Årsredovisning

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014


Protokoll från årsstämmor

Protokoll årsstämma 2024

– Återrapport till stämman angående solceller

Protokoll årsstämma 2023

Proposition 2022 stadgeändring – andra röstning

Protokoll extrastämma 2023-03-22

Proposition 2022 stadgeändringar 2023
Proposition 2022 solenergi

Protokoll årsstämma 2022

Återrapport till stämman Laddpunkter
Proposition 2021 Nytt namn för föreningen – andra röstning
Proposition 2021 Stadgeändring – andra röstning

Protokoll årsstämma 2021

Ordinarie stämma Motion och motionssvar 2021 Laddpunkter
Proposition 2021 Nytt namn för föreningen
Proposition 2021 Stadgeändring 2021

Protokoll extrastämma 2021-03-16

Motion och motionssvar 2020 Utträde ur HSB, 2a röstning
Lägesrapport 2021 Bergvärme vs licens

Protokoll årsstämma 2020 nr 2

Motion och motionssvar 2020 Utträde ur HSB
Motion och motionssvar 2020 Inglasning balkonger

Protokoll årsstämma 2020 nr 1

Proposition 2020 Energibesparing

Protokoll årsstämma 2019

– Proposition 2018 Stadgeändringar – andra röstning

Protokoll årsstämma 2019 valberedningens förslag

Protokoll årsstämma 2018

Återrapporter till stämman 2018 Översyn årsavgifter. Tvättfacilitet
Motion 2018 Utträde ur HSB
Proposition 2018 Stadgeändring 2018

Protokoll årsstämma 2017

  –  Årsstämma 2017 – Bilagor

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 – Reviderat

  –  Årsstämma 2016 – Motion Bastu
  –  Årsstämma 2016 – Motion Cykelförråd
  –  Årsstämma 2016 – Motion Hemsida
  –  Årsstämma 2016 – Motion Justerade protokoll
  –  Årsstämma 2016 – Motioner och Svar

Protokoll årsstämma 2015