Höstkyla inomhus

Under hösten brukar det kännas kallt i bostäderna. Värmesystemet styrs nämligen av en sensor på fasaden som känner av utetemperaturen. När den understiger 16 gr slår värmesystemet på. Blir det 16 gr eller varmare igen, slår systemet av. Höstens starka temperaturväxlingar brukar därför medföra ideliga av- och påslag av värmen. Slår systemet på, tar det dessutom minst 12 timmar innan värmen nått ut i alla bostäder.

Den ingående fjärrvärmen regleras också efter temperaturen utomhus. Allteftersom det är kallare ute, höjs temperaturen på den ingående fjärrvärmen (se tabell). Det förklarar varför elementen kan vara mycket ljumma på hösten även om värmesystemet är på. På hösten är dessutom husets väggar ännu inte uppvärmda inifrån, så som är fallet på våren. Det bidrar till upplevelsen av kyla inomhus. Dock bör inomhustemperaturen vara 20 – 21 gr även under uppvärmningssäsongen. Temperaturen mäts 1 m från golvet och 2 m från yttervägg.

UtetemperaturFjärrvärmens framledningstemperatur
(°C)(°C)
2016
541
-549
-2055