2024-06-28 – Protokoll föreningsstämman publicerat, renoverad belysning innergården, solcellerna levererar, nya matavfallspåsar i soprummen, övernattningslokal att boka.

Föreningsstämman 2024
Den 30 maj höll Brf Olympia en fullsatt årsstämma i restaurangen Tabes Kök. Protokollet är nu publicerat här på hemsidan. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Jacomina Beertema till ordförande och Kristina Kjellander till vice ordförande och sekreterare. Övriga ledamöter är Erik Borg, Gustaf Ahlsson, Ingemar Löfgren, Matilda Schön och Ulf Lindberg. Fjolårets styrelse sitter därmed kvar oförändrat.

Renoverad belysning innergården
Efter en del problem med belysningen på innergården har styrelsen nu beslutat att renovera samtlig belysning i murarna. Anbud är antaget och arbetet kommer utföras inom kort.

Produktion i solcellsanläggning
Under maj månad steg solcellsproduktionen till 6800 kWh, prognosen för juni är ungefär samma nivå.
Det innebär att vi under dessa månader också säljer överskottsel till Vattenfall.

Matavfallspåsar finns att hämta
Från den 1 januari i år är hushåll skyldiga att sortera bioavfall separat. I föreningens sopsorteringsrum finns särskilt nedkast för matavfall. Papperspåsar för detta avfall finns nu utplacerade i soprummen på Babordsgatan och Korphoppsgatan. Påsar tillhandahålls också i alla matvarubutiker

Övernattningslokalen i föreningen
Styrelsen vill påminna om möjligheten för medlemmar att hyra föreningens övernattningslägenhet till priset av 380 kr/dygn. Ett utmärkt alternativ för många när man får besök av släkt och vänner. Mer information finns här på hemsidan. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Betalning görs med kort i samband med bokningen.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!

2024-05-06 – Vårstädning genomförd, årsstämma den 30 maj, cykelrensning slutförs, återvinning och sopor, malar i källarförråd, elproduktionen i vår solcellsanläggning och nya rabatter och utemöbler på gården

Nu är det vårstädat
Trots halvbra väder mötte många upp och snyggade till vår utemiljö söndagen den 5 maj under ledning av Erik och Matilda i styrelsen. Efteråt belönades alla som deltog med dryck och varmkorv. Trevligt att också träffa medlemmar i vår grannförening Holmen som delade städdag med oss.

Årsstämma den 30 maj
Torsdagen den 30 maj 19.00 håller som tidigare meddelats Brf Olympia ordinarie årsstämma i restaurang Tabes kök Hammarby allé 109. Kallelse och stämmohandlingar läggs i postfacken senast två veckor före stämman. Missa inte möjligheten att få information och fatta beslut om din bostadsrättsförening. Välkomna!

Cykelrensning slutförs
Under hösten genomfördes en cykelrensning där medlemmarna ombads märka sina cyklar varefter de omärkta flyttades från cykelrummen. 18–19 maj kommer de bortplockade cyklarna lämna föreningens utrymmen och kan därefter inte återfås. Ansvarig i föreningens styrelse är Erik Borg. 

Stampa på kartongerna!
Vi vill påminna om att kartonger och annat skrymmande som läggs i våra sopkärl bör plattas till så mycket som möjligt så att allt återvinningsbart material får plats. Vår unika sopsugsanläggning mår också bäst om rätt slags sopor, väl paketerade (se skyltar) läggs i sopsugsrören. Exempel på sådant som orsakat stopp är pizzakartonger och träbitar. Manuella rensningar vid stopp blir kostsamt och drabbar ytterst oss som medlemmar.

Mata inte malar
Just nu bekämpas mal i källarförråden, denna gång på Babordsgatan. Vi vill påminna om allt textilmaterial som kläder och mattor ska förvaras i helt täta förpackningar av tex plast för att malarna inte ska komma åt.

Ökande produktion i vår solcellsanläggning
Produktionen i vår solcellsanläggning ökar varefter våren gör sitt intåg. I mars var produktionen 2000 KWh, och i april 3000 KWh. Vi har nu kommit upp i produktion som innebär att vi tidvis producerar och säljer överskott.

Nya rabatter och sittmöbler på vår gård
Matilda i styrelsen har snyggat till och planterat blommande växter i tre rabatter vid pergolan på vår innergård. Två nya sittmöbler med bord har också införskaffats och monterats inför sommarhalvåret. Jacomina i styrelsen sköter och städar våra fina gaturabatter. Dessa kommer inom kort fyllas på med specialjord inför tillväxtsäsongen.

Till sist: Styrelsen har på senare tid fått frågor från personer som inte bor i förening om att ställa sig i kö för garageplats och om vi tillåter kolgrillning. Rätt svar är som framgår i våra trivselregler att medlemmar har ensamrätt till garageplatser och att det just nu är 23 medlemmar i kö. Grillning är tillåtet med el och gasolgrillar om hänsyn visas till dina närboende.   

Bästa hälsningar!
Styrelsen Brf Olympia

2024-03-19 – Datum för årsstämma och möjlighet till motioner, datum för städdag, hantering av portkoder, produktion från vår solcellsanläggning och påminnelse om vår gästlägenhet.

Årsstämma och möjlighet till motioner
Notera gärna att Brf Olympias ordinarie årsstämma kommer hållas torsdagen den 30 maj på Tabe´s Kök, Hammarby Allé 109. Särskild kallelse skickas senare. Till årsstämman har medlemmarna möjlighet att skicka in motioner. En motion är ett sätt för medlemmarna att lyfta ett förslag till stämman. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om. En motion ska vara tydlig och strukturerad; Rubrik. Anger att det är en motion och vad motionen handlar om. Motivering. Beskriver argumenten varför motionen ska bifallas av stämman. Att-satser. Sammanfattar förslaget till beslut kort och koncist. Motioner kan lämnas till styrelsens e post styrelsen@brfolympia.se eller styrelsens brevlåda Babordsgatan 14 senast 31 mars.

Datum för vårstädning
Datum för vårstädning är fastställd till söndagen den 5 maj. I år kommer den eventuellt hållas samtidigt som vår grannförening Brf Holmen, som vi delar innergård med. Möten med trevliga grannar och förtäring som varmkorv kaffe/te till alla vårstädare utlovas. Mer information senare.

Hantering av portkoder
På förekommen anledning vill vi påminna om att man bör vara mycket restriktiv med att lämna ut portkoder till personer eller företag som inte har sin hemvist i föreningen. Till exempel vid leveranser. Använd gärna porttelefonen eller möt om möjligt besöket i porten.

Elleveransen från solcellerna ökar
Efter en sista justering av anläggningen ökar nu produktionen från våra solceller på taket till fastigheten Babordsgatan. Produktionen i mars till dagens datum (18/3) är 1026 kWh.

Besök under vår och sommar?
Vi påminner om möjligheten att hyra föreningens övernattningslägenhet till ett förmånligt pris.
Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida:
https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-overnattningslagenhet/

Bokas genom appen BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalningen görs med kort i samband med bokningen.

Bästa vårhälsningar!
Styrelsen Brf Olympia

2024-03-01 – Påminnelse avgiftshöjning, stöld av hjärtstartare, solcellerna börjar producera, ny entreprenör för trädgårdsskötsel, portlås som underlättar för hemtjänsten och hur vi undviker hissar som stannar

Påminnelse avgiftshöjning
Vi vill påminna om att den av styrelsen beslutade avgiftshöjningen på 23% gäller från och med 1 april. Mer detaljerad information om bakgrund finns i tidigare utdelat informationsblad samt i tidigare nyhetsbrev.

Stöld av hjärtstartare
Under natten till tisdagen den 27 februari stals föreningens hjärtstartare. Den var placerad innanför porten på Korphoppsgatan 25.  Tills vidare är föreningen alltså utan hjärtstartare för HLR (hjärt-lungräddning). Stölden är polisanmäld. Styrelsen vill uppmana våra medlemmar att förvissa sig om att porten går i lås vid in- och utpassering.

Solcellerna börjar producera
I takt med att vintern släpper sitt grepp och solen tidvis tittar fram börjar våra solceller producera. Januari månad blev resultatet blygsamma 140,8 kWh. I februari landar vi på 511 kWh. Sammantaget ännu några procent av beräknad årsproduktion eftersom vi fortfarande räknar vintermånader.

Ny entreprenör trädgårdsskötsel
Med start 1 april gäller nytt upphandlat avtal för skötsel av föreningens gräsytor och häckar på innergården. Vår nya entreprenör heter Elisabet Bengtsson.

Portlås som underlättar för hemtjänsten
Vi har beviljat Stockholms stads begäran att få modifiera portlåsen där det finns hemtjänsttagare. Syftet är att underlätta för personalen men också öka säkerheten för föreningen då personalen inte behöver bära med sig nycklar till de aktuella portarna. Hitintills finns ett sådant lås på porten till Korphoppsgatan 29 i vår förening.

Var snäll mot hissdörrarna!
Vid upprepade tillfällen har hissdörrarna på Korphoppsgatan 25 fastnat. Enligt tillkallad reparatör beror det troligen på att man tryckt eller skjutit på dörrarna så de spårat ur. Eftersom hissreparationer både orsakar problem för oss boende och ger föreningen dryga oplanerade kostnader vore det bra om vi kan hantera våra hissdörrar med varsamhet.

Bästa Hälsningar,
Styrelsen Brf Olympia

2024-01-23 – Extra intäkter under 2023, tyngdlagens effekt på dina grannar, våra solceller har börjat producera, skyltar om var hjärtstartaren är placerad och boka gärna övernattningslokalen.

Extra intäkter under 2023
När ekonomin för verksamhetsåret nu börjar summeras kan vi konstatera att vi erhållit en del extra intäkter bl.a. beroende på ansökningar som lämnats och beviljats. De består av bidrag för inrättande av laddplatser i garaget, avdrag av momskostnad för desamma, statligt elstöd, samt insättningsränta.

Tänk på tyngdlagens effekt på dina underboende grannar
På förekommen anledning vill vi påminna om att tänka på riskerna för främst de som har marklägenheter när vi hanterar föremål på våra balkonger och terasser. Styrelsen har fått rapporter om allt från tyngre föremål som fallit från balkonger, växter som övervattnas till mattor som skakats och skapat olägenhet hos grannar. Läs gärna mer på vår hemsida om Trivselregler.

Skyltar om hjärtstartare uppsatta i portarna
Nu finns en hänvisning till hjärtstartaren i porten Korphoppsgatan 25 uppsatt i samtliga portar. Informationen är en påminnelse till föreningens medlemmar om nödsituation skulle uppstå. Hjärtstartaren är självinstruerande på svenska och engelska.

Solcellsanläggningen är i drift och har börjat producera el
Solcellsanläggningen har så smått börjat producera el trots årstid och väderlek. Styrelsen avser att löpande i kommande nyhetsbrev redovisa avkastningen på denna som är en av våra större investeringar under 2023.

Släkt och vänner på besök i vår?
Kom ihåg att det finns en fin övernattningslokal i källaren på Babordsgatan 14. Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-overnattningslagenhet/ .Bokas genom appen BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalningen görs med kort i samband med bokningen.

Bästa vinterhälsningar!
Styrelsen brf Olympia

2023-12-07 – Solceller i drift, avgiftshöjning, besiktning efter tunnelbanesprängningar, stamspolning genomförd, cykelrensning genomförd, hjärtstartare på plats, brandsäkerhet och rengöring av trapphus.

Solceller i drift
Nu är vår solcellsanläggning på Babordsgatans tak godkänd och driftsatt. Den beräknas täcka en tredjedel av vår gemensamma elförbrukning i fastigheterna över ett år. När produktionen överskrider vår förbrukning kommer överskottet att säljas till elhandelsbolag.

Avgiftshöjning 2024
Som meddelats i särskilt pappersutskick landar avgiftshöjningen från 1 april 2024 på 23%. Bakgrunden till avgiftshöjningen återfinns i detta och tidigare utskickade meddelanden om kostnadsökningar, besparingsåtgärder och avgiftsfrågan. Eventuella ytterligare frågor kan ställas till styrelsen. 

Besiktning efter tunnelbanesprängningar
Nu är sprängningarna för tunnelbanans Blå linje under våra fastigheter klara. Efterbesiktning av eventuella vibrationsskador är genomförd. Inga skador på fastigheten är noterade.

Stamspolning genomförd
Stamspolningen som utförs var femte år är nu genomförd. Förutom stammar spolas lägenheternas avloppsrör. Denna gång rensades också vattenlåsen i lägenheterna. Inga problem rapporterade.

TIPS: Ett bra sätt att skydda sig mot vattenläckage i utrymme som är svåra att kontrollera som under diskbänken är att installera ett vattenlarm. Relativt billigt och enkelt att montera.

Cykelrensning genomförd
Nu är cykelförråden rensade på de cyklar som var omärkta. Cyklarna sparas en tid i föreningens lokaler. Om du saknar en cykel som var omärkt – kontakta styrelsen snarast.

Hjärtstartare på plats
Hjärtstartaren som föreningen köpt in är nu uppsatt till höger innanför porten Korphoppsgatan 25 (gårdshuset). Hänvisning till denna kommer finnas i alla portar. Hjärtstartaren är självinstruerande på svenska och engelska.

Snart jul i vårt hus – med vackra levande ljus: Några påminnelser för vår gemensamma säkerhet
I dessa advents- och juletider är det extra viktigt att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. Det kan räcka med att ett papper eller en gardin kommer för nära lågan, eller att en oskyldig knuff eller ett korsdrag välter ljuset, för att en brand ska uppstå.   

Brandvarnare
Det ska finnas brandvarnare i varje bostad. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att larmen fungerar och det är därför viktigt att batterierna byts vid behov. 

Blockera inte trapphus och portar
Styrelsen uppmanar alla att inte placera föremål i föreningens portar och trapphus. Dels med tanke på brandrisk och häftig rökutveckling. Dels med tanke på brandmännens framkomlighet och eventuell akut utrymning.

Läs gärna våra Trivselregler, Säkerhet och Ansvar: https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/.
Eller läs informationen som är uppsatt i föreningens samtliga gatuentréer.

Brandskydd och brandrond
Styrelsens brandskyddsansvarige gör en säkerhetsrond en gång i månaden. Brandronden görs för att minimera brandrisken i föreningens portar, trapphus och källargångar.

Rengöring av trapphus klart
Nu är samtliga trapphus rengjorda. Något som utförts som en extra åtgärd utöver ordinarie städning.  

God Jul och Gott Nytt 2024!
-Styrelsen BRF Olympia

2023-11-01 – Stamspolning, montering av solceller, besiktning efter sprängningar, rengöring av trapphus, uthyrning av övernattningslokalen och skada på tvättmaskin

Många var med och snyggade till vår utemiljö

Stort TACK alla ni som var med och bidrog till en snabb och effektiv höststädning. Arbetsviljan var hög och stämningen god. Vi avslutade med gemensamt korvätande och kaffe/tedrickande. Särskilt tack till Matilda och Erik som ordnade och arbetsledde.

Stamspolning och rengöring av vattenlås i lägenheterna

Under perioden 8 till 16 november kommer stamspolning genomföras. Närmare information och tidplan kommer anslås i portarna. Eftersom alla avloppsledningar i lägenheterna kommer spolas och vattenlås rengöras, behöver man antingen vara hemma själv eller lämna lägenhetsnyckeln i tuben på ytterdörren. Styrelsen rekommenderar att om möjligt vara hemma.

Solceller

Installationen av solcellerna är nu klart. Återstår slutbesiktningen den 7/11. Tidpunkten för den permanenta driftsättningen sker när nätägaren Ellevio ger sitt godkännande.

Efterbesiktning tunnelsprängningar

Företaget KMP Konsult som gjort förbesiktning av vår fastighet inför sprängningarna av den nya T-banetunneln kommer nu att göra efterbesiktning måndag 20/11 t.o.m. onsdag 22/11. Efterbesiktningen görs av bostadshusens utsida, gemensamma utrymmen inomhus, garaget och de lägenheter där man har gjort förbesiktning. Företaget kommer att själv kontakta berörda lägenhetsinnehavare. Om man inte kan vara hemma på besiktningsdagen, skall lägenhetsnyckeln lämnas i tuben i lägenhetsdörren.

Rengöring av trapphus

Trapphuset på Korphoppsgatan 25 har nyligen rengjorts mer grundligt än ordinarie städning. Vi går nu vidare med övriga. Avsikten är att alla trapphus i föreningen ska vara rengjorda före jul.

Många bokar vår övernattningslokal

Men emellanåt måste den användas som lunchrum mm för våra entreprenörer när vi installerar solceller, genomför stamspolning eller annat långvarigt arbete.

Normalt är den annars tillgänglig för medlemmarnas bokning. Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-overnattningslagenhet/  Bokas genom BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalningen görs med kort i samband med bokningen.

Skada tvättmaskinen Babordsgatan 14

En skada på gummiringen vid luckan på tvättmaskinen Babordsgatan 14 har lett till översvämning i tvättstugan. Maskinen är nu reparerad men vi vill ta tillfället att påminna om att vi alla tjänar på aktsamhet om våra gemensamma lokaler och utrustning. 

Hösthälsningar! Styrelsen brf Olympia

2023-10-06 Höststädning, container för grovsopor, spaning på malar, stamspolning på gång och dags för märkning av cyklar

Höststädning

Söndagen den 22 oktober 10.00 gör vi tillsammans våra gemensamma utrymmen fina. Anslut när du kan och bidra till att snygga till vår utemiljö. Föreningen håller med redskap. Vi bjuder på korv med bröd och dryck.

 Ansvarig i styrelsen på plats är Matilda och Erik. Har du förhinder så ta kontakt för att hjälpa till vid annat tillfälle.

Tillfällig Container för grovsopor

Under helgen när vi har höststädning kommer en container för grovsopor finnas tillgänglig på gården för föreningens medlemmar. Ta chansen att städa förråd och andra utrymmen! Containern finns på plats från fredag 20/10 till söndag kväll 22/10 och kommer vara kodlåst. Kod meddelas senare.

OBS! Samma regler om vad som får slängas gäller som för vårt eget grovsoprum.

Mal i källaren

På förekommen anledning vill vi påminna om risken för mal i källarförråden om tex mattor och kläder förvaras utan heltäckande skydd. Skulle du misstänka malangrepp så kontakta omgående styrelsen. Vi har möjlighet att sätta ut effektiva fällor. 

Stamspolning på gång

Just nu upphandlas spolning av avloppsledningar och stammar som en del av föreningens underhållsplan. Start i början av november. Mer information om när och hur det berör lägenheterna kommer senare.

Det växer så det knakar

Några av våra träd och buskar har vuxit in mot balkonger och fasader. Detta kommer åtgärdas med beskärning. De medlemmar som berörs kommer få information om när detta görs.

Dags att märka upp cyklar

Trängseln i våra cykelrum är stor. Många cyklar verkar stått oanvända under lång tid. Vi ber föreningens medlemmar märka upp sina cyklar i cykelrum och i cykelställ på gården med hjälp av de lappar och instruktion för märkning som läggs i brevlådorna. Om fler lappar behövs kontakta Erik  erik.borg66@gmail.com.  Omärkta cyklar kommer plockas bort under december månad.

Släkt och vänner på besök i jul?

Kom ihåg att det finns en fin övernattningslokal i källaren på Babordsgatan 14. Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-overnattningslagenhet/ .Bokas genom BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalningen görs med kort i samband med bokningen.

Väl mött på höststädningen! Styrelsen Brf Olympia2023-09-26 Solceller på gång, rengöring av trapphus, nygrusad innergård och genomförd HLR-utbildning

Solceller
Montering av solceller på taket till Babordsgatan 12 – 14 har påbörjats. Solpanelerna kommer att lyftas upp på taket med hjälp av lyftkran placerad på Babordsgatan.

Inköp av hjärtstartare och utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR)
Styrelsen beslutade att köpa in en hjärtstartare till föreningen och ordnade med utbildning i HLR. Ett tiotal medlemmar har deltagit i utbildningen, som gick av stapel den 6/9. Hjärtstartaren kommer att uppmonteras inom kort med placering strax innanför porten till Korphoppsgatan 25.

Rengöring av trapphus
Utöver den veckovisa städningen av våra gemensamma ytor inomhus har styrelsen beslutat att några gånger per år beställa en mer omfatande rengöring av våra trapphus. Förhoppningsvis underlättar det för föreningens medlemmar at även fortsätningsvis hålla trapphusen snygga och
brandsäkra.

Målning av grovsoprum klart
Eamon McLoughlin och Volodymyr Dyptan har tillsammans med styrelsens Erik Borg målat grovsoprummet. Stort tack för er insats som alla har glädje av.

Grusgångar grusade
Nyt grus har lagts på innergården. Återstår att ta bort en del ogräs vilket lämpligen kan göras vid höststädningen.

Cyklar, cyklar…
Vi har tyvärr problem med utrymme och ordning i cykelrummen. Cyklar blir skadade i trängseln. En snabb räkning visar att vi hade 137 cyklar i cykelrum och på gården….
Styrelsen beslutade att vi gör en ny rensning för at återställa ordningen. Mer information kommer.

Med förhoppning om sköna sensommardagar och en bra start på hösterminen!

2023-07-09  Solpaneler, takmålning och möjlighet till HLR utbildning för våra medlemmar

Styrelsen önskar stora som små boende i Brf Olympia en riktig skön sommar och semester!

Städdagen
TACK alla ni som under Eriks ledning deltog på städdagen och som vanligt krattade, grävde, städade och rengjorde våra fina utemiljöer.

Andra chansen
För er som hade förhinder och gärna vill göra en insats kommer här en andra chans. Vi kommer med medlemmarnas hjälp måla våra soprum. Ta kontakt med Erik Borg  i styrelsen så kan han berätta mer.

Takmålning och solpaneler
Enligt underhållsplanen är det dags för grundlig rengöring och helmålning av taken. På taken till Babordsgatan 12 – 14 skall solceller installeras nu i september. Därför skall dessa tak målas först, då det inte är möjligt att måla med solcellerna på plats. Målningen är planerad till augusti. Övriga tak målas under de närmaste åren.

Tänk på brandsäkerheten
Styrelsen och  medlemmarna ansvarar för att brandskyddet efterlevs. Det är viktigt att vi följer föreningens gemensamma skyddsregler. En brand kan sprida sig snabbt. Därför ska trapphusen alltid vara helt fria från dörrmattor, skor, barnvagnar och andra lösa föremål som kan fatta eld och orsaka rökutveckling. Det är också orsaken till att styrelsen varje månad genomför en brandrond för allas trevnad och säkerhet. 
Läs gärna våra Trivselregler, Säkerhet och Ansvar https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/ 

Eller informationen som är uppsatt i föreningens samtliga gatuentréer.


Påminnelse om hjärtstartare och utbildning
Föreningen överväger att köpa en hjärtstartare som ska finnas tillgänglig för alla. Förutsättningen är att vi får ihop 5-10 personer som redan är utbildade – eller som vill bli utbildade – inom HLR (hjärt-lung-räddning). Efter nyhetsbrevet i mars anmälde sig fyra medlemmar. Vi behöver alltså några till. Om du är intresserad av att få en bra och viktig HLR-utbildning så ska du anmäla dig via email till styrelsen@brfolympia.se   


Besök i sommar?
Kom ihåg att det finns en övernattningslokal i källaren på Babordsgatan 14. Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-övernattningslokal/. Bokas genom BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalning görs med kort, i samband med bokningen.

Många cyklar..

I det sköna sommarvädret. Det betyder också att många cyklar dagligen flyttas runt i cykelrummet. Tyvärr har en del skador uppstått i samband med detta. Vi ber vänligen våra cykelburna föreningsmedlemmar vara aktsamma om både din egen och grannarnas cyklar.

Nästa ordinarie informationsbrev kommer i slutet av augusti.


2023-04-03 Extrastämma, takfläktar och glad påsk

Hur avlägset det än kan kännas med tanke på snön, börjar ändå våren nalkas. Ett av många vårtecken är att det snart är påsk. Styrelsen önskar alla i föreningen en Glad Påsk!


Extrastämma 22 mars – stadgar och solceller

Föreningens extrastämma genomfördes på Unity onsdag 22 mars. Ordförande var Catharina Hillerström Vagli och deltagandet på stämman var 19 närvarande personer varav 16 med rösträtt och 2 fullmakter. Föreningens stadgeändringar, baserade bland annat på ändringar i Bostadsrättslagen, godkändes enhälligt, de kommer att finnas på webbsidan efter ordinarie stämma i juni. Styrelsen fick också enhälligt uppdraget att undersöka förutsättningarna för en solcellsanläggning samt, om kriterierna möts, upphandla och investera i en solcellsanläggning.

Ordinarie årsstämma onsdag 7 juni

Boka redan nu in 7 juni på kvällen i kalendern för föreningens årsstämma.

Garagekö

Det står 20 personer i kö till garageplats.

Takfläktar byte

Under våren kommer takfläktarna att bytas ut. Även ventilationen i övernattningslokalen kommer att justeras. Åtgärderna kommer att utföras av InventProjekt och styrelsen meddelar exakt datum när det är beslutat.

Stockholms Stadsnät förmåner

Som abonnent hos Stockholms Stadsnät (föreningens wifi) har du som lägenhetsinnehavare, förutom internetanslutning även tillgång till förmåner som t ex hemsidesutrymme utan kostnad för samtliga hushåll, max 100 MB/hushåll samt fem e-postadresser/konton per hushåll. Kontakta https://www.stockholmsstadsnat.se/kundtjanst/2023-03-09 Hjälp till att undvika onödiga skador av snön

Med anledning av det svåra snöfallet de senaste dagarna bör alla komma ihåg att skotta snön på balkongen/terrassen bort från fasaden. Det har förekommit att smältvatten har trängt in i väggen och orsakat fuktskador i lägenheten nedanför. Lägger man snön lite längre ut på balkongen/terrassen förhindrar man detta.


2023-03-06 Kommande stämmor, hjärtstartare och tröga portar


Dra igen porten

Vill påminna om att dra igen porten som ibland har svårt att stängas helt när det kommer grus och is vid sockeln. Kolla också att porten går i lås. Om den inte gör det, meddela genast styrelsen.

Extrastämma onsdag 22 mars

Välkommen på föreningens extrastämma onsdagskväll 22 mars kl 19:00 på Unity. Extrastämman handlar om två ärenden: dels om ändringar i våra stadgar, främst med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen. Dels om styrelsens förslag att investera i solceller.

Ordinarie årsstämma onsdag 7 juni

Boka redan nu in 7 juni på kvällen i kalendern för föreningens årsstämma.

Hjärtstartare

Föreningen överväger att köpa en hjärtstartare som kommer att finnas tillgänglig för alla, vilket vi informerade om i förra nyhetsbrevet. Förutsättningen är dock att det finns minst 5-10 personer i vår förening som är utbildade inom HLR (hjärt-lung-räddning) och kan hantera hjärtstartaren samt vara tillgängliga vid eventuellt larm. Vi har just nu fyra HLR-kunniga som anmält sig, tack till er! Styrelsen kommer att nu att kunna erbjuda en utbildning i HLR för dig som är intresserad men ännu inte är utbildad. Anmäl till styrelsen om du är HLR-kunnig eller önskar gå en HLR-utbildning på email styrelsen@brfolympia.se

Övernattningslägenheten

Kom ihåg att det finns en övernattningslägenhet i källaren på Babordsgatan 14. Du kan läsa mer och se bilder på föreningens hemsida https://brfolympia.se/foreningen/bokning-av-overnattningslagenhet/. Lägenheten bokas genom BokaMera. Kontakta styrelsen för att få tillgång till bokningssystemet. Rummet kostar 380 kr/dygn och betalning görs med kort, i samband med bokningen.

Privata ägodelar i allmänna utrymmen

Det förvaras privata ägodelar i föreningens gemensamma utrymmen – två uppsättningar bildäck i ett elskåp – utan styrelsens godkännande. Dessa ska tas bort inom en vecka. I annat fall anmäls de till polisen som antingen hittegods eller stöldgods.

Garagekö

Det står 20 personer i kö till garageplats. Vid avflyttning skall garagenyckel återlämnas i brevlådan till styrelsens garageansvarige Gustav Ahlsson, Babordsgatan 12. Nyckeln är föreningens egendom och får inte lämnas till bostadsrättens nästa ägare.2023-01-27 Extrastämma, andrahandsuthyrning och portkod


Extrastämma 22 mars

Välkommen på föreningens extrastämma onsdagskväll 22 mars. Mer information om tid och plats kommer. Extrastämman handlar om två ärenden: dels om ändringar i våra stadgar, främst med anledning av ändringar i Bostadsrättslagen. Dels om styrelsens förslag att investera i solceller.

Byte av portkod

1 februari byter föreningen portkod. Lappar med nya koden läggs i brevlådorna.

Andrahandsuthyrning avgift

Vid andrahandsuthyrningar godkända efter 1 februari kommer föreningen ta ut en avgift om 10% av årets prisbasbelopp per helår. För i år blir det 438 kr per månad. Vid andrahandsuthyrning kommer namnskylt vid port, postfack, lägenhetsdörr kommer inte att bytas av styrelsen. Den som hyr i andra hand ska använda sig av c/o- adress.

Hjärtstartare

Föreningen överväger att köpa en hjärtstartare som kommer att finnas tillgänglig för alla. Förutsättningen är dock att det finns minst 5-10 personer i vår förening som är utbildade inom HLR (hjärt-lung-räddning) och kan hantera hjärtstartaren samt vara tillgängliga vid eventuellt larm. Anmäl till styrelsen om du är HLR-kunnig på email styrelsen@brfolympia.se

Inga målarburkar och liknande i grovsoprum

Inga kemikalier som målarfärg, lösningsmedel, nagellack etc får lämnas i vårt grovsoprum eller i de andra soprummen. Det är 450 meter till Circle K och deras miljörum där kemikalier kan lämnas. Promenaden tar 5 minuter och du gör både en insats för miljön och får motion.

Garagekö

Det står 20 personer i kö till garageplats. Vid avflyttning skall garagenyckel återlämnas i brevlådan till styrelsens garageansvarige Gustav Ahlsson, Babordsgatan 12. Nyckeln är föreningens egendom och får inte lämnas till bostadsrättens nästa ägare.

Sjöstadsparterren


2022-12-14 God jul och Gott nytt år!

Nu är det snart dags för jul- och nyårshelg och en välbehövlig vila för många av oss. Några kanske reser i väg till varmare breddgrader eller spänner på sig skidorna i en snöig backe. Andra firar julen hemma med vänner och familj. Vi i styrelsen vill tacka för ett bra år och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!


Tack till er alla som:

Deltagit i föreningens städdagar, det blir alltid lika fint!

Sorterat sina sopor och vikt ihop kartonger.

Röjt undan gamla cyklar i fullproppade cykelrum.

Flyttat runt bilen i garaget när laddplatser installerades.

Plockat undan skräp på gården trots att det inte var ditt skräp.

Städat efter dig i tvättstugan och tömt luddfiltret i torktumlaren.

Skottat snö när det blivit för mycket för att ta sig fram.

Satt upp en lapp om att det blir fest så grannarna vet.

Meddelat sina grannar om renovering så de vet när det blir störningar.

Rensat vasken så det inte blir stopp.

Lämnat nycklar eller varit hemma när vi hade OVK i höstas.

Hållit rent i trapphusen.

Kollat att ytterdörren är riktigt stängd när det fastnat grus eller snö vid tröskeln.

Hållit balkonger fina med blommor och ljusslingor.

Sagt till när det klottrats, lås till soprum inte fungerar eller något annat som gått sönder i föreningen.

Bra jobbat!

Platta kartonger i soprummet, de är återvinningsbara

Det är inte tillåtet att slänga kartonger i grovsoporna. Kartonger är återvinningsbara och skall därför slängas i sopsorteringsrummen, i kärlen för pappersförpackningar. För att undvika överfulla kärl och pappersskräp på golvet, skall kartonger alltid vikas platt. Extra viktigt i stundande julklappstider! Läs mer om Sophantering i föreningens Trivselregler https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/

Tre komihåg för att förebygga brand

Levande ljus får aldrig lämnas utan uppsikt. Inga kälkar, pulkor, skidor, barnvagnar, skor, pjäxor, paraplyer eller andra lösa föremål i trapphusen av brand- och utrymningsskäl. Det ska finnas brandvarnare i varje bostad och de ska fungera.

Mata inte fåglar och råttor

Till sist en vanlig påminnelse i vintertider. Fågelmatning inte är tillåtet i föreningen då det drar till sig råttor. Fåglarna äter inte heller alltid vid mataren utan flyttar sig vidare till buskar och balkonger där frö sprids på marken.2022-11-29 Bedragare, brandvarnare och bokning övernattningslokal

Här kommer en varning och några påminnelser inför advent och jul.


Bedragare porttelefon

Det är bedragare i farten som ringer på porttelefonen och påstår att de kommer med en leverans och behöver portkoden. Flera grannar har fått liknande påringningar. Lämna inte ut koden!

Levande ljus

Levande ljus får aldrig lämnas utan uppsikt. En vindpust, en fladdrande gardin, något som välter när en dörr slås igen kan orsaka en större brand.

Inga barnvagnar, pulkor eller skidor i trapphuset

Styrelsen vill återigen uppmana till att inte ställa ut kälkar, pulkor, skidor, barnvagnar eller andra lösa föremål i trapphusen av brand- och utrymningsskäl.

Brandvarnare ska fungera

Det skall finnas brandvarnare i varje bostad och de skall fungera. Jätteviktigt att alla lägenhetsinnehavare byter batterier och tar ansvar för det.

Platta till kartonger i soprum

Kartonger skall plattas till innan de slängs i pappersåtervinningen. Plattas de inte till tar de onödigt mycket plats, dessutom betalar föreningen för volymen. Kartonger får inte slängas i grovsoporna utan ska slängas i vanliga soprummet.

Bokning av övernattninglokal nytt inloggningssystem

BokaMera, det bokningsverktyg föreningen använder för bokning av övernattningslokalen, har ett nytt inloggningssystem som gäller fr o m 28 november. I samband med detta så kommer det krävas att du återställer ditt lösenord för ditt inloggningskonto första gången du ska logga in. Det kommer finnas tydliga instruktioner hur du begär nytt lösenord. Då alla lösenord är krypterade så har vi ingen möjlighet att kunna läsa ut vad ditt tidigare lösenord var. Du kan dock välja att skapa ditt nya lösenord med samma lösenord som du hade tidigare. Du behöver inte veta ditt gamla login, men du måste veta vilken e-post du loggat in med och även ha tillgång till att läsa e-posten för detta kontot då BokaMera skickar återställningslänken dit.


Snösmocka i Sjöstaden 2022-11-21

2022-11-08 Avgiftshöjning, brandskydd och nya tunnelbanan

Här kommer kort information om det ekonomiska läget och påminnelser om att titta i föreningens stadgar och trivselregler där det finns svar på de flesta frågor om föreningen.


Höjning av månadsavgift

Som styrelsen tidigare aviserat kommer månadsavgifterna att höjas fr o m årsskiftet. Styrelsen har också lagt information i alla brevlådor om det ekonomiska läget och vad höjningen baseras på. Läs för större förståelse av kortsiktig och långsiktig ekonomisk planering i en bostadsrättsförening. Avgiftshöjningen kommer att bli 15% från och med den 1 januari 2023.

Brandskydd

Styrelsens brandskyddsansvarige går rond en gång i månaden och vill påminna oss alla att på grund av brandrisk och behov av akut utrymning får det inte lämnas föremål som skor, cyklar, barnvagnar, egen hallmatta etc i trapphuset. Se våra Trivselregler, Säkerhet och Ansvar https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/. Även en påminnelse nu i advents- och jultider, att ha koll på tända ljus och vara noggrann med att släcka ordentligt. Alla lägenheter ska ha fungerande brandvarnare, kom ihåg att byta batterier så att brandvarnaren fungerar som den ska.

Akut vattenavstängning

Om du har dåligt flöde i vask eller handfat, rensa kontinuerligt innan det fastnar och orsakar stopp. Misstänker du stopp i avloppet gör en felanmälan till Driftia, 08.00 – 16.00 telefon 08-744 44 33 eller e-post info@driftia.se. Är det akut kontakta jouren på 08-744 09 50. Läs mer i föreningens Trivselregler, rubrik Vatten och avlopp i lägenheten https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/

Sopsortering

I föreningens vanliga soprum går det bra att slänga plast, metall, papper, glas, hushållssopor och matavfall. Sådant avfall ska alltså inte slängas i grovsoprummet. Kom också ihåg att vika ihop kartonger, föreningen betalar för volym. Lite extra viktigt i stundande julklappstider. Se Sophantering i föreningens Trivselregler https://brfolympia.se/foreningen/ovriga-regler/

Tack för höststädning

Styrelsen tackar alla deltagare för en väl genomförd höststädning den 5 oktober under ledning av styrelseledamöterna Erik och Kristina. Det blev ett fint resultat!

Nya tunnelbanan

2030 får boende i Hammarby Sjöstad en helt ny tunnelbanestation i Luma. Just nu håller Region Stockholm på att spränga och borra för spår- och servicetunneln som kommer att gå under föreningen och det kan låta extra mycket. Läs mer om tunnelbanebygget och möjligheten att få varnings-SMS innan sprängningar: Blå linje till Södermalm https://nyatunnelbanan.se/sv/sodermalm/ Spräng SMS https://nyatunnelbanan.se/sv/sms/


2022-09-21 Fullspäckad höst!

Denna höst har föreningen ett späckat program. Ett antal verksamheter pågår nu samtidigt och när de är klara väntar en ordentlig höststädning.

Laddplatser

Arbetet med anläggning av laddplatser i garaget på Babordsgatan 10 fortskrider enligt plan. Medverkan från berörda bilägare, som avkrävts diverse nödvändiga förflyttningar av bilen, har varit föredömlig.

OVK och rengöring av ventilationskanaler

Arbetet med OVK skall påbörjas måndagen den 26 september.

Byte av vattenmätare

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) kommer att byta fastighetens vattenmätare i undercentralen onsdagen den 28 september. Det innebär att vattnet stängs av i hela fastigheten mellan kl. 12.30 och 14.30. Anslag kommer att sättas upp på portarna.

Höststädning i föreningen

Hösten har anlänt och därmed behovet av en rejäl höststädning såväl i lokaler som ute på gården. Onsdagen den 5 oktober går den av stapel fr o m 17.00. Erik Borg och Kristina Kjellander är arbetsledare. Anslag kommer att sättas upp på portarna. Alla är varmt välkomna att delta!

Garagestädning

Garaget på Babordsgatan 10 kommer att städas fredagen den 7 oktober kl 8.00 – 12.00. Anslag kommer att sättas upp på portarna.

Höstkyla i bostäderna

Hösten är den kallaste årstiden inomhus. Vad det beror på finns utförligt beskrivet på föreningens hemsida: https://brfolympia.se, rubrik Boendet > Höstkyla inomhus.

Solceller, energi och ekonomi

Med hänsyn till de kostnadshöjningar för el, som hittills uppgår till 69% trots förmånligt avtal, vill styrelsen redan nu informera om sitt beslut att påbörja processen för installation av solceller. Efter 9 år med samma avgifter kommer de förhöjda kostnaderna för energi, låneräntor samt löpande underhåll och reparationer att medföra en kännbar avgiftshöjning fr o m 1 januari 2023. För att föreningens ekonomiska situation skall vara transparent för alla medlemmar, kommer styrelsen att gå ut med två informationsbrev till varje hushåll. Det första brevet skall handla om energi (vad har gjorts hittills för att spara energi, vilka avtal som gäller för värme och el, vilka kostnadsökningar som är aktuella). Det andra brevet kommer att handla om föreningens ekonomiska situation och går i tryck sent i oktober när räntenivåerna för föreningens fastighetslån är färdigförhandlade.