2022-05-02 Valberedning, årsmöte och fortsatt oförändrade månadsavgifter.

Utestädning tisdagen den 17 maj
Snart är det dags för en rejäl vårstädning. Den går av stapel tisdagen den 17 maj fr.o.m. kl. 17.00. Alla är välkomna att delta. Erik Borg och Kristina Kjellander är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade, men fler uppdrag finns att välja på. Anslag med närmare information kommer att sättas upp i portarna.

Månadsavgifter
Vid fastställande av budgeten för 2022 har styrelsen beslutat om tills vidare oförändrade månadsavgifter. Det innebär att månadsavgifterna har varit oförändrade sedan 2009.

Föreningens årsmöte torsdagen den 2 juni
Årsmötet avhålls i café ”Tabes Kök”, Hammarby Allé 109. Stämmohandlingarna, med bland annat styrelsens återrapport om laddplatser för el-bilar, kommer att delas ut i varje hushålls brevlåda den 12 maj.

Nya styrelseledamöter
Några styrelseledamöter kommer nu att sluta och styrelsen behöver därför nya ledamöter. Den som månar om sin närmiljö, trivs med teamarbete, kan tänka sig bidra med egen kompetens och avstå lite av sin egen tid åt styrelsearbete, är välkommen att höra av sig till valberedningen.
Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad med undantag för semesterperioden. Arvode utgår för uppdraget. Den som är intresserad eller vill ha mer information, kontakta valberedningen senast den 12 maj, du kan bland annat nå den via denna sida.

Gas
Bostadsrättsföreningen har tillgång till gas och ett antal medlemmar använder gasspis. Det är inte naturgas som används, utan lokalt producerad biogas. Det kan tilläggas att gastransport är oberoende av el och gasförsörjningen kommer därmed att fungera även vid bortfall av el – så länge gasen kan produceras.

Inga kartonger i grovsoporna
Det är inte tillåtet att slänga kartonger i grovsoporna. Kartonger är återvinningsbara och skall därför slängas i sopsorteringsrummen, i kärlen för pappersförpackningar. För att undvika överfulla kärl och pappersskräp på golvet, skall kartonger alltid vikas platt.

Fasadreparationer
Nu har arbetet med fasadreparationerna på Babordsgatan 12 – 14 påbörjats. Under månaderna maj t.o.m. juli kommer övernattningslokalen därmed inte att vara tillgänglig för uthyrning. Styrelsen kommer att informera om när man efter denna period återigen kan boka lokalen.

Säkrare vårtecken finns nog inte – Fotografi av Jacomina Beertema


2022-04-02 Buskar, rabatter och Driftia

Beskärning av buskar
I början av april kommer föreningens trädgårdsmästare beskära häckarna på innergården.

Skräp i rabatter
Det som göms i snö, kommer upp i tö. Fimpar, snuspåsar, stora grenar och matrester är bara något av det man kan hitta i våra rabatter. Matrester drar till sig råttor och det vill vi inte ha på vår gård. Dessutom lämnas nästan dagligen mer eller mindre stora pinnar och stockar utanför portar, på innergården och i rabatter av hundar och hundägare. För allas trivsel, ta bort allt efter din hund och lämna ingenting kvar på föreningens mark. Ser du skräp runt våra hus så plocka gärna upp så får vi en trevligare utemiljö.

Fastighetsskötare – Driftias ansvar
Föreningens fastighetsskötare Driftia anlitas av föreningen för att serva fastigheten, inte lägenheterna – förutom när det gäller värmeelement eller VA-ledningar bakom vägg/under golv, vilket är föreningens ansvar. Fastighetsskötaren går igenom fastigheten en gång varannan vecka och åtgärdar då förekommande fel som t ex utomhusbelysning, portar och värmecentralen.
Som extra service erbjuder Driftia att fastighetsskötaren också får anlitas privat av bostadsrättsinnehavare för enklare åtgärder i lägenheten, men endast i samband med sitt besök varannan vecka och endast i mån av tid. Sådana åtgärder betalar bostadsrättsinnehavaren själv. Annars kan bostadsrättsägaren anlita vilken snickare, rörmokare eller byggare han/hon vill.

Ventilationskanaler rengöring och OVK
Rengöring av ventilationskanaler samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras efter sommaren. Vi återkommer om exakt datum och vad du behöver göra innan.

Städning cykelrum
Cykelrummen har städats för att ge bättre plats och ett antal gamla cyklar som ingen gjort anspråk på har skänkts till företaget Cykelåtervinning.

Årsstämman
Boka redan nu in 2 juni på kvällen i kalendern för föreningens årsstämma.

Svar på dina frågor
Många svar på dina frågor om föreningen hittar du här på vår webbsida:
Trivselregler hittar du här. Stadgar hittar du här.

2022-03-07 Kemikaliehantering, HSB, garagestädning med mera.

Sedan förra nyhetspubliceringen har Ryssland anfallit sitt grannland Ukraina. Efter att ha misslyckats med ”blitzkrieg” riktar det ryska krigsmaskineriet nu in sig på civila mål som bostadshus, skolor, kyrkor. Kvinnor, barn och gamla flyr. FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att drygt 1,5 miljoner människor redan har flytt Ukraina. Svenska och internationella hjälporganisationer är i akut behov av stöd.

Fasadskador
Mellan 2/5 och 31/7 kommer fasadskadorna på Babordsgatan 12 och 14 att repareras. Ett särskilt informationsbrev har gått ut till alla hushåll.

Rengöring av ventilationskanaler och OVK
Just nu upphandlar styrelsen entreprenör för ventilationsrengöring och OVK (obligatorisk ventilationskontroll). I samband med rengöring och kontroll av lägenheternas ventilationskanaler krävs tillträde till bostäderna. Närmare information kommer att ges i god tid före arbetets start.

Förbesiktning inför utbyggnaden av tunnelbanan
Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbesiktigar Region Stockholm samtliga berörda bostäder och lokaler i området under perioden april – juni. Besiktningen utförs av sakkunniga från KMP Konsult. Företagets avisering skall komma i brevlådorna 1 – 2 veckor i förväg. När arbeten som kan orsaka vibrationer är avslutade, görs en efterbesiktning och då kommer en ny avisering om besiktning. Ungefärlig tid per lägenhetsbesiktning uppges vara 10 minuter. Besiktningspersonalen kommer att bära synlig legitimation.

Garagestädning
Garaget på Babordsgatan 10 kommer att städas torsdagen den 24 mars kl. 08.00 – 16.00. Anslag kommer att sättas upp. Vår grannförening Holmen kommer att sätta upp anslag om städningen av garaget på Babordsgatan 4 – 6.

Garagekö
19 hushåll står i kö till garageplats

Medlemskap i HSB
Enstaka boenden har fått inbetalningsavi från HSB för medlemsavgift. Avin kommer inte från bostadsrättsföreningen! Så länge föreningen var medlem i HSB har den betalat föreningens medlemsavgift. Men att bo i en HSB-bostadsrättsförening har inte medfört förpliktelse att dessutom vara enskild medlem i HSB. Sådant (privat) medlemskap bestämmer man självt om och har alltså ingen koppling till bostadsrättsföreningen.

Avfall – kemikalier
Miljöfarligt avfall som färg, lack, lösningsmedel, oljor, fotokemikalier och bilbatterier får inte lämnas i vare sig sopsortering- eller grovsoprum. Färg och lösningsmedel kan lämnas på Circle K i Hammarby Sjöstad.
Övriga kemikalier samt vitvaror, byggavfall och skrymmande möbler lämnas på någon av stadens återvinningscentraler. Närmast i Stockholm är ÅVC Vantör i Högdalens industriområde.

Övernattningslokal
Från och med 1 mars är hyran av övernattningslokalen/gästrummet 380 kr/dygn. Mellan 2 maj och 31 juli är lokalen i bruk som personalrum för byggarbetarna (fasadreparationer) och går då inte att hyra.


2022-02-04 Bredbandsavtal, fjärrvärme och uppdaterade trivselregler

Hemsidan fungerar igen
Denna sida har återställts efter IT-attacken i december. Formulären för kontakt med styrelsen samt beställning av nycklar fungerar igen.

Trivselregler
Föreningens trivselregler har uppdaterats och försetts med innehållsförteckning. De finns även i engelskspråkig version. Är man osäker på vad som gäller, från köksrenovering och bostadsrättsförsäkring till sophantering och andrahandsuthyrning, så finns informationen där. Trivselreglerna hittar du här.

Sopsorteringsrummen
Brf Olympia är medlem i Sickla Kaj Samfällighetsförening som äger och förvaltar grannskapets mobila sopsugsanläggning (restsopor). För skötsel av sopsugsanläggningen har samfälligheten återgått till den tidigare serviceentreprenören Envac Scandinavia AB f.o.m. 1 januari. Klisterlappar med kontaktuppgifter till tidigare serviceföretaget Logiwaste sitter än så länge kvar på sopnedkasten, men kommer att tas bort.

Prishöjning övernattningsrummet
Priset för hyra av övernattningsrummet höjs från 350 kr till 380 kr per dygn. Det nya priset gäller från och med 1 mars.

Såväl bokning som avbokning görs i Agendoappen. Vid avbokning senast kl. 12.00 dagen innan bokad tid sker återbetalning automatiskt. Vid avbokning senare sker ingen återbetalning.

Förlängning av bredbandsavtal
I maj kommer bredbandsavtalet med Stockholms Stadsnät att förlängas med fem år. Priset per lägenhet kommer då att sänkas från nuvarande 77 kr till 65 kr per månad (inkl. moms).

Fjärrvärme
Från och med 2021-05-01, då föreningens Driftnettoavtal med Stockholm Exergi trädde i kraft, har kostnadsminskningen för värme uppgått till 183 000 kr. Den tidigare beräknade kostnadsminskningen om minst 335 000 kr per helår ser därmed ut att kunna nås.

Garagekö
För närvarande står 19 hushåll i kö till garageplats.

Fotografi av Jacomina Beertema

2021-12-17 IT-Haveri

På grund av IT-haveri kommer styrelsens nyhetsbrev för december först efter nyår.
Alla förfrågningar om extra nycklar, renovering av bostaden eller andrahandsuthyrningar ska tillsvidare ställas per mejl direkt till: styrelsen@brfolympia.se.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!2021-10-27 Höststädning plantering och garagestädning

Höststädningen 28 september
Ett varmt tack till alla medlemmar som gjorde en effektiv och uppskattad insats för vår gemensamma boendemiljö. Ett särskilt tack till arbetsledaren och organisatören Erik Borg.


Kommunen planterar
Efter påtryckningar från styrelsen har stadens parkförvaltning nu tagit itu med det kraftigt vanskötta markstråket intill vår fastighet på Sjöstadsparterrens sida. Träd som växte in på balkonger har kapats och buskar som länge farit illa har beskurits. Marken kommer att förbättras och marktäckande växter planteras. Vi ser med förväntan fram mot detta ansiktslyft.

Förhindra fuktskador
Läckage från kyl, frys och diskmaskin kan upptäckas tidigt om man lägger ett läckageskydd under. Läckageskyddet är en genomskinlig plastmatta som leder fram vattnet så att man upptäcker läckaget tidigt och därmed kan förhindra större, kostsamma fuktskador. Saknar man möjlighet att själv lägga ett sådant skydd under en befintlig vitvara, kan man också använda sig av ett vattenlarm. Det tjuter – ungefär som ett brandlarm – när givaren kommer i kontakt med fukt eller vatten. Ett vattenlarm är mycket enkelt att montera. Såväl läckageskydd som vattenlarm finns att köpa för en billig peng på bl.a. vitvaruaffärer.

Garagestädning
Garaget på Babordsgatan 10 städas fredagen den 29 oktober kl. 11.00 – kl. 15.00. Anslag kommer att sättas upp. Vår grannförening Holmen kommer att sätta upp anslag om städningen av garaget på Babordsgatan 4 – 6.

Kontakt med styrelsen
Medlemmarna ombeds att vid kontakt med styrelsen alltid uppge sitt lägenhetsnummer. Med detta avses det internt (inom föreningen) gällande numret, som står utanpå lägenhetsdörren och på brevlådan. Alltså inte Skatteverkets fyrsiffriga nummer.

Garagekö
För närvarande står 19 hushåll i kö för garageplats.

Extra förråd att hyra
Det finns ett extra förråd att hyra på Korphoppsgatan 25. Förrådet är 6,4 kvm stort. Hyran är 533 kr per månad. Intresseanmälan görs till styrelsen via detta formulär. Först till kvarn gäller.

Sickla kanal – Fotografi av Jacomina Beertema


2021-09-06 Höststädning och frågor till styrelsen

Mörka persienner
Styrelsen vill varna mot användning av mörka persienner, i synnerhet i fönster som är kraftigt exponerade för solsken. Mörka färger absorberar UV-strålar. Mörka persienner blir därför heta i starkt solsken och hettar upp luften inom fönsterkasetten till sådana temperaturer att plastlisterna som håller rutorna isär och på plats, smälter. Då tippar den yttre rutan inåt och fönstret släpper in smutsig luft och regn. Det har även hänt att en ruta har spruckit på grund av hettan.

Vattenskada
Vattenskada i lägenhet skall omedelbart anmälas till styrelsen (styrelsen@brfolympia.se). Styrelsen ordnar med besiktning, åtgärd åt eventuellt skadat underlag och utredning av skadeorsaken. Styrelsen rekommenderar samtliga lägenhetsinnehavare att bekanta sig med platsen för avstängningsventilen till bostadens vattenledningar, samt att se till att platsen är lättillgänglig. Snabb avstängning av vattenflödet kan hindra ett litet läckage från att bli en stor och för lägenhetsinnehavaren kostsam översvämning.

Innergården
Trädgårdsmästaren kommer att ta ner det döda trädet på innergården. Föreningens lagerhägghäckar kommer att beskäras till våren. Styrelsen vill uppmärksamma på att endast den yta som är belagd med stenplattor hör till bostadsrätten. Växtligheten omkring är föreningens egendom och ansvar och får inte hanteras av lägenhetsinnehavaren.

Sophämtning
Det har under sommaren tidvis varit kaos i sopsorteringsrummen där pappersförpackningar översvämmat kärlen. Det visade sig att entreprenören av misstag tömt dessa endast en gång i veckan. Den avtalsenliga ordningen är nu återställd och pappersförpackningar hämtas på tisdagar och fredagar. Styrelsen vill också än en gång uppmana samtliga att platta till kartonger innan de läggs i kärlen.

Höststädning
Hösten har anlänt och därmed behovet av en ordentlig höststädning. Tisdagen den 28 september kl. 16.00 går den av stapel. Alla är välkomna att delta. Innergården och soprummen är prioriterade. På innergården skall ogräs rensas och träräcken längs med uppfarterna från Sjöstadsparterren slipas och oljas.

Anslag med närmare detaljer kommer att sättas upp i portarna.

Frågor till styrelsen
Allt som kan vara av intresse för den som bor i Brf Olympia, finns att läsa på denna hemsida. Här står t.ex. vad som gäller vid renovering, beställning av nycklar, kontakt med fastighetsskötaren, vad stadgarna säger om ansvarsfördelningen mellan medlem och föreningen vid skador, regler för andrahandsuthyrning, bokning av övernattningsrummet osv. osv. I ”Trivselregler” som finns under menyn ”Föreningen”, finns detaljerad information och handfasta råd om allt från badrum och balkonger till sophantering och störande grannar. Vi ber samtliga att först konsultera hemsidan om sådant man undrar om. Den som trots det inte finner svaret på sina frågor, är självklart välkommen att höra av sig till styrelsen.

Målningsarbete
Utvändiga trädetaljer av ljust ekträ har slipats och lackats x 3. De hårt slitna, fanérklädda nedre delar av panelerna bredvid portarna har täckts med plåt.
Skyddande lackering behöver göras ungefär var tredje år för att hindra djupgående grå missfärgning av virket, vilket till slut inte längre går att slipa bort och orsaker ett ojämnt, flammigt utseende.

Garagekö
För närvarande står 21 av föreningens hushåll i kö för en garageplats.

Höst i Sjöstadsparterren, fotografi av Jacomina Beertema.

2021-06-16 Stämma, balkonginglasning med mera

Stämman 8 juni
Protokollet från årets ordinarie föreningsstämma finns nu här. Totalt 33 röstar hade avgivits (45 % av de röstberättigade).
Motionen/motionssvaret om laddplatser i garaget på Babordsgatan 10 bifölls av samtliga.
Likaså styrelsens förslag om nya stadgar och nytt namn för föreningen med anledning av
utträdet ur HSB. För att de nya stadgarna och det nya namnet skall börja gälla krävs att de
även godkänns vid nästa stämma, alltså i maj/juni 2022.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som varit behjälpliga med genomförandet av inalles
fyra stämmor-med-poströstning under det gångna året. Förhoppningsvis kommer
föreningen att kunna ha en vanlig stämma igen nästa år, med fysisk närvaro. Det skall bli
trevligt att träffas igen!

Efter sommaruppehållet kommer styrelsen att arbeta med bland annat frågan om
laddplatser för el-bilar och laddhybrider, för att senare under året återkomma med en
genomarbetad handlingsplan.

Sabotage av lås
Dörrlåset till sopsorteringsrummet på Korphoppsgatan 27 har vid upprepade tillfällen utsatts
för sabotage där någon stoppat in träflisor i låset. Låset har lagats vid flera tillfällen och ett
nytt lås sattes in i våras. Sabotaget har dock fortsatt. Upptäcker man att låset inte fungerar,
meddela styrelsen omgående via mail eller detta formulär..

Obehöriga i grovsopsrummet
Det görs återkommande försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens
råd är att inte låsa upp för någon man inte känner, även om vederbörande är påstridig.
Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget
avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

Balkonginglasningsgruppen
Styrelsen har fått meddelande om att arbetet med balkonginglasning hos gruppens nio
medlemmar skall påbörjas nästa vecka. Inglasningen bekostas i sin helhet av de berörda
medlemmarna.

Besparingar
I enlighet med det licensavtal med Stockholm Exergi som godkändes av stämman i våras, får
föreningen från och med den 1 maj värme-/varmvattenleverans mot 46 % lägre pris, en
välbehövlig kostnadsreducering som kommer att fortsätta till 2042.

Slutligen önskar styrelsen alla en GLAD SOMMAR!


2021-05-22 Mätarbyte, frågor till stämma m.m

Det blev stor uppslutning kring utestädningen. Vi tackar alla medlemmar som gjort en fin insats för vår utemiljö och för miljön i våra soprum. Ett särskilt tack till arbetsledaren Kristina Kjellander.

Föreningsstämma 8/6
Föreningens ordinarie stämma avhålls den 8/6 2021. Fysisk närvaro är endast tillåten för stämmans funktionärer. Röstning sker medelst poströstning. För att tillgodose styrelsens upplysningsplikt kan medlemmar ställa skriftliga frågor till styrelsen om de punkter som finns på dagordningen. Mejla in frågorna till styrelsen, använd detta kontaktformulär eller lägg i föreningens brevlåda på Babordsgatan 14. Frågorna måste ha kommit in senast den 1/6. Frågor och svar publiceras sedan i ett extra nyhetsbrev samt på denna hemsida (www.brfolympia.se) senast den 4/6.

Ellevios mätarbyte
Nätägaren Ellevio kommer att byta mätarna till fastighets- och garage-elen torsdagen den 3/6 mellan kl. 09.00 och 11.00. Under pågående arbetet kommer följande inte att fungera: hissarna, portkoden, Internet och WIFI, garageporten, tvättstugans maskiner, takfläktar, värmepumpar, Parakey-appen samt även belysningen i gemensamma utrymmen. Hushållens elförsörjning påverkas dock inte. Separat informationsblad har delats ut i alla brevlådor. Där finns även information om när det är strömavbrott i garaget på Babordsgatan 2 – 4.

Inga cyklar i trapphusen
Det är inte tillåtet att ha cyklar i trapphusen. Cyklar skall förvaras antingen i cykelrummen eller i cykelställ på innergården. Överhuvudtaget får inga föremål förvaras i trapphuset av brandsäkerhetsskäl.

Garagekö
19 hushåll står nu i kö för garageplats.

Styrelsen har under 2021 under hittills

 • Licensavtal Driftnetto slutits med Stockholm Exergi för värmeleverans med 46 % rabatt fr.o.m. 1 maj.
 • Avtal slutits med Stockholm Exergi för kontinuerlig driftövervakning.
 • Föreningen utträtt ur HSB.
 • Defekt takfläkt till tvättstugan Korphoppsgatan 29 ersatts med ny och torktumlaren i samma tvättstuga bytts mot nyare sådan.
 • Defekt hissmotor på Babordsgatan 14 ersatts med ny.
 • Avloppsproblemet i tvättstugan Babordsgatan 14 åtgärdats.
 • Brandrökluckorna i markplan fått nya lås, anpassade till brandkårens standardnycklar.
 • Defekt öppningsmekanism till brandrökluckan i taket på Korphoppsgatan 25 ersatts med ny öppningsmekanism samt serviceavtal slutits för årlig funktionskontroll.
 • Nya lås monterats in i dörrarna till Korphoppsgatans soprum, cykelrum och i porten till nr 27.
 • Fasadskadan på Babordsgatan 12 åtgärdats liksom sockelskadan på Korphoppsgatan 29 och fasadskadan i ”gröna tunneln”.
 • Utredning gjorts avseende infrastruktur och el-kapacitet för laddboxar i garaget.
 • Nya vattenledningar dragits för droppbevattning av föreningens stora gaturabatter.
 • Extra stämma nr 2 avhållits, även denna med poströstning.
 • Hushållen försetts med nya tilluftsfilter – komplettering pågår.
 • Offerter tagits in för målning av trädetaljerna vid portarna och bokalerna.
 • Miljöförvaltningens inspektion av föreningens obligatoriska fastighetsägartillsyn (miljö- och hälsoskydd) klarats utan anmärkningar.
 • Södermalms stadsdelsförvaltning på nytt gjorts uppmärksam på dess vanskötsel av det kommunala markområdet intill föreningens fastighet.
 • Porttelefonoperatör bytts från Telia till Stockholms Stadsnät.
Parterren i full blom – Fotograf: Jacomina Beertema

2021-04-28 Senaste nytt från styrelsen maj 2021

Utestädning
Äntligen är det vår och därmed dags för en rejäl vårstädning. Alla är välkomna att delta. Erik Borg är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade. Tänk på att skydda varandra mot smitta genom att hålla avstånd och helst använda munskydd. Datum och tider fick anslagna i alla av föreningens trapphus.

Cykelrensning
Det finns fortfarande ett antal lappade cyklar där ägaren ännu inte har tagit bort lappen. Dessa cyklar är därmed troligen ägarlösa. Den 1/5 kommer de att låsas in för förvaring och sedan så småningom skänkas eller slängas bort. Kontakta snarast styrelsen (styrelsen@brfolympia.se) om du finner att din cykel är inlåst och du ändå vill ha kvar den.

Nya tilluftsfilter
Bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje don finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska filtret bytas vartannat år. Inom kort kommer nya filter att läggas i varje lägenhets tidningsfack. Filterbytet görs av de boenden själva.

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie stämma avhålls den 8/6. Också inför denna stämma blir det poströstning. Endast stämmans funktionärer tillåts vara fysiskt närvarande. Frågor och svar med anledning av ärendena på dagordningen kommer att publiceras på hemsidan precis som vid tidigare poströstningstillfällen.

Oljud från sprängningar
Av och till hörs ett kortvarigt, kraftigt oljud i hela fastigheten. Ljudet kommer från sprängningarna för den nya tunnelbanan. Arbetet orsakar både buller och vibrationer fram till senast kl.22.00.


2021-04-02 Styrelseinformation april

Extrastämman den 16/3
Föreningen har 73 röstberättigade. 37 av dessa röstade vid extrastämman den 16/3.
32 av 37 röstade för utträde ur HSB, således mer än två tredjedels majoritet. Därmed kommer utträde ur HSB att verkställas.
37 av 37 röstade för licensavtal med Stockholm Exergi. Avtalet kommer att tecknas inom kort så att prisrabatten skall gälla från och med den 1 maj.

Fasadskadan Babordsgatan 12
Arbetet med den återkommande fasadskadan mot innergården på Babordsgatan 12 påbörjas under vecka 15. Arbetet kräver byggställning.

Ordinarie stämma
Årets ordinarie stämma är planerad till den 8 juni. Eftersom styrelsen räknar med att pandemin fortfarande pågår då, kommer även denna stämma att ske med poströstning. Mer information om stämman kommer senare.

Styrelsearbete
Några styrelseledamöter har under senare år flyttat och styrelsen behöver därför nya ledamöter. Den som månar om sin närmiljö, trivs med teamarbete, kan tänka sig bidra med egen kompetens och avstå lite av sin egen tid åt styrelsearbete, är välkommen att höra av sig till valberedningen.

Styrelsen sammanträder 8 -10 gånger per år, ungefär en gång per månad med undantag för semesterperioden. Varje ledamot väljs på 2 år. Arvode utgår för uppdraget. Den som är intresserad eller vill ha mer information, kontakta valberedningen, helst genom detta formulär och senast den 30 april.

Garagestädning
Garaget på Babordsgatan kommer att städas tisdagen den 9/4, kl. 08.00 – 16.00. Under denna tid ingen parkering i garaget.

Grovsoprummet
Det görs ständiga försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens råd är att inte låsa upp för någon man inte känner. Vill någon obekant komma in, får den använda egen nyckel. Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

Vårstädning
När våren väl infinner sig på riktigt, kommer styrelsen att sätta upp anslag med datum och tidpunkt för den gemensamma vårstädningen.
Innan dess önskar styrelsen alla medlemmar en GLAD PÅSK!

Efterlängtad vår – Fotografi av Jacomina Beertema

2021-03-12 Extrastämman

Styrelsen vill påminna om extrastämman kommande tisdag den 16 mars.

OBS! Med hänsyn till Covid-19 pandemin är fysisk närvaro vid stämman endast tillåten för stämmans funktionärer (ordförande, sekreterare, rösträknare och protokollsjusterare). Röstning sker medelst poströstning.

Poströster skall ha inkommit senast måndagen den 15 mars kl. 24.00. De lämnas in till föreningens brevlåda på Babordsgatan 14.


2021-01-24 – God fortsättning på det nya året

Extrastämma
Extrastämman avhålls tisdagen den 16 mars. Även denna stämma kommer att genomföras med poströstning. De ärenden som skall behandlas är dels den andra röstningsomgången om utträde ur HSB. Skulle stämman även denna gång rösta för utträde, blir det också aktuellt med anpassning av föreningens namn och stadgar.

Dels kommer stämman att rösta om styrelsens förslag till värmekostnadsbesparingar (självklart med oförändrade värmeleveranser). Informationsblad från styrelsen kommer att delas ut till hushållen inom kort.

Porttelefonerna fungerar inte
I samband med övergång från analogt till digitalt system för porttelefonerna, slutade dessa fungera. Felet utreds. Skulle det inte kunna åtgärdas inom rimlig tid, återgår vi tillsvidare till det gamla, analoga systemet. Så länge det inte fungerar skall man vid förväntad leverans inte uppge portkoden, utan i stället sitt mobilnummer, så att man blir uppringd och själv går ner och öppnar porten för leverantören.

Röjning av cyklar
Det är trångt om utrymme för cyklar och mopeder och en del cyklar verkar sakna ägare. I november märkte vi upp alla cyklar och mopeder i cykelrummen och på innergården med en lapp. Många har fortfarande lappen kvar. Dessa kommer att märkas upp på nytt. Cyklar som ingen ägare tagit hand om och tagit bort lappen senast den 1 maj, kommer att slängas.

Tvättstugan Babordsgatan 14 återställd
Avloppsproblemen i tvättstugan på Babordsgatan 14 är nu åtgärdade. Därmed finns inte längre någon risk för översvämningar med tvättmaskins- eller avloppsvatten. Tvättstugan är åter i bruk sedan den 10 januari. Även övernattningsrummet (samma avlopp) kan användas igen.

Hänsyn till grannarna vid renovering
När man renoverar, ska grannarna i samma och i intilliggande trappuppgång förvarnas i god tid. Många arbetar nu hemifrån och är beroende av möjlighet till videokonferens. Vet man om i förväg att det kommer att bli buller vissa dagar kan den som har möjlighet, planera att arbeta från annan lokal eller på ordinarie arbetsplats.

Garage
15 hushåll står i kö för garageplats. I garaget på Babordsgatan 10 finns fortfarande 3 lediga parkeringsplatser för moped för 150 kr/månad.

Hundar
De flesta hundägare sköter sig utmärkt. Men i fredags fanns återigen en hög hundbajs på innergårdens grus på Babordssidan. Dessutom lämnas nästan dagligen mer eller mindre stora pinnar och stockar utanför portar, på innergården och i rabatter. För allas vår trivsel, ta bort allt efter hunden och lämna ingenting kvar på föreningens mark.

Vinter i Hammarby Sjöstad – Fotografi av Jacomina Beertema

2020-12-05 Årets andra stämma med mera

Årets andra stämma har nu avklarats och stämmoprotokollet ligger på föreningens hemsida tillsammans med röstlängden.
I detta sista nyhetsbrev för i år vill styrelsen tacka alla som på ett eller annat sätt har medverkat till trivseln i vår förening. Genom insatser för ute- och innemiljön och för föreningens interna information och kommunikation. Men också genom insatser för grannsämjan med hjälpsamhet och fördragsamhet. 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. När nu möjligheten till vaccinering mot Covid-19 synes vara inom räckhåll, ser vi med förtröstan fram emot 2021.

Styrelsen

Föreningsstämman den 25:e november 
Föreningen har nu genomfört årets andra ”coronastämma”. Förhoppningen i våras att kunna genomföra en vanlig stämma under senhösten kom tyvärr på skam – pandemin har tvärtom ökat i intensitet. Vi riktar ett varmt tack till Catharina Hillerström Vagli och till våra medlemmar Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren, vilka genom sina insatser som funktionärer möjliggjort novemberstämman.

Röstresultat
Föreningen har 73 hushåll. Av dessa hade 45 förtidsröstat om motionerna och ytterligare 2 röstade på stämman, totalt 47 röster.

Beträffande balkonginglasning vann styrelsens förslag med 74 % av rösterna. Det innebär att det blir tillåtet att glasa in sin balkong, dock med stränga krav på bl.a. utseende och säkerhet samt med egen finansiering.

Beträffande föreningens utträde ur HSB vann motionärens förslag om utträde med 87 % av rösterna.

Stämmoprotokollet och röstlängden finns nu på denna hemsida.

Extrastämma
Utträde ur HSB kräver beslut på två på varandra följande stämmor. Eftersom det inom en nära framtid också behövs ett stämmobeslut i värmeenergifrågan, har styrelsen beslutat om en extrastämma i början av mars. Där skall dessa båda frågor avhandlas.

Inom kort kommer styrelsen att dela ut ett informationsbrev om värmeenergifrågan till hushållen som belyser vad extrastämman kommer att få ta ställning till.

Extraförråd att hyras
Från och med 1 januari 2021 finns ett extra förråd att hyras på Korphoppsgatan 25. Förrådet är 6,4 kvm stort. Priset är 533 kr/månad (enhetspriset för extraförråd är 1 000 kr/kvm/år). Förrådet är ledigt för uthyrning i preliminärt 7 månader, man kan efter mars eventuellt komma att kunna hyras på ett tillsvidare-kontrakt.

Intresseanmälan görs till styrelsen här. Först till kvarn gäller.

Garagekö
För närvarande står 15 av föreningens hushåll i garagekön.

Energi – garage
En ljusglimt i höstens mörker är den minskade el-förbrukningen sedan det nya fläktaggregatet installerades i garaget i slutet av maj. Diagrammet nedan visar garagets el-förbrukning från januari 2016 tills nu. Klicka på bilden för en större version.2020-11-18 Inför föreningsstämman onsdagen den 25:e november

Föreningsstämma onsdagen den 25 november

På grund av den ökande smittspridningen och de senaste mötesrestriktionerna uppmanas medlemmarna att delta genom förtidsröstning och avstå från fysisk närvaro i möteslokalen. Detta för att skydda stämmans funktionärer som är tvungna att vara fysiskt närvarande.

Medlem som har frågor till styrelsen eller till någon av motionärerna, kan nå styrelsen via denna länk. Specificera gärna vem frågan är ställd till.

Frågorna och svaren publiceras på föreningens hemsida www.brfolympia.se söndagen den 22 november efter kl. 21.

Styrelsen


2020-11-13 Förtidsrösning, brandsäkerhet och tvättstugeinformation

Förtidsröstning om motionerna
Smittspridningen av Covid-19 har tyvärr ökat och vi befarar att många medlemmar kommer att avstå från att delta i stämman onsdagen den 25 november. Styrelsen har därför beslutat att ge alla medlemmar möjlighet att förtidsrösta om motionerna.
Röstformuläret kommer att delas ut i brevlådorna i början av nästa vecka. Som vanligt gäller 1 röst per hushåll. Ifyllda formulär lämnas i Brf:s brevlåda på Babordsgatan 14, senast tisdagen den 24 november.

Upprop från valberedningen

Kandidera till valberedningen!
Vid stämman nu i november ska det bland annat väljas en ny valberedning. Valberedningen är nu nästan fulltalig, men i dagsläget saknas fortfarande en kandidat. Jag som är sammankallande i den nuvarande valberedningen, vill därför uppmana dig som är intresserad av uppdraget att meddela styrelsen här eller genom att ringa Lucas på tel. 0765 267 277. Det är ett viktigt uppdrag där du gör en värdefull insats för föreningen.
Hälsningar,
Lucas

Brandsäkerhet
Så här i advents- och jultider vill styrelsen påminna om brandsäkerheten. Några enkla regler kan rädda liv och egendom. Lämna aldrig levande ljus obevakat. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss. Se till att ha en fungerande brandvarnare i bostaden. Lämna utrymningsvägar fria – dvs. ställ inga föremål i trappuppgångar, entréer, korridorer eller andra gemensamma utrymmen.
Äldre som behöver hjälp med att byta batteri till brandvarnaren, kan anmäla det till styrelsen@brfolympia.se, så hjälper vi till mot självkostnad för batteriet.

Förevigade städhjältar, Kristina Kjellander och
Thomas Karlsson. Foto av Erik Borg.

SMS-tjänst
Styrelsen vill påminna om den nyss inrättade SMS-tjänsten. Tjänsten är till för att snabbt informera vid akuta situationer respektive skicka påminnelse inför en kommande viktig händelse. Den som vill ansluta sig anmäler sig till styrelsens sekreterare Kristina Kjellander (kristina.m.kjellander@gmail.com), anger ”SMS-tjänst” och uppger namn och mobiltelefonnummer. Tjänsten är gratis. Bekräftelse av anmälan skickas inte.

Besparing energikostnader
Det har precis skett en överraskande utveckling på detta område. Vi ser fram emot att berätta mer om detta i nästa nyhetsbrev.

Tvättstuga på Babordsgatan 14
På grund av återkommande översvämning från avloppet har tvättstugan på Babordsgatan 14 tagits ur bruk och sanerats. Rörmokare och byggföretag har besökt lokalen, utreder orsaken och försöker komma fram till en lösning på problemet. Tillsvidare är det inte tillåtet att använda tvättstugan.

Garagekö
Fortfarande står 13 bostadsrättsägare i kön.

Städning källargångar
Ett varmt tack och en eloge till våra medlemmar Kristina Kjellander, Thomas Karlsson och Erik Borg som på eget bevåg städat föreningens källargångar. Nu är det julfint även i källaren.


2020-10-17 SMS-tjänst, takfläktar och cykelrensning

Föreningsstämma nr 2
Styrelsen vill än en gång påminna om årets andra föreningsstämma onsdagen den 25 november. Coronapandemin pågår fortfarande, men novemberstämman måste likväl avhållas med fysisk närvaro. Detta då bland annat de två motioner som finns på dagordningen måste kunna diskuteras på plats.

SMS-tjänst
När föreningens internetanslutning föll bort, kunde vi nå endast ett fåtal av våra medlemmar per SMS för att informera dem. Styrelsen kommer därför att inrätta en SMS-tjänst, där information går ut samtidigt till samtliga medlemmar som ansluter sig till SMS-tjänsten. Tjänsten används vid akuta situationer eller för påminnelse inför viktiga händelser. Tjänsten är gratis.

Anmälan Du anmäler dig till vår styrelseledamot Kristina Kjellander (kristina.m.kjellander@gmail.com) och anger ”SMS-tjänst” i ämnesraden samt ditt namn och mobiltelefonnummer i texten. (Obs! bekräftelse av anmälan skickas inte.)

Avstängningsventiler vatten
Avstängningsventilerna till vattenledningar i kök och badrum sitter i intilliggande schakt och är ibland svåra att komma åt. I händelse av översvämning blir skadorna därför mycket mer omfattande än om man snabbt hade kunnat stänga av vattenflödet. Även vid byte av kranar och kranpackningar underlättar det att ha avstängningsventiler lättillgängliga. Vid köks- och badrumsrenovering rekommenderar vi därför inmontering av avstängningsventiler (s.k. ballofix) lättåtkomliga under diskhon och tvättfat (samt vid dusch såvida inte duschens ledningar är inbyggda).

Nya takfläktar
Den 23 och 24 september installerades nya takfläktar. Installationen förlöpte smidigt, med undantag för en incident som orsakade bortfall av elektriciteten till tele-centralen så att föreningens internetanslutning slogs ut. Felet var åtgärdat inom två timmar.

Inventering avrinning
För att förebygga vattenskador har vi hos Driftia beställt inventering av avrinningen från takterrasser och balkonger.

Vi återkommer med information om datum.

Garagekö
För närvarande står 13 lägenhetsinnehavare i kön.

Uppstädning gamla cyklar
Det är trångt om utrymme för cyklar och en del cyklar verkar sakna ägare. Därför kommer vi att märka upp alla cyklar och mopeder i cykelrummen och på innergården med en lapp. Cyklar och mopeder som i slutet av november fortfarande har lappen kvar, kommer att avlägsnas och förvaras i rullstolsförrådet på Korphoppsgatan 27 i ytterligare 3 månader. Om då fortfarande ingen ägare har anmält sig, kommer de att slängas.

Vi vill även påminna om att det fortfarande går att hyra mopedplats i garaget för 150 kr/månad.

Bergvärme
Upphandling av bergvärmeanläggning och förhandling med entreprenörer pågår.

Nya vyer i Hammarby Sjöstad. Foto av Jacomina Beertema.

2020-09-13 Takfläktar, månadsavgifter med mera

Utestädning
Det blev stor uppslutning kring utestädningen den 3/9. Vi tackar alla medlemmar som gjort en fin insats för vår utemiljö och för miljön i våra soprum. Ett särskilt tack till arbetsledaren Erik Borg.

Besparing energikostnader
Upphandlingen av bergvärme är inte avslutad och det är inte heller klart med tillståndet för uppsäkring av vårt el-nät (fastighets-el). Med hänsyn till detta samt till den annalkande höstkylan, har styrelsen beslutat att skjuta fram bergborrningen till våren 2021. När dessutom så många av våra medlemmar arbetar hemifrån i år, ser vi det också som en fördel att slippa ett par veckors störande oljud från bergborrningen under just detta år.

Månadsavgifter 2021
Styrelsen har beslutat om oförändrade månadsavgifter för 2021.

Nya trivselregler
Styrelsen har uppdaterat föreningens trivselregler. Vi rekommenderar att den som har en fråga kring i stort sett allt som har med boendet i vår bostadsrättsförening att göra, i första hand konsulterar dessa trivselregler. Trivselreglerna hittar du här.

Takfläktar
Preliminärt den 23 – 24 september kommer de nya takfläktarna att installeras. På hustaken utmed gatorna kommer detta att ske med hjälp av lyftkran. Takfläkten på ”gårdshuset” (Korphoppsgatan 25) kommer att tas isär och hissas upp genom takluckan. Arbetet förväntas inte medföra störningar för de boende.

Garagekö
13 lägenhetsinnehavare står nu i kö till garageplats.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen rörande underhåll, reparation av skador m.m. finns tydligt reglerat i föreningens stadgar §§ 31 och 32. Stadgarna hittar du här.

Föreningsstämma nr 2
Med hänsyn till den pågående pandemin tvingades vi genomföra vår första årsstämma med hjälp av poströstning. Emellertid återstår en del dagordningspunkter, däribland två motioner, och dessa måste kunna diskuteras på plats. Därför måste den andra stämman avhållas på traditionellt sätt, dvs med fysisk närvaro för samtliga deltagare.

Denna andra stämma är förlagd till onsdagen den 25 november. Stämman kommer att organiseras med hänsynstagande till kravet på fysisk distans. 

Alla kan bidra, god uppslutning till föreningens utestädning.

2020-08-22 Bergvärme, garage och utestädning

Energi
Med stöd av stämmobeslutet 2/6 har styrelsen efter utredning beslutat att välja bergvärme som den mest kostnadsbesparande energiformen för uppvärmning av vår fastighet. Under årets kallaste dagar kan energibehov utöver bergvärmen uppstå, vilket då tillgodoses med el. Borrlovsansökan har lämnats in liksom ansökan om uppsäkring av vårt el-nät.

Just nu pågår upphandling av bergvärmeentreprenad. Styrelsen återkommer med närmare besked i nästa nyhetsbrev.

Nycklar garage
Efter inbrottet med nyckelstöld fick portarna, cykelförråden och garaget nytt, temporärt lås med tillhörande nycklar. Vad gäller portar och cykelförråd har vi, efter blockering av den stulna nyckeln genom omkodning av låsen, kunnat återgå till de gamla låsen. Tyvärr medgav garagelåsen inte samma möjlighet. Därför blir de nya låsen/nycklarna till garaget kvar. Inom 14 dagar kommer även de två dörrarna som går från Korphoppsgatan 25 till garaget att få de nya låsen. Därefter kan alla med garageplats slänga sina gamla garagenycklar. Samtliga har då såväl Parakey-appen som den nya nyckeln.

Utestädning 3 september
Efter en utebliven vårstädning finns nu ett stort behov av en ordentlig höststädning. Den går av stapel torsdagen den 3/9 kl. 17.00. Erik Borg är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade.

Med respekt för distans och användning av munskydd – som föreningen tillhandahåller – skall vi kunna snygga till vår gemensamma närmiljö på ett betryggande sätt.

Inga cyklar eller mopeder vid räcken
Det står ofta en del fordon uppställda och fastlåsta vid räcken som löper ned mot parterren samt ibland även på Korphopps- och Babordsgatan.

Styrelsen vill påminna om att vi ska använda oss av de cykelställ som finns på innergården på respektive sida av punkthuset Korphoppsgatan 25. Det finns även parkeringsmöjligheter för cyklar intill sandlådan.

Mopeder/scootrar
Som ett led i föreningens strävan att ha fritt från mopeder/scootrar på innergården har styrelsen beslutat att sänka priset på mopedplats i garaget till 150 kr per månad. Om du/ni är intresserad av att hyra en plats, kontakta styrelsen.

Grovsopsrummet
Det görs ideliga försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens råd är att inte låsa upp för någon man inte känner. Vill någon obekant komma in, får den använda egen nyckel. Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

I en annan del av Sjöstaden. Fotografi av Jacomina Beertema.

2020-05-17 inför föreningsstämman

Frågor och svar om föreningsstämman den 2 juni

Med anledning av Covid-19 pandemin kan årets föreningsstämma inte avhållas på vanligt sätt. Stämman delas upp i två stämmor. Vid den första stämman kan medlemmarna poströsta. Poströstningsformulär kommer att delas ut till varje hushåll senast en vecka före stämman.

 • För att tillgodose styrelsens upplysningsplikt kan medlemmar ställa skriftliga frågor till styrelsen om de punkter på dagordningen som behandlas vid första stämman. Kontakta styrelsen här, maila till den e-postadress som står i portuppgången eller lämna i föreningens brevlåda på Babordsgatan 14. Frågorna måste ha kommit in senast den 23 maj.
 • Styrelsen skall lämna skriftliga svar, senast den 28 maj.
 • Samtliga frågor och svar publiceras i ett extra nyhetsbrev och på föreningens hemsida (www.brfolympia.se) senast den 29 maj.

Styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar

Föreningens årliga räntekostnad har från 2014 till 2020 minskat med 1 miljon kronor, trots marginell minskning av det upplånade beloppet. Detta tack vare de senaste årens mycket låga räntenivåer. Räntenivåerna 2014 var dock inte extrema (1,73 – 3,59 %) och kan med tiden mycket väl återkomma. Då gäller det att kunna undvika kraftiga avgiftshöjningar.

Av föreningens övriga kostnader om knappt 3 miljoner kronor utgör värmekostnaden nästan en fjärdedel (720 000 kr). Det är därför styrelsen nu föreslår att, i likhet med ett stort antal grannföreningar i Hammarby Sjöstad, installera billigare alternativ till fjärrvärme, med fullt bibehållen värme.

Om stämman den 2 juni röstar ja till styrelsens proposition, finns möjlighet att genomföra energikostnadsbesparingar redan i år. Styrelsen svarar gärna på frågor kring förslaget om energikostnadsbesparingar.


2020-05-13 Poströstning inför föreningsstämman m.m.

För att minska spridningen av Covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en bostadsrättsförening kan poströsta inför årets föreningsstämma. Ett poströstningsformulär skickas ut senast en vecka före stämman och i formuläret anges i vilka ärenden man behöver rösta.
Poströstning innebär att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum om 3 – 4 funktionärer, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen har därför beslutat:

 • att röstning vid årets ordinarie föreningsstämma ska kunna ske genom poströstning
 • att årets föreningsstämma kommer att delas upp i två stämmor:
 1. På första, ordinarie stämman den 2/6 behandlas de ärenden som enligt lag måste behandlas före junimånadens utgång. Dessutom behandlas två ärenden som styrelsen bedömt som brådskande, nämligen val av styrelseledamöter samt styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar. I det senare ärendet kan stämman även besluta att bordlägga ärendet, vilket dock innebär att inga åtgärder – och därmed inga besparingar – kan genomföras i år.

  För denna första stämma gäller stark rekommendation om poströstning.
   
 2. Återstående ärenden behandlas vid en senare, extra stämma när situationen åter medger fysiskt deltagande utan restriktioner. Det gäller bland annat inkomna motioner. Tidpunkten för extra stämman beslutas senare och är avhängig av utvecklingen inom Covid-19 pandemin.

För att skydda sig själva och andra uppmanar styrelsen medlemmarna att poströsta!
Poströstningsformuläret kommer att delas ut till varje hushåll senast 1 vecka före stämman den 2 juni, tillsammans med instruktioner om var och när formuläret skall lämnas in.

Utemiljön
Fyra träd på innergården har åtgärdats med kraftig beskärning, vilket också brukar medföra kraftig återväxt. För att bromsa återväxten behandlas träden nu med s.k. strangulering, ett precisionsarbete som utförs av trädgårdsmästare. Vi ber medlemmarna att inte skada eller avlägsna tygbanden kring träden.

Kring den 21 – 22 april har tråkigt nog har ett antal plantor och lökar stulits ur föreningens rabatter på Korphoppsgatan.

Valberedningen informerar
Valberedningen välkomnar intresseanmälan till uppdrag som revisor respektive som ledamot i valberedningen. Kontakta valberedningen här.

Inga hushållsmaskiner i grovsopsrummet
Det har ställts en diskmaskin i grovsopsrummet. Styrelsen vill därför påminna alla om att det inte är tillåtet att slänga hushållsmaskiner eller skrymmande möbler i något av våra soprum, utan dessa ska lämnas till återvinning.

Ägaren till diskmaskinen på bilden ombeds avlägsna diskmaskinen ur grovsopsrummet.

Styrelsen 2020-05-13


Städdag som gick
Vi hade en fixardag i föreningen för några veckor sedan som avslutades med korvgrillning! Ett bra arbetslag och vi han med det mesta som var uppsatt på ”att göra-listan”
Vi fixade med ogräs, oljade sittbänkar, planterade nytt gräs – mm. Bäst var dock korvgrillningen tyckte Signe! Vi plockade bort cykelställ i rummet på 27:an – vi kommer att montera upp några av dessa på gården under sommaren.

Garagekön
Från och med nu gäller nya regler för garagekön. Vi slår samman den ordinarie garagekön med kön för byten av garageplatsplats. Alla behåller sin plats i kön med det datum man anmälde intresse för garageplats eller byte av garageplats. Så länge vi har personer i kö är det en bil per lägenhet som gäller. Det kan bli aktuellt med ytterligare en bil per lägenhet om vi inte längre skulle ha någon på kölistan.

Fastlåsta cyklar
Det finns gott om cykelställ på gården, vänligen lås inte fast några cyklar längs med räckena ned mot parterren.

Rabatt på Cykelfix
Under städdagen märktes det att många cyklar är i behov av uppfräschning – vi har därför pratat med Cyclecorner o de erbjuder just nu 1/2 arbetskostnaden i rabatt om du lämnar in din cykel innan juni månads utgång.


Bilar på innergården
Nu körs det tyvärr en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan. Många barn rör sig i och runt sandlådan. Om man ”måste” köra på gården för att lasta eller lossa något, bra om någon kan gå bakom bilen och hålla uppsikt.

I övrigt är det inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen, eller på själva pelaren eller på väggen mot Brf Holmen. Alla varianter förekommer tyvärr.