2021-12-17 IT-Haveri

På grund av IT-haveri kommer styrelsens nyhetsbrev för december först efter nyår.
Alla förfrågningar om extra nycklar, renovering av bostaden eller andrahandsuthyrningar ska tillsvidare ställas per mejl direkt till: styrelsen@brfolympia.se.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!2021-10-27 Höststädning plantering och garagestädning

Höststädningen 28 september
Ett varmt tack till alla medlemmar som gjorde en effektiv och uppskattad insats för vår gemensamma boendemiljö. Ett särskilt tack till arbetsledaren och organisatören Erik Borg.


Kommunen planterar
Efter påtryckningar från styrelsen har stadens parkförvaltning nu tagit itu med det kraftigt vanskötta markstråket intill vår fastighet på Sjöstadsparterrens sida. Träd som växte in på balkonger har kapats och buskar som länge farit illa har beskurits. Marken kommer att förbättras och marktäckande växter planteras. Vi ser med förväntan fram mot detta ansiktslyft.

Förhindra fuktskador
Läckage från kyl, frys och diskmaskin kan upptäckas tidigt om man lägger ett läckageskydd under. Läckageskyddet är en genomskinlig plastmatta som leder fram vattnet så att man upptäcker läckaget tidigt och därmed kan förhindra större, kostsamma fuktskador. Saknar man möjlighet att själv lägga ett sådant skydd under en befintlig vitvara, kan man också använda sig av ett vattenlarm. Det tjuter – ungefär som ett brandlarm – när givaren kommer i kontakt med fukt eller vatten. Ett vattenlarm är mycket enkelt att montera. Såväl läckageskydd som vattenlarm finns att köpa för en billig peng på bl.a. vitvaruaffärer.

Garagestädning
Garaget på Babordsgatan 10 städas fredagen den 29 oktober kl. 11.00 – kl. 15.00. Anslag kommer att sättas upp. Vår grannförening Holmen kommer att sätta upp anslag om städningen av garaget på Babordsgatan 4 – 6.

Kontakt med styrelsen
Medlemmarna ombeds att vid kontakt med styrelsen alltid uppge sitt lägenhetsnummer. Med detta avses det internt (inom föreningen) gällande numret, som står utanpå lägenhetsdörren och på brevlådan. Alltså inte Skatteverkets fyrsiffriga nummer.

Garagekö
För närvarande står 19 hushåll i kö för garageplats.

Extra förråd att hyra
Det finns ett extra förråd att hyra på Korphoppsgatan 25. Förrådet är 6,4 kvm stort. Hyran är 533 kr per månad. Intresseanmälan görs till styrelsen via detta formulär. Först till kvarn gäller.

Sickla kanal – Fotografi av Jacomina Beertema


2021-09-06 Höststädning och frågor till styrelsen

Mörka persienner
Styrelsen vill varna mot användning av mörka persienner, i synnerhet i fönster som är kraftigt exponerade för solsken. Mörka färger absorberar UV-strålar. Mörka persienner blir därför heta i starkt solsken och hettar upp luften inom fönsterkasetten till sådana temperaturer att plastlisterna som håller rutorna isär och på plats, smälter. Då tippar den yttre rutan inåt och fönstret släpper in smutsig luft och regn. Det har även hänt att en ruta har spruckit på grund av hettan.

Vattenskada
Vattenskada i lägenhet skall omedelbart anmälas till styrelsen (styrelsen@brfolympia.se). Styrelsen ordnar med besiktning, åtgärd åt eventuellt skadat underlag och utredning av skadeorsaken. Styrelsen rekommenderar samtliga lägenhetsinnehavare att bekanta sig med platsen för avstängningsventilen till bostadens vattenledningar, samt att se till att platsen är lättillgänglig. Snabb avstängning av vattenflödet kan hindra ett litet läckage från att bli en stor och för lägenhetsinnehavaren kostsam översvämning.

Innergården
Trädgårdsmästaren kommer att ta ner det döda trädet på innergården. Föreningens lagerhägghäckar kommer att beskäras till våren. Styrelsen vill uppmärksamma på att endast den yta som är belagd med stenplattor hör till bostadsrätten. Växtligheten omkring är föreningens egendom och ansvar och får inte hanteras av lägenhetsinnehavaren.

Sophämtning
Det har under sommaren tidvis varit kaos i sopsorteringsrummen där pappersförpackningar översvämmat kärlen. Det visade sig att entreprenören av misstag tömt dessa endast en gång i veckan. Den avtalsenliga ordningen är nu återställd och pappersförpackningar hämtas på tisdagar och fredagar. Styrelsen vill också än en gång uppmana samtliga att platta till kartonger innan de läggs i kärlen.

Höststädning
Hösten har anlänt och därmed behovet av en ordentlig höststädning. Tisdagen den 28 september kl. 16.00 går den av stapel. Alla är välkomna att delta. Innergården och soprummen är prioriterade. På innergården skall ogräs rensas och träräcken längs med uppfarterna från Sjöstadsparterren slipas och oljas.

Anslag med närmare detaljer kommer att sättas upp i portarna.

Frågor till styrelsen
Allt som kan vara av intresse för den som bor i Brf Olympia, finns att läsa på denna hemsida. Här står t.ex. vad som gäller vid renovering, beställning av nycklar, kontakt med fastighetsskötaren, vad stadgarna säger om ansvarsfördelningen mellan medlem och föreningen vid skador, regler för andrahandsuthyrning, bokning av övernattningsrummet osv. osv. I ”Trivselregler” som finns under menyn ”Föreningen”, finns detaljerad information och handfasta råd om allt från badrum och balkonger till sophantering och störande grannar. Vi ber samtliga att först konsultera hemsidan om sådant man undrar om. Den som trots det inte finner svaret på sina frågor, är självklart välkommen att höra av sig till styrelsen.

Målningsarbete
Utvändiga trädetaljer av ljust ekträ har slipats och lackats x 3. De hårt slitna, fanérklädda nedre delar av panelerna bredvid portarna har täckts med plåt.
Skyddande lackering behöver göras ungefär var tredje år för att hindra djupgående grå missfärgning av virket, vilket till slut inte längre går att slipa bort och orsaker ett ojämnt, flammigt utseende.

Garagekö
För närvarande står 21 av föreningens hushåll i kö för en garageplats.

Höst i Sjöstadsparterren, fotografi av Jacomina Beertema.

2021-06-16 Stämma, balkonginglasning med mera

Stämman 8 juni
Protokollet från årets ordinarie föreningsstämma finns nu här. Totalt 33 röstar hade avgivits (45 % av de röstberättigade).
Motionen/motionssvaret om laddplatser i garaget på Babordsgatan 10 bifölls av samtliga.
Likaså styrelsens förslag om nya stadgar och nytt namn för föreningen med anledning av
utträdet ur HSB. För att de nya stadgarna och det nya namnet skall börja gälla krävs att de
även godkänns vid nästa stämma, alltså i maj/juni 2022.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som varit behjälpliga med genomförandet av inalles
fyra stämmor-med-poströstning under det gångna året. Förhoppningsvis kommer
föreningen att kunna ha en vanlig stämma igen nästa år, med fysisk närvaro. Det skall bli
trevligt att träffas igen!

Efter sommaruppehållet kommer styrelsen att arbeta med bland annat frågan om
laddplatser för el-bilar och laddhybrider, för att senare under året återkomma med en
genomarbetad handlingsplan.

Sabotage av lås
Dörrlåset till sopsorteringsrummet på Korphoppsgatan 27 har vid upprepade tillfällen utsatts
för sabotage där någon stoppat in träflisor i låset. Låset har lagats vid flera tillfällen och ett
nytt lås sattes in i våras. Sabotaget har dock fortsatt. Upptäcker man att låset inte fungerar,
meddela styrelsen omgående via mail eller detta formulär..

Obehöriga i grovsopsrummet
Det görs återkommande försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens
råd är att inte låsa upp för någon man inte känner, även om vederbörande är påstridig.
Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget
avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

Balkonginglasningsgruppen
Styrelsen har fått meddelande om att arbetet med balkonginglasning hos gruppens nio
medlemmar skall påbörjas nästa vecka. Inglasningen bekostas i sin helhet av de berörda
medlemmarna.

Besparingar
I enlighet med det licensavtal med Stockholm Exergi som godkändes av stämman i våras, får
föreningen från och med den 1 maj värme-/varmvattenleverans mot 46 % lägre pris, en
välbehövlig kostnadsreducering som kommer att fortsätta till 2042.

Slutligen önskar styrelsen alla en GLAD SOMMAR!

Fotografi av Jacomina Beertema

2021-05-22 Mätarbyte, frågor till stämma m.m

Det blev stor uppslutning kring utestädningen. Vi tackar alla medlemmar som gjort en fin insats för vår utemiljö och för miljön i våra soprum. Ett särskilt tack till arbetsledaren Kristina Kjellander.

Föreningsstämma 8/6
Föreningens ordinarie stämma avhålls den 8/6 2021. Fysisk närvaro är endast tillåten för stämmans funktionärer. Röstning sker medelst poströstning. För att tillgodose styrelsens upplysningsplikt kan medlemmar ställa skriftliga frågor till styrelsen om de punkter som finns på dagordningen. Mejla in frågorna till styrelsen, använd detta kontaktformulär eller lägg i föreningens brevlåda på Babordsgatan 14. Frågorna måste ha kommit in senast den 1/6. Frågor och svar publiceras sedan i ett extra nyhetsbrev samt på denna hemsida (www.brfolympia.se) senast den 4/6.

Ellevios mätarbyte
Nätägaren Ellevio kommer att byta mätarna till fastighets- och garage-elen torsdagen den 3/6 mellan kl. 09.00 och 11.00. Under pågående arbetet kommer följande inte att fungera: hissarna, portkoden, Internet och WIFI, garageporten, tvättstugans maskiner, takfläktar, värmepumpar, Parakey-appen samt även belysningen i gemensamma utrymmen. Hushållens elförsörjning påverkas dock inte. Separat informationsblad har delats ut i alla brevlådor. Där finns även information om när det är strömavbrott i garaget på Babordsgatan 2 – 4.

Inga cyklar i trapphusen
Det är inte tillåtet att ha cyklar i trapphusen. Cyklar skall förvaras antingen i cykelrummen eller i cykelställ på innergården. Överhuvudtaget får inga föremål förvaras i trapphuset av brandsäkerhetsskäl.

Garagekö
19 hushåll står nu i kö för garageplats.

Styrelsen har under 2021 under hittills

 • Licensavtal Driftnetto slutits med Stockholm Exergi för värmeleverans med 46 % rabatt fr.o.m. 1 maj.
 • Avtal slutits med Stockholm Exergi för kontinuerlig driftövervakning.
 • Föreningen utträtt ur HSB.
 • Defekt takfläkt till tvättstugan Korphoppsgatan 29 ersatts med ny och torktumlaren i samma tvättstuga bytts mot nyare sådan.
 • Defekt hissmotor på Babordsgatan 14 ersatts med ny.
 • Avloppsproblemet i tvättstugan Babordsgatan 14 åtgärdats.
 • Brandrökluckorna i markplan fått nya lås, anpassade till brandkårens standardnycklar.
 • Defekt öppningsmekanism till brandrökluckan i taket på Korphoppsgatan 25 ersatts med ny öppningsmekanism samt serviceavtal slutits för årlig funktionskontroll.
 • Nya lås monterats in i dörrarna till Korphoppsgatans soprum, cykelrum och i porten till nr 27.
 • Fasadskadan på Babordsgatan 12 åtgärdats liksom sockelskadan på Korphoppsgatan 29 och fasadskadan i ”gröna tunneln”.
 • Utredning gjorts avseende infrastruktur och el-kapacitet för laddboxar i garaget.
 • Nya vattenledningar dragits för droppbevattning av föreningens stora gaturabatter.
 • Extra stämma nr 2 avhållits, även denna med poströstning.
 • Hushållen försetts med nya tilluftsfilter – komplettering pågår.
 • Offerter tagits in för målning av trädetaljerna vid portarna och bokalerna.
 • Miljöförvaltningens inspektion av föreningens obligatoriska fastighetsägartillsyn (miljö- och hälsoskydd) klarats utan anmärkningar.
 • Södermalms stadsdelsförvaltning på nytt gjorts uppmärksam på dess vanskötsel av det kommunala markområdet intill föreningens fastighet.
 • Porttelefonoperatör bytts från Telia till Stockholms Stadsnät.
Parterren i full blom – Fotograf: Jacomina Beertema

2021-04-28 Senaste nytt från styrelsen maj 2021

Utestädning
Äntligen är det vår och därmed dags för en rejäl vårstädning. Alla är välkomna att delta. Erik Borg är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade. Tänk på att skydda varandra mot smitta genom att hålla avstånd och helst använda munskydd. Datum och tider fick anslagna i alla av föreningens trapphus.

Cykelrensning
Det finns fortfarande ett antal lappade cyklar där ägaren ännu inte har tagit bort lappen. Dessa cyklar är därmed troligen ägarlösa. Den 1/5 kommer de att låsas in för förvaring och sedan så småningom skänkas eller slängas bort. Kontakta snarast styrelsen (styrelsen@brfolympia.se) om du finner att din cykel är inlåst och du ändå vill ha kvar den.

Nya tilluftsfilter
Bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter ett ventilationsdon som ger bostaden ren och förvärmd friskluft. I varje don finns ett filter som förhindrar att pollen och föroreningar tar sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska filtret bytas vartannat år. Inom kort kommer nya filter att läggas i varje lägenhets tidningsfack. Filterbytet görs av de boenden själva.

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie stämma avhålls den 8/6. Också inför denna stämma blir det poströstning. Endast stämmans funktionärer tillåts vara fysiskt närvarande. Frågor och svar med anledning av ärendena på dagordningen kommer att publiceras på hemsidan precis som vid tidigare poströstningstillfällen.

Oljud från sprängningar
Av och till hörs ett kortvarigt, kraftigt oljud i hela fastigheten. Ljudet kommer från sprängningarna för den nya tunnelbanan. Arbetet orsakar både buller och vibrationer fram till senast kl.22.00.

Vårlängtan i Hammarby Sjöstad – Fotografi av Jacomina Beertema

2021-04-02 Styrelseinformation april

Extrastämman den 16/3
Föreningen har 73 röstberättigade. 37 av dessa röstade vid extrastämman den 16/3.
32 av 37 röstade för utträde ur HSB, således mer än två tredjedels majoritet. Därmed kommer utträde ur HSB att verkställas.
37 av 37 röstade för licensavtal med Stockholm Exergi. Avtalet kommer att tecknas inom kort så att prisrabatten skall gälla från och med den 1 maj.

Fasadskadan Babordsgatan 12
Arbetet med den återkommande fasadskadan mot innergården på Babordsgatan 12 påbörjas under vecka 15. Arbetet kräver byggställning.

Ordinarie stämma
Årets ordinarie stämma är planerad till den 8 juni. Eftersom styrelsen räknar med att pandemin fortfarande pågår då, kommer även denna stämma att ske med poströstning. Mer information om stämman kommer senare.

Styrelsearbete
Några styrelseledamöter har under senare år flyttat och styrelsen behöver därför nya ledamöter. Den som månar om sin närmiljö, trivs med teamarbete, kan tänka sig bidra med egen kompetens och avstå lite av sin egen tid åt styrelsearbete, är välkommen att höra av sig till valberedningen.

Styrelsen sammanträder 8 -10 gånger per år, ungefär en gång per månad med undantag för semesterperioden. Varje ledamot väljs på 2 år. Arvode utgår för uppdraget. Den som är intresserad eller vill ha mer information, kontakta valberedningen, helst genom detta formulär och senast den 30 april.

Garagestädning
Garaget på Babordsgatan kommer att städas tisdagen den 9/4, kl. 08.00 – 16.00. Under denna tid ingen parkering i garaget.

Grovsoprummet
Det görs ständiga försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens råd är att inte låsa upp för någon man inte känner. Vill någon obekant komma in, får den använda egen nyckel. Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

Vårstädning
När våren väl infinner sig på riktigt, kommer styrelsen att sätta upp anslag med datum och tidpunkt för den gemensamma vårstädningen.
Innan dess önskar styrelsen alla medlemmar en GLAD PÅSK!

Efterlängtad vår – Fotografi av Jacomina Beertema

2021-03-12 Extrastämman

Styrelsen vill påminna om extrastämman kommande tisdag den 16 mars.

OBS! Med hänsyn till Covid-19 pandemin är fysisk närvaro vid stämman endast tillåten för stämmans funktionärer (ordförande, sekreterare, rösträknare och protokollsjusterare). Röstning sker medelst poströstning.

Poströster skall ha inkommit senast måndagen den 15 mars kl. 24.00. De lämnas in till föreningens brevlåda på Babordsgatan 14.


2021-01-24 – God fortsättning på det nya året

Extrastämma
Extrastämman avhålls tisdagen den 16 mars. Även denna stämma kommer att genomföras med poströstning. De ärenden som skall behandlas är dels den andra röstningsomgången om utträde ur HSB. Skulle stämman även denna gång rösta för utträde, blir det också aktuellt med anpassning av föreningens namn och stadgar.

Dels kommer stämman att rösta om styrelsens förslag till värmekostnadsbesparingar (självklart med oförändrade värmeleveranser). Informationsblad från styrelsen kommer att delas ut till hushållen inom kort.

Porttelefonerna fungerar inte
I samband med övergång från analogt till digitalt system för porttelefonerna, slutade dessa fungera. Felet utreds. Skulle det inte kunna åtgärdas inom rimlig tid, återgår vi tillsvidare till det gamla, analoga systemet. Så länge det inte fungerar skall man vid förväntad leverans inte uppge portkoden, utan i stället sitt mobilnummer, så att man blir uppringd och själv går ner och öppnar porten för leverantören.

Röjning av cyklar
Det är trångt om utrymme för cyklar och mopeder och en del cyklar verkar sakna ägare. I november märkte vi upp alla cyklar och mopeder i cykelrummen och på innergården med en lapp. Många har fortfarande lappen kvar. Dessa kommer att märkas upp på nytt. Cyklar som ingen ägare tagit hand om och tagit bort lappen senast den 1 maj, kommer att slängas.

Tvättstugan Babordsgatan 14 återställd
Avloppsproblemen i tvättstugan på Babordsgatan 14 är nu åtgärdade. Därmed finns inte längre någon risk för översvämningar med tvättmaskins- eller avloppsvatten. Tvättstugan är åter i bruk sedan den 10 januari. Även övernattningsrummet (samma avlopp) kan användas igen.

Hänsyn till grannarna vid renovering
När man renoverar, ska grannarna i samma och i intilliggande trappuppgång förvarnas i god tid. Många arbetar nu hemifrån och är beroende av möjlighet till videokonferens. Vet man om i förväg att det kommer att bli buller vissa dagar kan den som har möjlighet, planera att arbeta från annan lokal eller på ordinarie arbetsplats.

Garage
15 hushåll står i kö för garageplats. I garaget på Babordsgatan 10 finns fortfarande 3 lediga parkeringsplatser för moped för 150 kr/månad.

Hundar
De flesta hundägare sköter sig utmärkt. Men i fredags fanns återigen en hög hundbajs på innergårdens grus på Babordssidan. Dessutom lämnas nästan dagligen mer eller mindre stora pinnar och stockar utanför portar, på innergården och i rabatter. För allas vår trivsel, ta bort allt efter hunden och lämna ingenting kvar på föreningens mark.

Vinter i Hammarby Sjöstad – Fotografi av Jacomina Beertema

2020-12-05 Årets andra stämma med mera

Årets andra stämma har nu avklarats och stämmoprotokollet ligger på föreningens hemsida tillsammans med röstlängden.
I detta sista nyhetsbrev för i år vill styrelsen tacka alla som på ett eller annat sätt har medverkat till trivseln i vår förening. Genom insatser för ute- och innemiljön och för föreningens interna information och kommunikation. Men också genom insatser för grannsämjan med hjälpsamhet och fördragsamhet. 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. När nu möjligheten till vaccinering mot Covid-19 synes vara inom räckhåll, ser vi med förtröstan fram emot 2021.

Styrelsen

Föreningsstämman den 25:e november 
Föreningen har nu genomfört årets andra ”coronastämma”. Förhoppningen i våras att kunna genomföra en vanlig stämma under senhösten kom tyvärr på skam – pandemin har tvärtom ökat i intensitet. Vi riktar ett varmt tack till Catharina Hillerström Vagli och till våra medlemmar Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren, vilka genom sina insatser som funktionärer möjliggjort novemberstämman.

Röstresultat
Föreningen har 73 hushåll. Av dessa hade 45 förtidsröstat om motionerna och ytterligare 2 röstade på stämman, totalt 47 röster.

Beträffande balkonginglasning vann styrelsens förslag med 74 % av rösterna. Det innebär att det blir tillåtet att glasa in sin balkong, dock med stränga krav på bl.a. utseende och säkerhet samt med egen finansiering.

Beträffande föreningens utträde ur HSB vann motionärens förslag om utträde med 87 % av rösterna.

Stämmoprotokollet och röstlängden finns nu på denna hemsida.

Extrastämma
Utträde ur HSB kräver beslut på två på varandra följande stämmor. Eftersom det inom en nära framtid också behövs ett stämmobeslut i värmeenergifrågan, har styrelsen beslutat om en extrastämma i början av mars. Där skall dessa båda frågor avhandlas.

Inom kort kommer styrelsen att dela ut ett informationsbrev om värmeenergifrågan till hushållen som belyser vad extrastämman kommer att få ta ställning till.

Extraförråd att hyras
Från och med 1 januari 2021 finns ett extra förråd att hyras på Korphoppsgatan 25. Förrådet är 6,4 kvm stort. Priset är 533 kr/månad (enhetspriset för extraförråd är 1 000 kr/kvm/år). Förrådet är ledigt för uthyrning i preliminärt 7 månader, man kan efter mars eventuellt komma att kunna hyras på ett tillsvidare-kontrakt.

Intresseanmälan görs till styrelsen här. Först till kvarn gäller.

Garagekö
För närvarande står 15 av föreningens hushåll i garagekön.

Energi – garage
En ljusglimt i höstens mörker är den minskade el-förbrukningen sedan det nya fläktaggregatet installerades i garaget i slutet av maj. Diagrammet nedan visar garagets el-förbrukning från januari 2016 tills nu. Klicka på bilden för en större version.2020-11-18 Inför föreningsstämman onsdagen den 25:e november

Föreningsstämma onsdagen den 25 november

På grund av den ökande smittspridningen och de senaste mötesrestriktionerna uppmanas medlemmarna att delta genom förtidsröstning och avstå från fysisk närvaro i möteslokalen. Detta för att skydda stämmans funktionärer som är tvungna att vara fysiskt närvarande.

Medlem som har frågor till styrelsen eller till någon av motionärerna, kan nå styrelsen via denna länk. Specificera gärna vem frågan är ställd till.

Frågorna och svaren publiceras på föreningens hemsida www.brfolympia.se söndagen den 22 november efter kl. 21.

Styrelsen


2020-11-13 Förtidsrösning, brandsäkerhet och tvättstugeinformation

Förtidsröstning om motionerna
Smittspridningen av Covid-19 har tyvärr ökat och vi befarar att många medlemmar kommer att avstå från att delta i stämman onsdagen den 25 november. Styrelsen har därför beslutat att ge alla medlemmar möjlighet att förtidsrösta om motionerna.
Röstformuläret kommer att delas ut i brevlådorna i början av nästa vecka. Som vanligt gäller 1 röst per hushåll. Ifyllda formulär lämnas i Brf:s brevlåda på Babordsgatan 14, senast tisdagen den 24 november.

Upprop från valberedningen

Kandidera till valberedningen!
Vid stämman nu i november ska det bland annat väljas en ny valberedning. Valberedningen är nu nästan fulltalig, men i dagsläget saknas fortfarande en kandidat. Jag som är sammankallande i den nuvarande valberedningen, vill därför uppmana dig som är intresserad av uppdraget att meddela styrelsen här eller genom att ringa Lucas på tel. 0765 267 277. Det är ett viktigt uppdrag där du gör en värdefull insats för föreningen.
Hälsningar,
Lucas

Brandsäkerhet
Så här i advents- och jultider vill styrelsen påminna om brandsäkerheten. Några enkla regler kan rädda liv och egendom. Lämna aldrig levande ljus obevakat. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss. Se till att ha en fungerande brandvarnare i bostaden. Lämna utrymningsvägar fria – dvs. ställ inga föremål i trappuppgångar, entréer, korridorer eller andra gemensamma utrymmen.
Äldre som behöver hjälp med att byta batteri till brandvarnaren, kan anmäla det till styrelsen@brfolympia.se, så hjälper vi till mot självkostnad för batteriet.

Förevigade städhjältar, Kristina Kjellander och
Thomas Karlsson. Foto av Erik Borg.

SMS-tjänst
Styrelsen vill påminna om den nyss inrättade SMS-tjänsten. Tjänsten är till för att snabbt informera vid akuta situationer respektive skicka påminnelse inför en kommande viktig händelse. Den som vill ansluta sig anmäler sig till styrelsens sekreterare Kristina Kjellander (kristina.m.kjellander@gmail.com), anger ”SMS-tjänst” och uppger namn och mobiltelefonnummer. Tjänsten är gratis. Bekräftelse av anmälan skickas inte.

Besparing energikostnader
Det har precis skett en överraskande utveckling på detta område. Vi ser fram emot att berätta mer om detta i nästa nyhetsbrev.

Tvättstuga på Babordsgatan 14
På grund av återkommande översvämning från avloppet har tvättstugan på Babordsgatan 14 tagits ur bruk och sanerats. Rörmokare och byggföretag har besökt lokalen, utreder orsaken och försöker komma fram till en lösning på problemet. Tillsvidare är det inte tillåtet att använda tvättstugan.

Garagekö
Fortfarande står 13 bostadsrättsägare i kön.

Städning källargångar
Ett varmt tack och en eloge till våra medlemmar Kristina Kjellander, Thomas Karlsson och Erik Borg som på eget bevåg städat föreningens källargångar. Nu är det julfint även i källaren.


2020-10-17 SMS-tjänst, takfläktar och cykelrensning

Föreningsstämma nr 2
Styrelsen vill än en gång påminna om årets andra föreningsstämma onsdagen den 25 november. Coronapandemin pågår fortfarande, men novemberstämman måste likväl avhållas med fysisk närvaro. Detta då bland annat de två motioner som finns på dagordningen måste kunna diskuteras på plats.

SMS-tjänst
När föreningens internetanslutning föll bort, kunde vi nå endast ett fåtal av våra medlemmar per SMS för att informera dem. Styrelsen kommer därför att inrätta en SMS-tjänst, där information går ut samtidigt till samtliga medlemmar som ansluter sig till SMS-tjänsten. Tjänsten används vid akuta situationer eller för påminnelse inför viktiga händelser. Tjänsten är gratis.

Anmälan Du anmäler dig till vår styrelseledamot Kristina Kjellander (kristina.m.kjellander@gmail.com) och anger ”SMS-tjänst” i ämnesraden samt ditt namn och mobiltelefonnummer i texten. (Obs! bekräftelse av anmälan skickas inte.)

Avstängningsventiler vatten
Avstängningsventilerna till vattenledningar i kök och badrum sitter i intilliggande schakt och är ibland svåra att komma åt. I händelse av översvämning blir skadorna därför mycket mer omfattande än om man snabbt hade kunnat stänga av vattenflödet. Även vid byte av kranar och kranpackningar underlättar det att ha avstängningsventiler lättillgängliga. Vid köks- och badrumsrenovering rekommenderar vi därför inmontering av avstängningsventiler (s.k. ballofix) lättåtkomliga under diskhon och tvättfat (samt vid dusch såvida inte duschens ledningar är inbyggda).

Nya takfläktar
Den 23 och 24 september installerades nya takfläktar. Installationen förlöpte smidigt, med undantag för en incident som orsakade bortfall av elektriciteten till tele-centralen så att föreningens internetanslutning slogs ut. Felet var åtgärdat inom två timmar.

Inventering avrinning
För att förebygga vattenskador har vi hos Driftia beställt inventering av avrinningen från takterrasser och balkonger.

Vi återkommer med information om datum.

Garagekö
För närvarande står 13 lägenhetsinnehavare i kön.

Uppstädning gamla cyklar
Det är trångt om utrymme för cyklar och en del cyklar verkar sakna ägare. Därför kommer vi att märka upp alla cyklar och mopeder i cykelrummen och på innergården med en lapp. Cyklar och mopeder som i slutet av november fortfarande har lappen kvar, kommer att avlägsnas och förvaras i rullstolsförrådet på Korphoppsgatan 27 i ytterligare 3 månader. Om då fortfarande ingen ägare har anmält sig, kommer de att slängas.

Vi vill även påminna om att det fortfarande går att hyra mopedplats i garaget för 150 kr/månad.

Bergvärme
Upphandling av bergvärmeanläggning och förhandling med entreprenörer pågår.

Nya vyer i Hammarby Sjöstad. Foto av Jacomina Beertema.

2020-09-13 Takfläktar, månadsavgifter med mera

Utestädning
Det blev stor uppslutning kring utestädningen den 3/9. Vi tackar alla medlemmar som gjort en fin insats för vår utemiljö och för miljön i våra soprum. Ett särskilt tack till arbetsledaren Erik Borg.

Besparing energikostnader
Upphandlingen av bergvärme är inte avslutad och det är inte heller klart med tillståndet för uppsäkring av vårt el-nät (fastighets-el). Med hänsyn till detta samt till den annalkande höstkylan, har styrelsen beslutat att skjuta fram bergborrningen till våren 2021. När dessutom så många av våra medlemmar arbetar hemifrån i år, ser vi det också som en fördel att slippa ett par veckors störande oljud från bergborrningen under just detta år.

Månadsavgifter 2021
Styrelsen har beslutat om oförändrade månadsavgifter för 2021.

Nya trivselregler
Styrelsen har uppdaterat föreningens trivselregler. Vi rekommenderar att den som har en fråga kring i stort sett allt som har med boendet i vår bostadsrättsförening att göra, i första hand konsulterar dessa trivselregler. Trivselreglerna hittar du här.

Takfläktar
Preliminärt den 23 – 24 september kommer de nya takfläktarna att installeras. På hustaken utmed gatorna kommer detta att ske med hjälp av lyftkran. Takfläkten på ”gårdshuset” (Korphoppsgatan 25) kommer att tas isär och hissas upp genom takluckan. Arbetet förväntas inte medföra störningar för de boende.

Garagekö
13 lägenhetsinnehavare står nu i kö till garageplats.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen rörande underhåll, reparation av skador m.m. finns tydligt reglerat i föreningens stadgar §§ 31 och 32. Stadgarna hittar du här.

Föreningsstämma nr 2
Med hänsyn till den pågående pandemin tvingades vi genomföra vår första årsstämma med hjälp av poströstning. Emellertid återstår en del dagordningspunkter, däribland två motioner, och dessa måste kunna diskuteras på plats. Därför måste den andra stämman avhållas på traditionellt sätt, dvs med fysisk närvaro för samtliga deltagare.

Denna andra stämma är förlagd till onsdagen den 25 november. Stämman kommer att organiseras med hänsynstagande till kravet på fysisk distans. 

Alla kan bidra, god uppslutning till föreningens utestädning.

2020-08-22 Bergvärme, garage och utestädning

Energi
Med stöd av stämmobeslutet 2/6 har styrelsen efter utredning beslutat att välja bergvärme som den mest kostnadsbesparande energiformen för uppvärmning av vår fastighet. Under årets kallaste dagar kan energibehov utöver bergvärmen uppstå, vilket då tillgodoses med el. Borrlovsansökan har lämnats in liksom ansökan om uppsäkring av vårt el-nät.

Just nu pågår upphandling av bergvärmeentreprenad. Styrelsen återkommer med närmare besked i nästa nyhetsbrev.

Nycklar garage
Efter inbrottet med nyckelstöld fick portarna, cykelförråden och garaget nytt, temporärt lås med tillhörande nycklar. Vad gäller portar och cykelförråd har vi, efter blockering av den stulna nyckeln genom omkodning av låsen, kunnat återgå till de gamla låsen. Tyvärr medgav garagelåsen inte samma möjlighet. Därför blir de nya låsen/nycklarna till garaget kvar. Inom 14 dagar kommer även de två dörrarna som går från Korphoppsgatan 25 till garaget att få de nya låsen. Därefter kan alla med garageplats slänga sina gamla garagenycklar. Samtliga har då såväl Parakey-appen som den nya nyckeln.

Utestädning 3 september
Efter en utebliven vårstädning finns nu ett stort behov av en ordentlig höststädning. Den går av stapel torsdagen den 3/9 kl. 17.00. Erik Borg är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade.

Med respekt för distans och användning av munskydd – som föreningen tillhandahåller – skall vi kunna snygga till vår gemensamma närmiljö på ett betryggande sätt.

Inga cyklar eller mopeder vid räcken
Det står ofta en del fordon uppställda och fastlåsta vid räcken som löper ned mot parterren samt ibland även på Korphopps- och Babordsgatan.

Styrelsen vill påminna om att vi ska använda oss av de cykelställ som finns på innergården på respektive sida av punkthuset Korphoppsgatan 25. Det finns även parkeringsmöjligheter för cyklar intill sandlådan.

Mopeder/scootrar
Som ett led i föreningens strävan att ha fritt från mopeder/scootrar på innergården har styrelsen beslutat att sänka priset på mopedplats i garaget till 150 kr per månad. Om du/ni är intresserad av att hyra en plats, kontakta styrelsen.

Grovsopsrummet
Det görs ideliga försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens råd är att inte låsa upp för någon man inte känner. Vill någon obekant komma in, får den använda egen nyckel. Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

I en annan del av Sjöstaden. Fotografi av Jacomina Beertema.

2020-05-17 inför föreningsstämman

Frågor och svar om föreningsstämman den 2 juni

Med anledning av Covid-19 pandemin kan årets föreningsstämma inte avhållas på vanligt sätt. Stämman delas upp i två stämmor. Vid den första stämman kan medlemmarna poströsta. Poströstningsformulär kommer att delas ut till varje hushåll senast en vecka före stämman.

 • För att tillgodose styrelsens upplysningsplikt kan medlemmar ställa skriftliga frågor till styrelsen om de punkter på dagordningen som behandlas vid första stämman. Kontakta styrelsen här, maila till den e-postadress som står i portuppgången eller lämna i föreningens brevlåda på Babordsgatan 14. Frågorna måste ha kommit in senast den 23 maj.
 • Styrelsen skall lämna skriftliga svar, senast den 28 maj.
 • Samtliga frågor och svar publiceras i ett extra nyhetsbrev och på föreningens hemsida (www.brfolympia.se) senast den 29 maj.

Styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar

Föreningens årliga räntekostnad har från 2014 till 2020 minskat med 1 miljon kronor, trots marginell minskning av det upplånade beloppet. Detta tack vare de senaste årens mycket låga räntenivåer. Räntenivåerna 2014 var dock inte extrema (1,73 – 3,59 %) och kan med tiden mycket väl återkomma. Då gäller det att kunna undvika kraftiga avgiftshöjningar.

Av föreningens övriga kostnader om knappt 3 miljoner kronor utgör värmekostnaden nästan en fjärdedel (720 000 kr). Det är därför styrelsen nu föreslår att, i likhet med ett stort antal grannföreningar i Hammarby Sjöstad, installera billigare alternativ till fjärrvärme, med fullt bibehållen värme.

Om stämman den 2 juni röstar ja till styrelsens proposition, finns möjlighet att genomföra energikostnadsbesparingar redan i år. Styrelsen svarar gärna på frågor kring förslaget om energikostnadsbesparingar.


2020-05-13 Poströstning inför föreningsstämman m.m.

För att minska spridningen av Covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en bostadsrättsförening kan poströsta inför årets föreningsstämma. Ett poströstningsformulär skickas ut senast en vecka före stämman och i formuläret anges i vilka ärenden man behöver rösta.
Poströstning innebär att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum om 3 – 4 funktionärer, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen har därför beslutat:

 • att röstning vid årets ordinarie föreningsstämma ska kunna ske genom poströstning
 • att årets föreningsstämma kommer att delas upp i två stämmor:
 1. På första, ordinarie stämman den 2/6 behandlas de ärenden som enligt lag måste behandlas före junimånadens utgång. Dessutom behandlas två ärenden som styrelsen bedömt som brådskande, nämligen val av styrelseledamöter samt styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar. I det senare ärendet kan stämman även besluta att bordlägga ärendet, vilket dock innebär att inga åtgärder – och därmed inga besparingar – kan genomföras i år.

  För denna första stämma gäller stark rekommendation om poströstning.
   
 2. Återstående ärenden behandlas vid en senare, extra stämma när situationen åter medger fysiskt deltagande utan restriktioner. Det gäller bland annat inkomna motioner. Tidpunkten för extra stämman beslutas senare och är avhängig av utvecklingen inom Covid-19 pandemin.

För att skydda sig själva och andra uppmanar styrelsen medlemmarna att poströsta!
Poströstningsformuläret kommer att delas ut till varje hushåll senast 1 vecka före stämman den 2 juni, tillsammans med instruktioner om var och när formuläret skall lämnas in.

Utemiljön
Fyra träd på innergården har åtgärdats med kraftig beskärning, vilket också brukar medföra kraftig återväxt. För att bromsa återväxten behandlas träden nu med s.k. strangulering, ett precisionsarbete som utförs av trädgårdsmästare. Vi ber medlemmarna att inte skada eller avlägsna tygbanden kring träden.

Kring den 21 – 22 april har tråkigt nog har ett antal plantor och lökar stulits ur föreningens rabatter på Korphoppsgatan.

Valberedningen informerar
Valberedningen välkomnar intresseanmälan till uppdrag som revisor respektive som ledamot i valberedningen. Kontakta valberedningen här.

Inga hushållsmaskiner i grovsopsrummet
Det har ställts en diskmaskin i grovsopsrummet. Styrelsen vill därför påminna alla om att det inte är tillåtet att slänga hushållsmaskiner eller skrymmande möbler i något av våra soprum, utan dessa ska lämnas till återvinning.

Ägaren till diskmaskinen på bilden ombeds avlägsna diskmaskinen ur grovsopsrummet.

Styrelsen 2020-05-13


2020-04-30 Aprilinfo

Städning i coronatider, årsstämma och Com Hems digitaliering är några av ämnena i detta nyhetsbrev. Vi hoppas att ni alla har möjlighet att njuta av denna fina vår trots det rådande läget.

Håll snyggt ute även i coronatider!
Eftersom vi tyvärr tvingas avstå från den årliga vårstädningen, ber vi våra medlemmar hjälpa till med att hålla rent utomhus.  Har ni lite tid över, gå gärna en runda på innergården och plocka bort skräp från gräsmattor, grusgångar och under häckarna. Det kan även ligga en del skräp utanför portarna mot Korphoppsgatan och Babordsgatan. Enstaka sopkvastar och krattor finns framställda. Även cykelrummen och soprummen behöver hållas rent. Tänk också på att inte lägga jord i rabatterna. Rabatterna är täckta med ett lager barkmull som hindrar ogräsfrön från att rota sig.

Innergården
Träden har beskurits. Aroniahäckarna har renoverats i en andra omgång
för att bli tätare och gröna även ner till marken. Det sedan tidigare planerade bytet av stenbeläggningen på gångstigen och utanför portarna till innergården har vi på grund av coronasituationen tvingats flytta fram till nästa år.

Årsstämman
Datum för årsstämman är fastställt till den 2/6. Senast 3 veckor före detta datum kommer styrelsen att via nyhetsbrev och anslag antingen bekräfta detta datum eller meddela nytt datum.

Com Hem
Com Hem flyttar fram startdatum för digitalisering av alla sina sändningar från 26 maj till 8 september. Läs det nya brevet från Com Hem här.
 
Sjöstadsföreningen
Läs uppropet från Sjöstadsföreningen här.
 
Hjälp till seniorer
Tack alla medlemmar som anmält sig för att hjälpa våra seniorer med inköp av mat och andra förnödenheter! Det blev en hjärtvärmande respons på uppropet i förra nyhetsbrevet.
 
 

Fotografi av Jacomina Beertema


2020-03-31 ComHems sändningar blir digtala

ComHems alla sändningar blir digitala från och med den 26:e maj 2020. Detta gäller såväl TV- som radio (FM)-sändningar.
Läs informationsbrevet från ComHem här.

2020-03-21 Coronastöd, Valberedningsinfo med mera

Den pågående pandemin med det nya coronaviruset ställer stora krav på oss alla. Men vi kan underlätta för varandra. Inom bostadsrättsföreningen kan vi t.ex. hjälpa seniora medlemmar med inhandling av mat och andra förnödenheter. Med ömsesidig hänsyn, respekt för varandras hälsa och en stor dos uthållighet skall vi klara också dessa nya tider.

Styrelsen planerar fortfarande för möten, men är naturligtvis inställd på att närsomhelst ompröva både tidpunkt och mötessätt.

Styrelsen

Valberedningen informerar
Valberedningens arbete är i full gång och de har viktig information som alla bör ta del av, du hittar deras meddelande här.
Valberedningen kan alltid nås via kontaktformuläret på http://valberedning.brfolympia.se/ och de meddelanden som skickas där når då inte styrelsen.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är planerat till
Tisdagen den 2 juni.
Tid: kl. 19.00
Plats: Café ”Gården”, Hammarby Allé 109

Kallelse med årsredovisning och dagordning kommer att delas ut till samtliga hushåll senast två veckor före mötet. Motioner till föreningsstämman skall ha kommit in till styrelsen senast den 31 mars

Köksrenovering
När du renoverar köket, tänk på att trycksatta fläktar – t.ex. kolfilterfläktar – inte är tillåtna. Dessa kan nämligen inte kombineras med husets ventilationssystem och ställer till med stora problem, antingen för dig själv eller för grannarna. Endast spiskåpa är tillåten – den har ingen egen motor, utan samlar upp oset som sugs ut via husets gemensamma ventilationssystem.

Handla mat till seniorer
Du som behöver hjälp med att handla mat eller andra förnödenheter, mejla styrelsen och kalla ditt ärende ”Mathjälp”. Du som vill hjälpa en granne med att handla, mejla styrelsen och kalla ditt ärende ”Frivillig”. Så matchar vi ihop er som bor i samma trappuppgång.

Styrelsen kontaktas via kontakformuläret som du hittar här.

Garagestädning
Det är städning i garagen följande tider:

 • Babordsgatan 4: onsd den 8 april. Kl. 08.00 – 16.00
 • Babordsgatan 6: tisd den 14 april. Kl. 08.00 – 16.00
 • Babordsgatan 10: onsd den 15 april. Kl. 08.00 – 16.00

Alla som har en bilplats i dessa garage behöver se till att bilen är ute ur garaget under den angivna tiden.

Innergården
Uppsnyggning av innergården fortsätter. En ny sedummatta har kommit på plats och vi ser fram emot tillväxten av fina, blommande sedumplantor. De gamla Aroniahäckarna kommer att renoveras ytterligare en gång så de blir tätare och gröna hela vägen från marken och upp.


Lumabryggan – Bild tagen av Jacomina Beertema, Babordsgatan 14


2020-01-27 Den milda vintern håller i sig

Den milda vintern fortsätter som det ser ut just nu så avvaktar vi med snöröjningsinformation till nästa vinter.

Årsmöte 2020
Årsmötet (föreningsstämman) är planerad till den 2 juni. Vi återkommer med närmare information om tidpunkt och plats. Kallelse med årsredovisning och dagordning kommer att delas ut till samtliga hushåll senast två veckor före mötet.

Motioner
Motioner till föreningsstämman skall ha kommit in till styrelsen senast den 31 mars.

Kemtekniska produkter
Vi har uppmärksammat att det slängs en del kemtekniska produkter (läs färg, tralloljor, rengöringsmedel) det förekommer även matlagningsoljor – se nedan! Styrelsen vill påminna  om att det inte är tillåtet att slänga dessa produkter i våra soprum.

Dessa kan lämnas för återvinning vid Cirkle K

Bostadsrättsförsäkring
I föreningens fastighetsförsäkring ingår ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring. Därmed har varje bostadsrättsinnehavare en stadgeenlig skyldighet att ha egen bostadsrättsförsäkring i sin hemförsäkring.

Mopedplatser i garaget
Det finns 3 lediga platser för moped i garaget på Babordsgatan 10. Priset per plats är 375 kr per månad.

Prylar i källargång
Det har ställts lite saker i källaren på Babordsg 12-14. Vänligen förvara
sakerna i ert förråd alternativt förpassa dem till grovsoprummet.

Porttrubbel
Vi har problem med dörr mot innergården på babordsgatan 12 – den går inte igen riktigt!
Vänligen se till att dörren blir låst när du använder dörren. Ärendet är felanmält.

Byte av takfläktar
Under våren kommer nya takfläktar att installeras på bostadshusen.
2019-12-04 Julgran på plats

Julen nalkas och styrelsen önskar alla en härlig högtid
Som ni säkert lagt märke till så pryds nu innergården av en vacker julgran, låt oss hoppas på att den snart bäddas in i ett snötäcke…

Cykelställ på innergården
Nu finns det 12 extra cykelställ på innergården, 6 st mot Babordsgatan och 6 st mot Korphoppsgatan.

Bokning föreningslokalen
Företaget som sköter bokningssystemet för föreningslokalen har infört en ändring. Detta eftersom systemet med bokning från kl. 00.00 till kl. 00.00 har skapat osäkerhet och lett till ett flertal felbokningar.

Höststädning
Den 3:e oktober gjordes storstädning av innergården. Ett varmt tack till alla ni som ställde upp trots höstrusk och kyla. Ett särskilt tack även till arbetsledaren Erik Borg.

Från och med nu bokas lokalen från kl. 12.00 till kl. 12.00.

Mopedplatser i garaget på Babordsgatan 10
Det har tillskapats 5 st parkeringsplatser för moped i garaget på Babordsgatan 10. Platserna är uppmärkta. Av dessa är tre (3) platser till för Brf Olympias medlemmar. Månadshyran per plats är 375 kr. Intresseanmälan görs till styrelsen här. Först till kvarn gäller.

Postboxar Korphoppsgatan 27
De slitna postboxarna på Korphoppsgatan 27 har nu bytts ut mot nya fräscha postboxar.

Motioner till årsstämma
Motioner till årsstämman 2020 skall lämnas in senast den 31 mars. Motioner skall innehålla konkreta förslag – och gärna även bakgrundsbeskrivning. Motioner skickas in antingen i e-format till styrelsen eller i pappersformat till föreningens brevlåda på Babordsgatan 14.


Efter vårens och sommarens föreställning tackar grönskan för sig och lämnar scenen med en djup bugning i sprakande rött och gult.
Fotografi av Jacomina Beertema


2019-09-26 – Ny portkod med mera

Ny portkod
Meddelande om den nya portkoden som gäller fr.o.m. tisdagen den 1 oktober, finns nu i alla brevlådor. 

 

Hösten – kallt inomhus
Hösten är här och det är kallt på nätterna och varmt på dagarna. Värmesystemet styrs av en sensor på fasaden som känner av utetemperaturen. När det blir kallt nattetid startar värmesystemet. Men blir det sedan varmt igen dagtid, slås värmesystemet av. När värmesystemet startat tar det dessutom ½ – 1 dygn innan värmen nått ut till samtliga lägenheter. Denna tröghet i värmesystemet och svängningarna mellan dag- och nattemperaturer med ständiga av- och påslagningar av värmesystemet, gör att det inte hinner bli riktigt varmt i lägenheterna. Det blir det först när temperaturerna sjunkit även dagtid. Denna situation uppkommer varje höst och i alla hus.
Det finns några saker som kan påverka värmen i lägenheten:

 • Ställ möbler en bit ifrån radiatorerna och undvik gardiner som hänger över dem. Särskilt termostaterna behöver ha fritt omkring sig.
 • Vädra endast korta stunder.
 • Håll tilluftsventilerna öppna.
 
Mäta temperaturen inomhus
Under uppvärmningssäsongen bör temperaturen i lägenheterna ligga mellan 20 och 21 oC. Temperaturen mäts 2 meter från yttervägg och 1 meter från golvet.
Hälsningar Styrelsen i Brf Olympia, september 2019.
 

2019-09-14

Efter ett skönt och vilsamt sommaruppehåll börjar vi hösten med ett
antal viktiga nyheter

Ny ordförande
Vår ordförande Catharina Hillerström Vagli kommer att flytta och lämnar därför styrelsen. Vi tackar Catharina för hennes insatser med att leda styrelsearbetet. I synnerhet hennes omfattande kunskapar inom fastighetsförvaltning har väsentligt underlättat arbetet och dessutom gagnat föreningen ekonomiskt. Vi tackar henne för den tid som har varit och önskar henne allt väl i den nya bostaden. Ny ordförande f.o.m. 3 september 2019 är Jacomina Beertema.

Garagestädning
Det är städning i garagen följande tider:

Babordsgatan 4 och 6: torsdagen den 17/10 kl 8–16
Babordsgatan 10: fredagen den 18/10 kl 8–12

Alla som har en bil i garaget behöver se till den är ute ur garaget under denna tid.

Fotografi av Jacomina Beertema.

Cykelställ på innergården
Ett nytt cykelställ har köpts in under sommaren och har nu monterats upp på innergården.

Trivselregler för övernattningslokalen
Det är numera en glädjande stor efterfråga på föreningslokalen. För allas trivsel vill styrelsen påminna om de regler som gäller för användning av lokalen:

Förhållningsregler
•    Lokalen är tillgänglig efter kl. 12.00 ankomstdagen
•    Lokalen lämnas före kl. 12.00 avresedagen
•    Inga husdjur får släppas in i lokalen p.g.a. allergirisken
•    Lokalen ska lämnas i städat skick
•    Inga föremål får avlägsnas från lokalen
•    Tänk på att inte lämna kvar personliga ägodelar

Städföreskrifter inför avresan
•    Golv och mattor dammsugs och möbler dammtorkas
•    Använt porslin/glas/bestick diskas, torkas och ställs tillbaka i skåp/låda
•    Extra täcken och kuddar läggs tillbaka i garderoben
•    Kylskåpet töms och rengörs
•    Toaletten städas
•    Lokalens möblering återställs
•    Sopor slängs i föreningens soprum på Babordsgatan 12


2019-07-05 – Sommartinfo

Städdag som gick
Vi hade en fixardag i föreningen för några veckor sedan som avslutades med korvgrillning! Ett bra arbetslag och vi han med det mesta som var uppsatt på ”att göra-listan”
Vi fixade med ogräs, oljade sittbänkar, planterade nytt gräs – mm. Bäst var dock korvgrillningen tyckte Signe! Vi plockade bort cykelställ i rummet på 27:an – vi kommer att montera upp några av dessa på gården under sommaren.

Garagekön
Från och med nu gäller nya regler för garagekön. Vi slår samman den ordinarie garagekön med kön för byten av garageplatsplats. Alla behåller sin plats i kön med det datum man anmälde intresse för garageplats eller byte av garageplats. Så länge vi har personer i kö är det en bil per lägenhet som gäller. Det kan bli aktuellt med ytterligare en bil per lägenhet om vi inte längre skulle ha någon på kölistan.

Fastlåsta cyklar
Det finns gott om cykelställ på gården, vänligen lås inte fast några cyklar längs med räckena ned mot parterren.

Rabatt på Cykelfix
Under städdagen märktes det att många cyklar är i behov av uppfräschning – vi har därför pratat med Cyclecorner o de erbjuder just nu 1/2 arbetskostnaden i rabatt om du lämnar in din cykel innan juni månads utgång.


Bilar på innergården
Nu körs det tyvärr en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan. Många barn rör sig i och runt sandlådan. Om man ”måste” köra på gården för att lasta eller lossa något, bra om någon kan gå bakom bilen och hålla uppsikt.

I övrigt är det inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen, eller på själva pelaren eller på väggen mot Brf Holmen. Alla varianter förekommer tyvärr.

Notera också att hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.


 

2019-05-30 – Garageportsbyte den 26:e juni

Garageportarna på Babordsgatan 10 kommer att bytas ut den 26 juni.

Ingen in- eller utfart kommer att kunna ske 2019-06-26 mellan klockan 8-16.

Vid frågor, kontakta styrelsen här.


2019-04-30 – Nyhetsbrev april

Årsmöte 2019 – Vi kommer att hålla årsmötet 23 maj klockan 19.00 på Café Gården, Hammarby Allé 109.

Gemensam städdag 16/5 kl 18. Samling vid pergolan på innergården.

Bilar på innergården
Tyvärr körs det en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan.
Det är heller inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen. Hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.

Valberedningen
Vill du delta i föreningens styrelsearbete, kontakta valberedningen via föreningens hemsida under fliken om föreningen, skrolla ned till valberedningen.

LED-belysning
Nu är allt arbete klart med att byta ut alla ljuskällor i föreningens hus till LED. Källargångar, plafonder och väggarmatur i trapphusen, entrébelysning och all belysning på innergården är nu bytt.

Bra för miljön och för föreningens ekonomi!

Extra förråd
Vi håller på att inventera våra gemensamma ytor och ser över möjligheten till extra förråd i våra hus. Vi vill veta hur intresset är bland våra medlemmar. Ni som är intresserade, kontakta styrelsen häreller via e-post. Mer information kommer att komma framöver.

Cyklar
Som ni alla vet är det trångt i våra cykelrum och ont om platser på gården. För att skapa fler platser i cykelrummen har vi tagit beslut om att ta bort de väggmonterade cykelställen i rummen. Ni som har låst fast era cyklar i ställen, vänligen ta bort låsen från ställen. Ställen kommer demonteras 16/5. Vi uppmanar er också att inte ha cykelkorgar kvar på cyklarna när ni parkerar dem i cykelrummen.

Inom kort kommer också fler cykelställ monteras på innergården. När vi får fler cykelställ och mer utrymme i cykelrummen, vill vi uppmana er som har era cyklar fastlåsta i räckena att flytta dem till cykelställen.

Sopnedkast
På förekommen anledning, i våra sopnedkast ska endast hushållssopor slängas. Nyligen blev det stopp i ett av våra nedkast och det fick rensas från plank och annat byggmaterial. Det är inte ok. Kostnaden fick föreningen ta och det drabbar oss alla. Vi har lyxen av att ha ett grovsoprum, där hör plank och annat skräp som inte är hushållssopor och återvinningsbart hemma.

Nya markentreprenörer
Från och med 1:a april har vi en ny markentreprenör för sommarunderhållet av innergården.
Valet har landat på Limonaia som drivs av Anna Edberg. Anna har tidigare planterat de nya
häckarna (Lagerhägg) intill spaljéerna. Hon sköter våra gräsmattor och har nyss gjort en
grundlig renovering av Aroniahäckarna runt huset på Korphoppsgatan 25.

Från och med den 1 november har vi en ny markentreprenör för vinterunderhållet. Det är PB
Mark & Miljö som kommer att sköta snöröjning och halkbekämpning kommande vintern.

Återvinningsrummen – kameraövervakning
Tyvärr fungerar det väldigt dåligt i våra två återvinningsrum. Irritationen är stor och det är faktiskt obegripligt att det finns boende som inte kan sköta sig och slänga rätt saker i anvisade kärl. Det står klart och tydligt ovan respektive kärl vad som ska slängas var. Och att någon eller några tycker att det är ok att ställa div skräp direkt på golvet. Eller att låta bli att plocka upp efter sig om man spiller eller tappar något utanför kärlen. 

 

Med anledning av detta har vi i styrelsen tagit beslut om att sätta upp övervakningskameror i respektive återvinningsrum.

Föreningslokalen
Avgiften för att hyra föreningslokalen kommer att höjas från superbilliga 250 kr till 350 kr. Gäller för bokningar som görs efter 1 maj -19.

Huvudsäkring
För att kolla om du i nuläget betalar för 25 A eller 20 A så går du till din nätoperatörs hemsida, vilken för oss alla är http://www.ellevio.se.
Här loggar du enkelt in med mobilt BankID. På din personliga sida väljer du sedan fliken ”Mina fakturor” och öppnar den senaste av dessa.
Om du scrollar ner till sista (den andra) sidan av fakturan så står det tydligt  ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 20 A”.

Om det (mot förmodan) skulle stå ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 25 A” så rekommenderar vi att du ändrar detta. (För att du inte skall betala onödigt mycket i avgift). För att ändra detta behöver du intyga detta mot Ellevio. Och för att göra detta behöver en elektriker tas in och kontrollera nere i huvudsäkringscentralen i källaren.

Vi från styrelsen tänker att vi tar hit EN elektriker gemensamt för att titta på berörda lägenheters säkringar, som sedan berörda lägenhetsinnehavare bekostar.

Steg 1 i detta är alltså att kolla din elräkning och maila Olle Linder (kontaktinfo finns i styrelseinformationen i varje trapphus) om det är så att du i nuläget betalar för 25A säkringar.

Steg 2 blir sedan att Olle hjälper till att koordinera ett gemensamt tillfälle för att ta hit en elektriker.2019-04-04 Viktigt – Garagestädning

Det är garagestädning i garagen dessa tider:

 • Babordsgatan 4 onsdagen den 10/4 kl 8-16.
 • Babordsgatan 10 fredagen den 12/4 kl 8-16.

Alla som har en bil i garaget dessa tider behöver se till den är ute ur garaget under denna tid.