Andrahandsuthyrning

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella, ganska stränga regler enligt lagen om bostadsrätter. Tag kontakt med styrelsen i god tid om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andra hand. Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Nedan finner du det dokument som ytterligare beskriver regelverket samt ansökan om uthyrning:

Andrahandsuthyrning – ansökan

Andrahandsuthyrning – regler