Valberedning

Valberedning

Thomas Karlsson (sammankallande) – Babordsgatan 12
Helena Levin – Babordsgatan 14
Olle Linder – Korphoppsgatan 29

Du kan använda följande kontaktformulär för att nå valberedningen, det meddelande som skickas når inte styrelsen.