Ekon. förvaltare

Vår ekonomiska förvaltning sköts fr.o.m. 1 januari 2018 av Förvaltnings AB Castor:

Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

http://www.castor.se

Har du frågor om avgiftsavier, e-fakturor eller autogiro, kan du kontakta Castor enligt nedan:

  • Vår kontaktperson Tina Johansson Lindman, tina.lindman@castor.se , tel. 060 – 64 47 08.
    eller 060 – 12 80 00 (växel)

Öppettider: måndag – fredag kl. 08.00 – 17.00

Observera att eventuella överlåtelsehandlingar inte ska skickas till Castor, utan direkt till bostadsrättsföreningen:

HSB Brf Olympia i Stockholm
Babordsgatan 14
120 64 Stockholm

Faktureringsadress
Leverantörer fakturerar till:

HSB Brf Olympia i Stockholm
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall