Ekon. förvaltare

Vår ekonomiska förvaltning sköts fr.o.m. 1 januari 2018 av Förvaltnings AB Castor:

Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

http://www.castor.se

Har du frågor om avgiftsavier, e-fakturor eller autogiro, kan du kontakta Castor enligt nedan:
Vår kontaktperson är Anna Jälmevik, anna.jalmevik@castor.se , tel. 060-644708
Öppettider: måndag – fredag kl. 08.00 – 17.00

Observera att eventuella överlåtelsehandlingar inte ska skickas till Castor, utan direkt till bostadsrättsföreningen:

Brf Olympia
Babordsgatan 14
120 64 Stockholm

Faktureringsadress
Leverantörer fakturerar till:

Brf Olympia
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

För e-fakturering: levfakt@castor.se