Styrelse / Revisorer

Styrelse

Styrelsen når du via detta kontaktformulär eller genom att maila till styrelsen@brfolympia.se

Jacomina Beertema – ordförande
Babordsgatan 14

Erik Borg – vice ordförande
Korphoppsgatan 29

Kristina Kjellander – sekreterare
Korphoppsgatan 25

Karin Gistrand – ledamot
Babordsgatan 14

Gustav Ahlsson – ledamot
Babordsgatan 12

Ingemar Löfgren – ledamot
Korphoppsgatan 25

Matilda Schön – ledamot
Korphoppsgatan 25


Revisorer

Eeva-Riitta Salminen, Jörgen Götehed – Revisorer
BoRevision AB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

Thomas Wärme – Internrevisor