Fastighetsskötare och felanmälan

 • Skötseltips lägenhet
  En mycket bra guide med skötseltips för lägenheter finns här.
 • Felanmälan allmänt
  Driftia har hand om vår fastighetsskötsel och felanmälan kan ske via www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33.För akuta åtgärder efter kl. 16 på vardag och helger är det fastighetsjour på telefon 08-744 09 50.
 • Felanmälan hissar
  Vi har bytt till S:t Eriks Hiss. Felanmälan 08-522 258 00, dygnet runt. Mer info på www.sterikshiss.se.
  Felanmälan görs av den som upptäckt felet och gärna med ett meddelande till styrelsen via vår kontaktsida, där ni skriver vilken hiss som ni har felanmält
 • Felanmälan soprum
  Envac –  Kontaktuppgifter finns på luckorna till sopnedkasten
 • Vintertid – Snö och istappar
  Kontakta styrelsen om du upptäcker snödrivor eller istappar som riskerar att falla ned från taken