Porttelefon

Om du vill ändra eller koppla ditt telefonnummer till din anropskod (t.ex. B0016 om man bor i lght 16) så kontakta styrelsen. Ange ditt interna lägenhetsnummer som finns i övre hörnet utanpå ytterdörren, ditt portnummer samt det telefonnummer du vill ha kopplat. Man kan använda telefonnummer till både fast- och mobiltelefoni. För att öppna när någon ringer så tryck ”5”, annars lägg bara på.