Mäklarinformation

Luma tvärbana

Föreningen i korthet

 • Bildades 1997
 • Byggnaderna färdigställdes 2002
 • Äger och förvaltar fastigheten Holmen 1 och består av tre byggnader med adresserna:
  – Korphoppsgatan 27 – 29
  – Korphoppsgatan 25
  – Babordsgatan 12 – 14
 • Är en äkta bostadsrättsförening
 • Har 73 lägenheter och ett garage
 • Har en föreningslokal med övernattningsmöjlighet, mer info här.

Övrig information om föreningen

Föreningen har en hemsida, www.brfolympia.se och styrelsen skickar ut nyhetsbrev per e-post cirka en gång per månad till föreningens medlemmar.

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och tas ut av köparen.

Kabel-TV – Com Hem är operatör.

Bredband och IP-telefoni – Stockholms Stadsnät. Obligatorisk anslutning för samtliga medlemmar, kostnaden debiteras månadsvis och läggs på avin.

Innergården är delad med grannföreningen, Brf Holmen.

Förvaltnings AB Castor är föreningens ekonomiska förvaltare.

Föreningen har fyra stycken barnvagnsrum.

Det finns cykelställ på gårdarna samt två låsta cykelrum, ett på innergården, nära Korphoppsgatan 27, och ett vid Babordsgatan 12.

Brf Olympia disponerar totalt 31 garageplatser på Babordsgatan. För närvarande har vi kö till våra garageplatser som kostar 1350 kr per månad att hyra. Kön administreras av styrelsen.

Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan.

Portkod finns till alla trapphus.

Porttelefon med uppringning finns som kopplas till ett fast eller mobilt telefonnummer.

Kollektivtrafik
Fyra minuters gångavstånd till spårvagn (Tvärbanan) och buss (74) som trafikerar sträckan Sickla Udde – Mariatorget.

Planerad tunnelbana i Hammarby Sjöstad – Den blå linjens framtida sträckning kommer att innefatta en ny station i Hammarby Sjöstad.
Mer information kring detta projekt som är planerat att starta 2018/2019 med en byggtid på 7-8 år finns här.

Överlåtelsehandlingar
Dessa skickas direkt till Brf Olympia med adress:
HSB Brf Olympia i Stockholm
Babordsgatan 14
120 64 Stockholm
På överlåtelsehandlingarna ska anges lägenhetsnummer enligt Brf’s egen beteckning och inte enligt Lantmäteriets beteckning.