Valberedning

Valberedning

  • Lucas Pettersson (sammankallande) – Babordsgatan 12
  • Patrik Wesser – Korphoppsgatan 27
  • Cecilia Sandberg – Babordsgatan 14

Du kan använda följande kontaktformulär för att nå valberedningen, det meddelande som skickas når inte styrelsen.