Styrelse / Revisorer

Styrelse

Jacomina Beertema – ordförande
Babordsgatan 14

Oscar Winnberg – vice ordförande
Babordsgatan 14

Kristina Kjellander – sekreterare
Korphoppsgatan 25

Olle Linder – ledamot
Korphoppsgatan 29

Gustav Ahlsson – ledamot
Babordsgatan 12

Erik Borg – ledamot
Babordsgatan 12

Thomas Karlsson – ledamot
Babordsgatan 12

Christian Candia – adjungerad ledamot
Babordsgatan 14


Revisorer

Jörgen Götehed – Revisor
BoRevision AB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

Tomas Nygren – Internrevisor