2019-07-05 – Sommartinfo

Städdag som gick
Vi hade en fixardag i föreningen för några veckor sedan som avslutades med korvgrillning! Ett bra arbetslag och vi han med det mesta som var uppsatt på ”att göra-listan”
Vi fixade med ogräs, oljade sittbänkar, planterade nytt gräs – mm. Bäst var dock korvgrillningen tyckte Signe! Vi plockade bort cykelställ i rummet på 27:an – vi kommer att montera upp några av dessa på gården under sommaren.

Garagekön
Från och med nu gäller nya regler för garagekön. Vi slår samman den ordinarie garagekön med kön för byten av garageplatsplats. Alla behåller sin plats i kön med det datum man anmälde intresse för garageplats eller byte av garageplats. Så länge vi har personer i kö är det en bil per lägenhet som gäller. Det kan bli aktuellt med ytterligare en bil per lägenhet om vi inte längre skulle ha någon på kölistan.

Fastlåsta cyklar
Det finns gott om cykelställ på gården, vänligen lås inte fast några cyklar längs med räckena ned mot parterren.

Rabatt på Cykelfix
Under städdagen märktes det att många cyklar är i behov av uppfräschning – vi har därför pratat med Cyclecorner o de erbjuder just nu 1/2 arbetskostnaden i rabatt om du lämnar in din cykel innan juni månads utgång.


Bilar på innergården
Nu körs det tyvärr en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan. Många barn rör sig i och runt sandlådan. Om man ”måste” köra på gården för att lasta eller lossa något, bra om någon kan gå bakom bilen och hålla uppsikt.

I övrigt är det inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen, eller på själva pelaren eller på väggen mot Brf Holmen. Alla varianter förekommer tyvärr.

Notera också att hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.


2019-05-30 – Garageportsbyte den 26:e juni

Garageportarna på Babordsgatan 10 kommer att bytas ut den 26 juni.

Ingen in- eller utfart kommer att kunna ske 2019-06-26 mellan klockan 8-16.

Vid frågor, kontakta styrelsen här.

 


2019-04-30 – Nyhetsbrev april

Årsmöte 2019 – Vi kommer att hålla årsmötet 23 maj klockan 19.00 på Café Gården, Hammarby Allé 109.

Gemensam städdag 16/5 kl 18. Samling vid pergolan på innergården.

Bilar på innergården
Tyvärr körs det en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan.
Det är heller inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen. Hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.

Valberedningen
Vill du delta i föreningens styrelsearbete, kontakta valberedningen via föreningens hemsida under fliken om föreningen, skrolla ned till valberedningen.

LED-belysning
Nu är allt arbete klart med att byta ut alla ljuskällor i föreningens hus till LED. Källargångar, plafonder och väggarmatur i trapphusen, entrébelysning och all belysning på innergården är nu bytt.

Bra för miljön och för föreningens ekonomi!

Extra förråd
Vi håller på att inventera våra gemensamma ytor och ser över möjligheten till extra förråd i våra hus. Vi vill veta hur intresset är bland våra medlemmar. Ni som är intresserade, kontakta styrelsen häreller via e-post. Mer information kommer att komma framöver.

Cyklar
Som ni alla vet är det trångt i våra cykelrum och ont om platser på gården. För att skapa fler platser i cykelrummen har vi tagit beslut om att ta bort de väggmonterade cykelställen i rummen. Ni som har låst fast era cyklar i ställen, vänligen ta bort låsen från ställen. Ställen kommer demonteras 16/5. Vi uppmanar er också att inte ha cykelkorgar kvar på cyklarna när ni parkerar dem i cykelrummen.

Inom kort kommer också fler cykelställ monteras på innergården. När vi får fler cykelställ och mer utrymme i cykelrummen, vill vi uppmana er som har era cyklar fastlåsta i räckena att flytta dem till cykelställen.

Sopnedkast
På förekommen anledning, i våra sopnedkast ska endast hushållssopor slängas. Nyligen blev det stopp i ett av våra nedkast och det fick rensas från plank och annat byggmaterial. Det är inte ok. Kostnaden fick föreningen ta och det drabbar oss alla. Vi har lyxen av att ha ett grovsoprum, där hör plank och annat skräp som inte är hushållssopor och återvinningsbart hemma.

Nya markentreprenörer
Från och med 1:a april har vi en ny markentreprenör för sommarunderhållet av innergården.
Valet har landat på Limonaia som drivs av Anna Edberg. Anna har tidigare planterat de nya
häckarna (Lagerhägg) intill spaljéerna. Hon sköter våra gräsmattor och har nyss gjort en
grundlig renovering av Aroniahäckarna runt huset på Korphoppsgatan 25.

Från och med den 1 november har vi en ny markentreprenör för vinterunderhållet. Det är PB
Mark & Miljö som kommer att sköta snöröjning och halkbekämpning kommande vintern.

Återvinningsrummen – kameraövervakning
Tyvärr fungerar det väldigt dåligt i våra två återvinningsrum. Irritationen är stor och det är faktiskt obegripligt att det finns boende som inte kan sköta sig och slänga rätt saker i anvisade kärl. Det står klart och tydligt ovan respektive kärl vad som ska slängas var. Och att någon eller några tycker att det är ok att ställa div skräp direkt på golvet. Eller att låta bli att plocka upp efter sig om man spiller eller tappar något utanför kärlen.

Med anledning av detta har vi i styrelsen tagit beslut om att sätta upp övervakningskameror i respektive återvinningsrum.

Föreningslokalen
Avgiften för att hyra föreningslokalen kommer att höjas från superbilliga 250 kr till 350 kr. Gäller för bokningar som görs efter 1 maj -19.

Huvudsäkring
För att kolla om du i nuläget betalar för 25 A eller 20 A så går du till din nätoperatörs hemsida, vilken för oss alla är http://www.ellevio.se.
Här loggar du enkelt in med mobilt BankID. På din personliga sida väljer du sedan fliken ”Mina fakturor” och öppnar den senaste av dessa.
Om du scrollar ner till sista (den andra) sidan av fakturan så står det tydligt  ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 20 A”.

Om det (mot förmodan) skulle stå ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 25 A” så rekommenderar vi att du ändrar detta. (För att du inte skall betala onödigt mycket i avgift). För att ändra detta behöver du intyga detta mot Ellevio. Och för att göra detta behöver en elektriker tas in och kontrollera nere i huvudsäkringscentralen i källaren.

Vi från styrelsen tänker att vi tar hit EN elektriker gemensamt för att titta på berörda lägenheters säkringar, som sedan berörda lägenhetsinnehavare bekostar.

Steg 1 i detta är alltså att kolla din elräkning och maila Olle Linder (kontaktinfo finns i styrelseinformationen i varje trapphus) om det är så att du i nuläget betalar för 25A säkringar.

Steg 2 blir sedan att Olle hjälper till att koordinera ett gemensamt tillfälle för att ta hit en elektriker.

Deadline för att återkoppla till Olle är 30 maj 2019.


Hej Olle!

Vad har du för uppdrag i styrelsen?
Jag är sedan ett antal år tillbaka med i styrelsen och har hand om ganska mycket praktiska frågor, som gårdsgruppen, fixa namnlappar till inflyttade, rensa i cykelförråd, etc

Hur länge har du bott i Brf Olympia?
Vi flyttade hit till en fyrarummare år 2008 – i samband med att vårt andra barn föddes.

Berätta lite om dig själv.
Jag är 43 år, är gift med Annika och har två barn (Anna 10 och Erik 11 år) och jag arbetar för närvarande som projektledare på Länsförsäkringar. Mycket av min fritid läggs de senaste åren ideellt inom Sickla IF där jag är fotbollstränare till båda mina barn. Ganska tidskrävande men sjukt givande att se barn ha kul och utvecklas tillsammans. Sjöstaden passar oss väldigt bra som familj – nära till staden och naturen, en perfekt kombo.

Vad har du för tankar om vår förening?
Håller med Anette att jag vill att det ska vara en trevlig och sympatisk förening där människor ser och bryr sig om varandra. T.ex ge varandra ett leende när vi möts, sopa bort lite grus framför en port eller hjälpa sina äldre grannar att skotta balkongerna.


2019-04-04 Viktigt – Garagestädning

Det är garagestädning i garagen dessa tider:

  • Babordsgatan 4 onsdagen den 10/4 kl 8-16.
 • Babordsgatan 10 fredagen den 12/4 kl 8-16.

Alla som har en bil i garaget dessa tider behöver se till den är ute ur garaget under denna tid.


2019-01-06 – Nyhetsbrev januari

2019 är äntligen här och vi önskar alla god fortsättning på det nya året.

Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen via vår hemsida brfolympia.se och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på detta nyhetsbrev.


Årsmötet
Årets viktigaste datum för föreningen, den 23 maj har vi planerat in årsmötet. Mer information kommer att komma.

Innergården
Nu är sista delen klar med uppfräschning av våra hus. På innergården har murarna tidigare målats och nu är allt arbete med lägenhetsavskiljare (spaljéer) och planteringar också klart för de lägenheter som har uteplatser mot innergården.

Obehöriga i fastigheten
När ni går in i återvinningsrum eller grovsoprummen, se till att dörrarna alltid är stängda när ni går därifrån. Och på förekommen anledning, var noga med att inte släppa in obehöriga i våra utrymmen.

Motionstid
Vi vill redan nu i god tid informera om att motioner till årsmötet ska ha kommit in till styrelsen senast 31 mars 2019.

Information om föreningen
Mycket information om föreningen går att hitta på vår hemsida, www.brfolympia.se, sök gärna där om ni undrar över någonting. Hittar ni inte svar, kontakta styrelsen här.

Grovsoprum
Vi har fördelen av att ha ett grovsoprum i föreningen, inte att förväxla med våra återvinningsrum. Grovsoprummet finns till vänster om entréporten på Korphoppsgatan 27. Där kan man med fördel slänga både elektronik och diverse annat som inte går att sortera i återvinningsrummen.

Källargångarna
Alla föreningens källargångar har städats en extra gång. Nu är det upp till oss boende att hålla rent i gångarna. Inga lösa föremål får finnas i de gemensamma utrymmena på grund av brand- och utrymningsskäl.

Lösa föremål i trapphusen
På grund av brand- och utrymningsskäl får inga lösa föremål finnas i trapphusen. Detta gäller skor, blommor pulkor mm. För allas säkerhet så måste detta respekteras!

Snöskottning – om vi får mer snö
Som vanligt så här års kommer det en påminnelse att vid snö så måste var och en se till att få bort snön från fasaden och balkongdörren. Det räcker med att skjuta ut snön mot balkongräcket så länge det är rent mot fasaden. Om ni väljer att skotta ned snön på marken, ta då hjälp av någon som kan stå på marken och se till att snön inte hamnar på någon som går under. Snön får givetvis heller inte skottas ned på en grannes uteplats.


2018-11-18 – Nyhetsbrev november

Senhösten övergår snart i vinter och om allt vill sig väl får vi snart uppleva ett uppvaknande i en snötäckt Sjöstad. Utöver att vi bjuder på en dikt så vill vi lyfta fram möjligheten att träffa styrelsen i samband med nästa möte, välkomna.

Öppen stund, styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 21/11, hålls i föreningslokalen. Öppen stund för alla medlemmar 18.00 – 18.30.

Ny ledbelysning
Successivt byts all belysning ut i våra hus. Först ut var det lysrören i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Nu har vi bytt entrébelysningen utanför våra portar. På tur står sedan att vi kommer byta ut alla plafonder in trapphusen. Bra för miljön och bra för ekonomin.

Rabatterna
Våra fina nya rabatter på Korphoppsgatan och Babordsgatan mår inte så bra av att jord hälls i dem. Så, töm inte era krukor i rabatterna, tack. Släng heller inte skräp på dem.

Återvinningsrum – Grovsoprum
På förekommen anledning. Våra återvinningsrum är till för papper, kartonger, plast, glas och metall samt hushållssopor och komposterbart. Allt annat hör hemma i grovsoprummet.
Kläder, antennkablar, blomkrukor, stekpannor mm är inte återvinningsbart och ska heller inte ställas på golvet i återvinningsrummen. Den som ställer in dessa saker kan gärna fundera ett varv kring om vem som ska ta hand om soporna. Grannarna? Styrelsen? Någon annan?

När vi ändå är igång, tappar man mat, papper eller har sönder glas, ta då upp det efter er. Samma sak här, det är inte grannar eller styrelsen som ska städa efter den som är slarvig. Grovsoprummet finns till vänster om porten på Korphoppsgatan 27, dörren är uppmärkt.

Gräsmattan
Höstsådd och allmän förädling göra att vi kan se fram emot en fin och grön gräsmatta till nästa år. För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att alla låter bli att gå på gräset mest möjligt fram till våren.

Lekplatsen
Den årliga besiktningen av föreningens lekplats är genomförd och allt var bra och blev godkänt.

Kallt i trapphusen    
Om ni ställer upp dörrarna i entréportarna, stäng dem sedan så fort ni är klara med ert ärende. Det blir kallt i hela trapphusen och det är en onödig energitjuv.

Senhöst

En ensam sångsvan flyger högt
över svart och svallande sjö,
över sjö som snart skall frysa
och täckas av is och snö.

En ensam berguv sitter tyst
och ruggig på en ås,
på en ås som snart av skymning
och vintermörker nås.

En ensam drömmare sitter tyst
i ett ensligt och fjärran hus
och ut i natten faller
ur hans fönster ett sökande ljus.

De vänta vintertider
och tyst och ordlöst ve –
en senhöstkväll långt borta
jag såg dem alla tre.

Bertel Gripenberg (1878-1947)


2018-10-17 – Årets sista kvartal

Vi har nu trätt in i årets sista kvartal och styrelsen informerar denna gång bland annat om temperaturer i lägenheterna, renovering av gräsmattan samt den sista fasen av fasadrenoveringen.

Renovering av gräsmattan
Arbetet med renovering av föreningens gräsmatta har påbörjas. Gräsmattan är tydligt avskild med band och det är viktigt att ingen är inne och går på den under tiden som arbetet pågår.

Fotografi av Jacomina Beertema

Lägenhetsavskiljare uteplatser
Nu är det dags för sista fasen renovering av fasaderna och murarna. Inom kort kommer arbetet med att göra i ordning marklägenheternas avskiljare.

Idag har vi buskar som fått växa fritt under många år vilket gör att det är mest blad upptill och grenar utan blad nedtill. Buskarna har också rikligt med bär som är blåa och riskerar att färga våra nyligen gjorda fasader. Då det heller inte är lämpligt med växtlighet i anslutning till själva fasaderna har styrelsen tagit beslut att ersätta dessa buskar med spaljéer och nya buskar.

Inbrott i garage
För ett par veckor sedan var det inbrott i en av bilarna i garaget på Babordsgatan 10. I bilen fanns det en dator som blev stulen samt att det innebar en massa extra arbete med en sönderslagen glasruta m.m.

Vi vill uppmana alla att när ni åker in eller ut ur garaget, stanna upp när ni passerat garagedörren och titta i backspegeln, se till att den går igen utan att någon obehörig tagit sig en.

Häger på besök. Fotografi: Ruben Candia Berg

Lägenhetstemperatur
Hösten är här och det är varmt på dagarna och kallt på nätterna. Fastighetens värmesystem har fullt upp med att höja och sänka framledningstemperaturen till radiatorerna. Men som alltid så här års blir det lite kallt då det finns en ganska stor tröghet i våra (och alla andras) hus.

Sensorn som sitter på fasad tar in utetemperaturens gradtal för att sända signal till styr- och regler i undercentralen. Styrenheten responderar och höjer eller sänker temperaturen därefter, men allt som oftast så här års så hinner inte systemet med att reglera hela värmesystemet innan ny signal kommer om att det är dags att ändra temperaturen igen. Det gör att det så här i början av hösten, innan temperaturen ute stabiliserat sig, inte blir så varmt – eller kallt som de flesta av oss skulle önska sig.

Glöm inte att vrida termostaten till önskat värde, och om du behöver lufta någon radiator och vill ha hjälp med det, gör en felanmälan till vår fastighetsskötare, Driftia. Kostnaden ligger på dig som lägenhetsinnehavare.

Mäta temperaturen i lägenheten
Temperaturen i din lägenhet bör vara mellan 20 och 21 grader under uppvärmningssäsongen. För att mäta gradtalet så ska du göra det 2 m in från yttervägg och 1 m upp från golvet.

Det finns flera saker som kan påverka värmen i din lägenhet.

 • Ställ möbler en bit från radiatorerna och undvik gardiner som hänger den över dem. Särskilt termostaterna behöver ha fritt runt sig.
 • Vädra korta stunder.
 • Håll tilluftsventilerna öppna.

2018-09-10 – Höst i Hammarby Sjöstad

Styrelsemöten under hösten 
Vi fortsätter med att välkomna de medlemmar som vill träffa oss i styrelsen att komma på den ”öppna” delen kl 18.00 – 18.30 innan ordinarie möte börjar. Stora som små frågor är lika välkomna som att ni kanske bara vill säga hej och se vilka vi är.

Vi håller mötena i föreningslokalen och inplanerade datum är 19/9, 24/10, 20/11 och 18/12.

Öppna garageporten via app
För er som har garageplats på Babordsgatan 10. Det går nu att öppna garageporten via Parakey:s app. Kontakta styrelsen med uppgift om garageplats och mailadress, max 2 användare per hushåll. Tanka sedan ner appen Parakey och invänta styrelsens meddelande att allt är registrerat. Efter detta går det att använda appen som fjärrkontroll.

Återvinningsrummen 
Det är viktigt att lägga rätt saker i rätt kärl. Allt som oftast ligger papper bland plast, metall bland papper osv. Ovanför respektive kärl står det vad som ska läggas i kärlet och vi ber er att följa detta.Om ni, eller möjligen någon som städar åt er, fyller en soppåse så full att den inte går in i sopnedkastet – STÄLL INTE PÅSEN BREVID SOPNEDKASTET.Vänligen ta hem soppåsen, packa om i två påsar och prova på nytt. Vi kan lova att ingen av oss i styrelsen, och inte heller vår fastighetsskötare, är roade av att ta hand om andras sopor.Om det inte blir bättring så kan vi komma se oss tvungna att sätta upp övervakningskameror i återvinningsrummen!

Fasaderna 

Vi har sagt det förut, men på förekommen anledning tar vi det igen. Vi som förening har lagt ned mycket pengar på att få våra fasader fräscha, täta och i bra skick. Vi får alla leva med att vi har enstegsfasader vilket innebär att de är extra känsliga då putsen ligger direkt på isoleringen.

Det är viktigt att ingenting, absolut ingenting, får spikas eller skruvas i våra fasader.

Det är heller inte tillåtet att låta växter klättra på fasad, inte på puts- och heller inte på träfasad.

Föreningslokalen  
Det är riktigt roliga att se hur bokningen av lokalen rullar på. Förutom att använda den till övernattning så går det jättebra att hyra den för exempelvis barnkalas. Om ni inte får bokningssystemet att fungera, eller har frågor kring det, kontakta styrelsen så hjälper vi er.

Felanmälan 
All felanmälan ska göras till Driftia (tel. 08-744 44 33) som har hand om tillsynen i våra hus. Exempelvis ska stopp i avlopp alltid felanmälas till fastighetsskötaren Driftia.

Är det akut och efter kl 16 på vardagar så kontakta fastighetsjouren på tel. 08-744 09 50.
Tänk på att om du ringer ut jouren och det inte är akut, så kan du komma att bli debiterad för jourtaxan.

Ny skyltning i för återvinning
Vi har fått upp nya skyltar i återvinningsrummen för att tydligare markera vad som ska hamna var.

Cykelrummen 
Vi är väl medvetna om att det är ont om plats för våra cyklar i föreningen. För att få plats med fler cyklar i våra cykelrum så uppmanar vi er med cykelkorgar att ta av dem när ni ställer in cyklarna. På så vis kan det få plats ett par cyklar till i respektive cykelrum.

På gården är det viktigt att cyklarna ställs i eller vid de cykelställ som finns. Ni får inte ställa cyklarna framför dörrar till återvinning, garage mm. och inte heller mot våra nyligen målade fasader.


Frågor 

Om ni undrar över något som till exempel fler nycklar, kö till garaget eller andrahandsuthyrning så uppmanar vi er att gå in på föreningens hemsida www.brfolympia.se – där finns det mycket information att hämta. Titta också gärna på trivselreglerna – där kan man exempelvis läsa om vad som gäller från renovering av badrum och försäkringar till snöskottning på balkongerna och ventilation.

Hittar ni inte svar på era frågor så kontakta gärna styrelsen så hjälper vi er.


2018-09-01 – Ventilationen på Korphoppsgatan 25

Ventilationen står stilla i hela huset på grund av ett problem med styrkablar.

Reparation kommer att ske så snart entreprenören fått tag på nya delar, förhoppningsvis redan i början av nästa vecka.


2018-05-21 – Städkväll light, övernattningslägenhet och gårdsloppis

Alla goda ting äro tre och eftersom vi har tre aktuella händelser så passar vi på att ge ytterligare info om dessa.

Visning av föreningslokalen med övernattningsmöjlighet
Efter ombyggnation och färdigställande av lägenheten på Babordsgatan 14 bjuder vi in till visning för samtliga medlemmar.
Visningen kommer att äga rum tisdagen den 22:a maj kl. 19.30.(strax efter städkvällen). Välkomna!

Kostnaden är 250 kr/dygn och den går max att boka 1 vecka. Mer information om bokningen finns här på vår hemsida.

Gårdsloppis 27 maj kl. 10-15
Få kan ha missat den välannonserade gårdsloppmarknad som kommer att äga rum på vår del av innergården på söndag om en knapp vecka. Konceptet är lika enkelt som briljant, köp eller sälj och lägg det du vill sälja på filtar eller bord. Kom och fynda!

Vid frågor om loppmarknaden kontakta anordnande Cecilia Andrae på 0732 – 31 85 14.

Städkväll light innan lägenhetsvisningen
Vi kommer att ha en kort städkväll nu på tisdag den 22:a maj kl. 18:30. Vi passar på att tillsammans snygga upp på gården inför sommaren, samling i pergolan.
Hoppas att vi ses!


2018-05-20 – Cyklar på gården måste flyttas

Det är viktigt att alla flyttar sina cyklar från murarna på innergården. Måndag den 21:a maj 2018, påbörjas ett arbete med att blästra och sedan måla innergårdens murar. Entreprenören behöver åtkomst till murarna från klockan 08 på morgonen.


2018-05-07 – Nyhetsbrev maj

Sommaren närmar sig och vi hoppas att alla haft möjlighet att njuta av de senaste dagarnas strålande väder. I detta nyhetsbrev vill vi som viktigaste punkt framhålla att datum för årsmöte i föreningen är den 4 juni. Då det varit ett stort arbete för den nya förvaltaren att styra upp efter den föregående så har styrelsen beslutat att det tidigare utannonserade datumet utgår. Kallelse kommer att komma i era brevlådor närmare stämman.

Sommarsäsongen närmar sig
Nu börjar det äntligen bli varmt och vi kan snart nyttja våra balkonger och uteplatser. Och då har vi ett par vädjanden till er boende:

 • Visa hänsyn till era grannar när ni grillar eller röker på balkongen eller uteplatsen. Det är inte ok att slänga fimpar rakt ut och ned på någon annans uteplats.
 • Använd el eller gasolgrill, kolgrill kan vara störande för era grannar och för dem som har luftvägsproblem, exempelvis astma. Lägg därtill faran med lågor mot husfasad.

Efterlysning
Styrelsen efterlyser ägaren till dessa två mopeder/scootrar (bilden till vänster) som står parkerade på gården. Vet någon vem som äger dessa?

Klotterskydd
Nu när våra fasader är nymålade och fina så har vi som extra åtgärd applicerat klotterskydd i gröna gången (mot Korphoppsgatan) som är vår förenings ansvar. Rosa gången (mot Babordsgatan) tillhör grannföreningen Holmen.

Planteringen Babordsgatan
Planteringen av rabatterna på Babordsgatan är nu klar och det har blivit lika fint som på Korphoppsgatan.

Föreningslokalen
Inom kort kommer föreningslokalen stå klar, det har gått snabbt och smidigt med renoveringen. Vi riktar ett särskilt tack för tålamodet till er som bor nära och fått stå ut med de oljud som förekommit. Det kommer mer information om hur lokalen kommer att kunna bokas av oss medlemmar i föreningen närmare ”invigning”.

Vattenskador
Tyvärr har vi två pågående vattenskador på Babordsgatan. Den ena efter stamspolningen där i stort sett hela lägenheten blev skadad. Sedan har vi i en annan lägenhet med ett läckage vid ytterväggen, där vatten tränger in från balkongtröskeln från grannen ovan.

I repris – platta till kartonger i återvinningsrummen
Vi har två återvinningsrum där vi bland annat har kärl för återvinning av kartonger. Om alla hjälps åt och plattpackar sina kartonger så får så mycket mer plats. Om inte det blir bättring så kommer vi bli tvungna att ha hämtning 2 ggr/vecka vilket blir dyrare för föreningen och den merkostnaden finns heller inte med i vår budget.

Allt ska vara på insidan av balkongräckena
När ni fixar på balkongen, tänk på att blomkrukor och balkonglådor bara får finnas på insidan av räcket. Allt för att undvika att olyckan är framme och någon får en blomkruka eller blomsterlåda i huvudet.


2018-02-19 – Nyhetsbrev februari

Vi börjar året med ny ekonomisk förvaltare (Castor) och med stor förhoppning om att allt ska fungera på ett helt annat sätt och mycket bättre än föregående år. Vill ni komma i kontakt med Castor så finns deras kontaktytor på vår hemsida under ekonomisk förvaltare. Per den 1 mars byter vi fastighetsskötare i föreningen. Driftia kommer att ta hand om våra hus. Det blir nya rutiner för felanmälan, mer information kommer att komma när vi närmar oss övergångsdagen.

Stamspolning 6-8 mars
Vi har haft problem med stopp i avlopp och några av er har upplevt att det går trögt när ni spolar i avloppen, även när ni rensat vattenlås mm. Styrelsen har därför tagit beslut om att tidigarelägga den inplanerade stamspolningen. Företaget Röranalys kommer att stamspola den 6-8 mars. En första avisering har redan gjorts av dem. Ytterligare avisering kommer att komma med mer exakt information om när de kommer till respektive trapphus och vilka tider som gäller.

För att vi ska få ett bra resultat av spolningen är det viktigt att alla hjälper till och släpper in entreprenören när det är aktuellt i just er lägenhet. Alla lägenheter ska spolas. Om ni inte har möjlighet att vara hemma under själva stamspolningen så går det bra att lägga er nyckel i den nyckeltub som finns på era ytterdörrar.

Vid lägenhetsrenovering
När en lägenhet ska renoveras så finns information på www.brfolympia.se om vad som är ok att göra utan att fråga styrelsen och vad som ni måste ha godkännande för att få göra. Det är dessutom alltid bra om ni kontaktar styrelsen om ni kommer att låta utföra arbete som låter. Vi får in frågor från era grannar, och då är det bra om vi vet vad som pågår. När ni renoverar, se till att hissen alltid är klädd med skyddspapp eller motsvarande så blir det mindre risk för skador och smuts.

Exempel på väsentlig förändring i en lägenhet är att plugga gasen, flytta väggar som påverkar ventilationen och ändra på avlopp i badrum. Ingen av dessa får utföras utan styrelsens godkännande. Och om ni har önskemål om att flytta på avlopp, så är det extra noga att ni ställer frågan till styrelsen först då avloppsrören är föreningens.

Är ni osäkra på vad ni får göra eller inte får göra utan godkännande hör av er till styrelsen, fråga heller en gång för mycket än en gång för lite.

Filterbyten
Ni har alla fått nya filter till era tilluftsventiler. För att få ett bra inomhusklimat är det lämpligt att byta dessa med intervall om ca 2 år. Instruktion om hur ni byter den hittar ni här på vår hemsida. Det ligger på respektive lägenhetsinnehavares ansvar att själv byta filtren. Om ni får problem med bytet, maila styrelsen så guidar vi er.

Utrensning cyklar
Styrelsen märkte i november 2017 upp samtliga cyklar i cykelförråden, inför en utrensning i syfte att skapa mer utrymme i cykelförråden.
Ett 10-tal av dessa verkar sakna ägare, och styrelsen har därför flyttat ner dem i ett låst förråd i källaren.
Efter en tremånadersperiod från uppmärkningsdatum kommer dessa att säljas vidare eller kasseras.

Vad grannar inte uppskattar
Det kommer in en hel del klagomål på saker som era grannar inte uppskattar och som vi i styrelsen helst skulle vilja slippa att behöva påpeka. Någon annan bor visserligen i föreningen, men någon annan är oftast någon av oss i styrelsen eller en granne som tar hand om det som någon inte själv tagit hand om. Här kommer ett helt gäng med saker som någon gör och som någon annan klagar på och någon tredje åtgärdar:
 • Post och reklamblad/tidningar som inte är till er. Om det kommer något i posten som inte ska till er, lägg det INTE på bänken under boxarna och vänta på att någon annan plockar bort efter er.
 • Om ni har kemikalier (färg, olja, sprayburkar mm) så får ni inte slänga dem i grovsoprummet. Detta är av brandsäkerhetsskäl. Nästa puck är sedan att det blir hela föreningen som får bekosta bortforsling av kemikalierna då vi måste beställa specialhämtning av dem. Som granne vill man inte betala för andras lathet.
 • Släng inte ovikta kartonger i återvinningsrummen. Det blir väldigt lätt berg i kärlen och tänk så många fler kartonger som skulle kunna få plats om alla vek ihop och gjorde sina kartonger platta.
 • Plast- eller metallförpackningar med illaluktande matrester ska man inte slänga i återvinningsrummen. Mellan varven  luktar det rejält illa.

Tvättstugan Babordsgatan 14
Under mars/april räknar vi med att komma igång med ombyggnationen av tvättstugan på Babordsgatan 14. Även här kommer mer information ju närmare byggstart vi kommer.

Vid hissproblem
Om hissdörren inte stänger ordentligt, kolla i första hand om det ligger grus/sten i spåren. Det har hänt vid flera tillfällen att hissen stannat just på grund av att det legat grus i spåret. Skulle det visa sig vara annat fel och ni gör felanmälan till SCT Hiss, skicka gärna också mail till styrelsen som information. Vi tycker det är bra att ha informationen innan det kommer en faktura.

LED i källargångarna
Vi har låtit byta ut samtliga ljusrör i källargångarna till LED. Bra för miljön, bra för föreningens ekonomi. Vi kommer under hösten börja titta på att byta ut armatur och ljuskällor i trapphusen.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Vi vill passa på att påminna om att alla som bor i föreningen ska ha försäkring med bostadsrättstillägg. Har man inte det och det händer en skada i lägenheten kan det bli mycket kostsamt för den skadedrabbade.

Årsmötet
Dags att planera in för årets viktigaste möte. Den 23 maj blir det årstämma. Vi kommer att komma ut med tid och plats när allt är bokat och klart.


2018-01-28 – Dags för filterbyten

Det har blivit dags att byta ut de filter som sitter i ventilationen bakom de flesta elementen.
Styrelsen har skapat en manual som du hittar här. Mer information om detta kommer ut i brevlådorna inom kort.


2017-12-21 – Sena avgiftsavier

Eftersom vi byter ekonomisk förvaltare per 1/1 -18 så kommer avgiftsavierna att komma ut sent till alla boende i föreningen.

Senaste dag för inbetalning av avgiften för januari 2018 blir därför den 18/1.

God Jul och ett Gott Nytt År
Önskar styrelsen i Brf Olympia


2017-12-12 – Aktuellt i december

I stundande jultider kommer årets sista nyhetsbrev med kort information om aktuella händelser i föreningen. Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen här och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på nyhetsbrevet.

God Jul och Gott Nytt År
Önskar styrelsen

Ny ekonomisk förvaltning
I januari tog Fastum över den ekonomiska förvaltningen i vår förening, något som tyvärr inte visat sig varit ett lyckosamt val. Vi har i stort sett från dag ett saknat leverans av rapporter, återkoppling, kontaktperson och nu senast budget för kommande år. Detta har inneburit en hel del extraarbete för styrelsen som vi helst hade varit utan. Framöver kommer vi nu att slippa detta då vi sagt upp avtalet med Fastum.

Ny ekonomisk förvaltare från och med den 1:a januari  2018 kommer att bli Castor. Inom kort kommer ni att få era avier får kvartal 1- 2018 från dem. Läs gärna mer om Castor på deras hemsida www.castor.se. Mer information kommer.

Persienner
Ni som monterar in persienner, välj ljusa färger, inte svarta eller mörka. I fönsterbågarna sitter det plastprofiler och om ni monterar mörka persienner blir det så varmt i fönstren när solen ligger på och persiennerna är nedfällda att fönsterprofilerna smälter och släpper från bågen.

Tvättstugan Babordsgatan 14
Entreprenören, Tresson, är helt klara i vår fastighet och tvättstugan är tom och städad. Innan ombyggnationen startar så är den öppen, från och med nu.

Marken
På Korphoppsgatan är det nu färdigplanerat och vi ser fram emot en blommande fin vår. Babordsgatan kommer att iordningställas till våren när väderleken tillåter. Lägenhetsavskiljare och växtlighet kommer också att göras i ordning till våren då vi även kommer måla sockel och betongfundamenten.

Inbrott i källarförråd
Under helgen 9 – 10 december har det varit inbrott i två källarförråd på Korphoppsgatan 27.
Det är viktigt att alla är noga med att stänga källardörrarna när ni varit i era förråd samt att inte släppa in någon obehörig i fastigheten. Om någon vill komma in för att hen ska göra ett arbete, be då personen att identifiera sig. ID06 är vanligast förekommande hos hantverkare.

Fasaderna
Som ni alla vet är nu arbetet med våra fasader avslutat. All puts är lagad och sprickor tätade. Träet på fasaderna är bytt på ett par ställen där det varit röta och på andra ställen var det endast grundmålat (!). Nu är allt ordentligt gjort och arbetet besiktigat av extern besiktningsman. Entreprenören har hållit sina utlovade tider och arbetet avlöpte smidigt.

Nu är det minst lika viktigt, precis som tidigare, att vi håller våra enstegsfasader i gott skick och inte skruvar eller spikar i dem. Det är inte tillåtet att sätta upp belysning, vädringsbeslag, amplar mm. Gäller både puts- och träfasader. När det gäller väggbelysning är det bygglovspliktigt då detta är att anse som en förändring av uttrycket. Så inga fast monterade lampor på fasaderna. Om ni vill sätta upp markiser så ska det alltid godkännas av styrelsen innan ni sätter upp markiser. Vilken färg som gäller för markiserna hittar ni i våra trivselregler.

Avloppen
Har ni stopp i avlopp, gör i första hand en felanmälan till HSB. Kontakta gärna också styrelsen för kännedom. Under senvåren kommer föreningen att stamspola i alla lägenheter för att hålla våra stammar i gott skick. Senast det gjordes var 2012 och vi ska försöka hålla en rutin om sexårsintervall.

Återvinningsrummen
En påminnelse, när ni slänger kartonger, vik ihop dem så får väldigt mycket mer plats i återvinningskärlen. Vi vill även uppmana att ni inte släpper in obehöriga i våra återvinningsrum.

Ventilation Korphoppsgatan 25
Vi har problem med ljud i ventilation på Korphoppsgatan 25, felsökning har gjorts men det har inte blivit bättre. Därför har vi tagit beslut om ny injustering av all ventilation i huset. InventProjekt är kontaktade och de kommer att avisera berörda lägenheter när de behöver komma in i dem för att utföra arbetet.

Stadgar och trivselregler

Om ni undrar över något finns mycket information i föreningens stadgar och i trivselreglerna. Dessa hittar ni här. Annars är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen här.

Fastigheten
Nu i december kommer arbetet med att byta alla lysrör till LED i källare och övriga gemensamma ytor att sätta igång, trapphusen undantagna.

Från styrelsen har vi en uppmaning att hålla koll på era vitvaror med hänsyn till ålder och slitage. För att undvika läckage från kyl och frys är det viktigt att ni ser till att det inte är stopp i dräneringshålen. Vi har nyligen haft läckage med två äldre kylar vilka bägge resulterat i fuktskador på golv och stomme i huset. Det blir tyvärr onödigt arbete och kostnader för förening och för lägenhetsinnehavarna.


2017-10-17 – Höst i Sjöstadsparterren

Nackareservatet, Söders parker och allt annat bevuxet omkring oss, vad slår väl att flanera längs parterren och njuta av höstpaletten?
Denna månad öppnar vi i styrelsen upp för samtal i samband med vårt nästkommande möte, mer detaljer finner du längre ner. Varmt välkomna!

Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen här och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på nyhetsbrevet.

Värmen inomhus
Flera medlemmar upplever att det är kallt i lägenheten.
Värmen i fastigheten styrs av sensorer som sitter på utsidan av fastigheten. När utetemperaturen går ned under 15 grader, startar uppvärmningen.

Problemet som alltid uppstår så här års är att det är varmt på dagarna och betydligt kallare på nätterna. Samtidigt finns en stor tröghet i systemet. Värmen hinner inte mycket mer än komma igång innan sensorerna anger att nu är det varmt igen ute och då slår systemet av igen. Det gör att uppvärmningen i huset kommer i otakt varje höst och vår.

Riktlinjer för inomhustemperatur är att det i boendemiljö ska vara mellan 20 – 21 grader. Temperaturen mäts 2 m in i rum från fönster och 1 m upp från golv. Om det då visar sig att du har under 20 grader, hör av dig till Styrelsen.

Borttagning av kvarlämnade cyklar
Vi kommer under oktober/november att genomföra en utrensning av cyklar ur förråden. Detta då det för tillfället står ganska många cyklar som inte används särskilt regelbundet och vissa cyklar undrar vi i styrelsen om de kanske tillhör en ägare som nu flyttat från föreningen.

Inom någon vecka kommer vi att märka upp samtliga cyklar med en lapp. Om du vill att din cykel skall stå kvar behöver du gå ner i förrådet och ta bort denna lapp.

De cyklar som den 15 november fortfarande är uppmärkta med styrelsens lapp kommer att ställas ner i ett förråd i källaren. Om ägaren inte hör av sig inom en tremånadersperiod (15 feb) kommer cykeln skänkas bort eller slängas. Syftet med utrensningen är givetvis att skapa mer plats i cykelrummen.

Brandskydd
Betydelsen av brandskydd kan knappast överskattas, här finner ni ett bra dokument med information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Trivselregler – markiser
När vi nu har fått fina, fräscha fasader vill styrelsen påminna om trivselreglerna vad gäller enhetligt färg av markiser. Den färg som gäller är Sandatex nr 0015 (vit) och det är endast denna färg som är tillåten vid nyinköp av markis. Ansökan om montering av markiser ska alltid skickas till styrelsen för godkännande. Inga markiser får sättas upp innan styrelsen gett sitt ok.

Städning av soprummen
Källargångarna, grovsoprummet och soprummen har städats i förra veckan, grovsopsrummet har tömts, behållaren för elektronik-återvinning töms inom kort och tvätt av sopkärl är beställd.

Byte till LED-belysning
Genom att byta till LED-belysning har energiförbrukningen i garaget kunnat sänkas med 20 procent. Styrelsen kommer att gå vidare med byte av all belysning till LED. Närmast på tur är lysrören i källargångarna.

Rabatterna
I rabatterna mot Korphoppsgatan har resterna av de gamla buskarna tagits bort och jorden har bytts. Om ett par veckor påbörjas nyplantering. Till våren kommer rabatterna mot Babordsgatan att återställas på samma sätt.

Öppen stund, styrelsemöte.
Vi ser gärna att ni som medlemmar kommer och delar era tankar och ställer frågor till oss i styrelsen. Vi har därför infört en öppen stund innan våra styrelsemöten dit alla medlemmar är välkomna.

Nu i oktober har vi möte den 24/10 samt den 22/11 och då öppen stund dessa tillfällen mellan kl 18.00 – 18.30.

Eftersom vi inte har klart med lokal för styrelsemötena än, vänligen föranmäl via kontaktformuläret så meddelar vi var vi kommer att vara närmare mötena.


2017-09-09 – Stundande höst i Olympia

Fotografi av Jacomina Beertema, Babordsgatan 14.

Hösten närmar sig med stormsteg och efter sommarens planerade uppehåll så är nu fas två av fasadarbetena i full gång. På Korphoppsgatan 27 – 29 var fasaden i relativt bra skick. Endast ett mindre parti av putsen fick knackas ned och göras om. Träet var till största delarna i bra kondition, några plank var visserligen endast grundmålade(!) men hade klarat sig förvånansvärt bra ändå. Ett mindre antal plank har fått bytas ut på grund av rötskador. Portalen mot Korphoppsgatan kommer inom de närmaste veckorna att målas. Därefter kommer vi att klotterskydda hela portalen och en bit in på fasaden. Fint blir det!

Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen via vår hemsida brfolympia.se och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på nyhetsbrevet.

Utemiljö efter fasadrenovering
De raserade rabatterna på Korphoppsgatan kommer att åtgärdas nu till hösten. Efter borttagning av resterna av gamla buskar och jordbyte, kommer nyplantering att ske i slutet av oktober. Rabatterna på Babordsgatan kommer att åtgärdas på samma sätt nästa vår.
Beträffande raserad växtlighet på innergården undersöker styrelsen möjligheten att ersätta buskage med spaljéer. Slutligen har styrelsen även för avsikt att fräscha upp övrig växtlighet på innergården, men planeringen för detta får anstå till nästa år.

Ombyggnation av tvättstugan på Babordsgatan 14 till övernattningslokal med bibehållen tvättfacilitet
Styrelsen har utrett vilka juridiska regler som gäller avseende krav på majoritet vid röstning i frågan. I detta arbete har styrelsen konsulterat jurister hos såväl HSB som Hyresnämnden. Rättsutredningen ger vid handen att det är klarlagt att det inte krävs mer än enkel majoritet för att vid föreningsstämma fatta ett beslut motsvarande styrelsens proposition inklusive tilläggsförslaget. Beslutet som stämman fattade är alltså korrekt genomfört och giltigt.

När fasadrenoveringen är klar kommer arbetet starta med ombyggnation av tvättstugan på Babordsgatan 14.

Översyn brandvarnare
Alla medlemmar i en bostadsrättsförening är numera, enligt lag, skyldiga att att kontrollera om bostadens brandvarnare fungerar och vi vill med detta uppmana alla att se över sina brandvarnare. Här finner du ett dokument med många bra råd angående brandskydd i hemmet.

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd
En påminnelse om att medlem som vill hyra ut sin lägenhet alltid måste inhämta tillstånd från styrelsen. Styrelsen vill betona att andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är grund för förverkande av bostadsrätten (stadgarna § 44 p.3).

Blankett för ansökan av tillstånd finns att ladda er här.

Farliga blomlådor
Vi vill påminna om att blomlådor ska hängas innanför räcken. Detta gäller såväl balkonger som terrasser.


2017-05-04 – Ny tvättmaskin på Korphoppsgatan

En av tvättmaskinerna i tvättstugan på Korphoppsgatan är sönder och vi har i samråd med reparatören kommit fram till att det inte är lönt att laga den. En ny tvättmaskin är därför beställd och den kommer att installeras inom kort.


2017-04-13 – Byte av bredbandsleverantör

Styrelsen har upphandlat leveransen av bredband till Brf Olympia. Vi kommer att byta leverantör från Bredbandsbolaget till Stockholms
Stadsnät. Detta innebär en ekonomisk besparing för föreningen, samt en ökning av hastigheten från 100/10 till 1000/1000 mbit. Bytet av leverantör är planerat att ske 2017-05- 31.

För dig som använder en e-postadress som är knuten till Bredbandsbolaget innebär bytet av bredbandsleverantör att du kommer att få byta e-postadress.

Mer information kommer att skickas ut från Stockholms stadsnät till medlemmarna i Brf Olympia inför bytet. Vid frågor är ni välkomna att höra av er till Stockholms Stadsnät på 08-50122010 eller deras e-post kundtjanst@stosn.se. Bredbandsbolaget går att nå på 0770-777 000.

Vi förstår att detta kan orsaka besvär för en del av våra medlemmar. Vi hoppas att ni har överseende och förstår att vi gör detta med föreningens bästa för ögonen.


2017-03-30 – Fasadrenovering  mer info

Vi har fått in en del följdfrågor om vad som gäller vid renoveringen av fasaderna och vill nedan göra några förtydliganden.

 • Trätrall kan lämnas kvar på respektive terrass, balkong eller altan mot att Tresson är friskrivna från ev skador som kan uppstå vid arbetet.
 • Minst 1,5 m SKA vara fritt från fasad och utåt. Om man har tunga krukor eller annat går det bra att skjuta upp dem mot räcket. Dock ska allt täckas över och man har eget ansvar om skada uppstår.
 • Det är INTE tillåtet att förvara något i tvättstugan på Korphoppsgatan 29. Den är endast till för att tvätta i.
 • Buskarna mot Korphoppsgatan klipps ned till ca 10 cm för att möjliggöra ställningsmontage. Dessa bedöms kunna klara sig trots omild behandling.
 • Buskar mot gården, de som är nära husfasad och/eller murar kommer att tas bort. Det är direkt olämpligt med buskar mot fasad och när allt arbete är klart vill vi inte ha nya skador på grund av växtlighet. Buskarna ska givetvis ersättas med annan form av insynsskydd och dem av er som har lägenhet med uteplats är välkomna att komma in med förslag på vilken typ av insynsskydd ni vill ha och hur ni vill att det ska se ut.

Entreprenören kommer behöva utrymme att förvara de markiser som kommer att tas ned och de kommer också behöva utrymme att kunna äta lunch samt fika. Vi kommer därför att från och med 5 april upplåta tvättstugan på Babordsgatan 14 till dem. Alla boende som vill använda tvättstugan hänvisas till Korphoppsgatan 29.Det kommer också komma in två stycken låsta bodar på gården. En verktygsbod och en med wc/dusch. Placering av dessa blir framför pergolan där det idag står ett bord.


2017-03-13 Nyhetsbrev #5 – Fasadrenovering och porttelefoner

Planeringsarbetet av och diskussioner kring fasadrenoveringen har upptagit mycket av styrelsens fokus den senaste tiden. Vi ser fram emot en förhoppningsvis tidig vår och hoppas att den första etappen av detta omfattande projekt ska flyta på så smidigt som möjligt.


Fasadrenovering 2017

Som omtalats i tidigare nyhetsbrev och som nu aviserats i alla postfack under den gångna veckan så har det blivit dags för fasadrenovering av våra tre fastigheter. Arbetet delas in i två etapper (cirka 8 veckor/etapp) och entreprenör är Tresson.

Den första etappen blir Korphoppsgatan 27-29 och start beräknas till v.14 med reservation för rådande väder. Är det mycket kallt kan starten skjutas upp någon vecka. Den andra etappen blir Babordsgatan 12-14 samt Korphoppsgatan 25 med start v.33 för båda dessa fastigheter.

Hela projektet är ett stort och omfattande arbete som säkerligen väcker många funderingar. Vi har därför bett entreprenören att hålla ett informationsmöte där man även kommer att kunna få frågor besvarade. Detta informationsmöte kommer att hållas den 20 mars kl 18 på innergården, samling vid pergolan.

Vi vill även passa på att tipsa om Tressons svar på vanliga frågor för boende i pågående projekt som finns att nå här. Om du inte har fått informationsbrevet som vi har delat ut i postfacken så finns det även att läsa här.

Ett välfungerande porttelefonsystem
Föreningens porttelefonsystem används idag bara av mindre än hälften av hushållen. Då vi i styrelsen nu själva kan administrera systemet så har det blivit enklare för oss att koppla telefonnummer till anropskoderna. Om du vill ändra eller koppla ditt telefonnummer till din anropskod (t.ex. B0016 om man bor i lght 16) så kontakta styrelsen. Ange ditt interna lägenhetsnummer som finns i övre hörnet utanpå ytterdörren, ditt portnummer samt det telefonnummer du vill ha kopplat. Man kan använda telefonnummer till både fast- och mobiltelefoni. För att öppna när någon ringer så tryck ”5”, annars lägg bara på.

Fimpar på terrasser
På förekommen anledning vill vi uppmana att inte slänga ner fimpar på underliggande terrasser eller altaner, anledningarna till detta borde vara uppenbara, nedskräpning och brandrisk.

Bandslipar till utlån
Föreningen har två bandslipar till utlån om någon så här i vårtider behöver slipa sina balkongräcken. Maskinerna har funnits i föreningens ägo länge men vi anar att många inte känner till detta. Kontakta styrelsen för utlåning.

Lata hundägare
En del hundägare boende i föreningen/närområdet verkar strunta i att plocka upp efter sina hundar, vi vill med detta uppmana till skärpning på detta område. Problemet har noterats både på innergården och de delar som vetter mot gatorna.

Fortsatt trafik på gården
Trots notiser på hemsidan, i nyhetsbreven samt tillsägelser på gården så parkeras och körs det mycket på gården via gången på Korphoppsgatan 27. Vi vill än en gång upplysa alla om att detta är förbjudet och att alla gärna får säga till dem som bryter mot denna regel.


2017-01-27 Nyhetsbrev #4 – Årets första nyhetsbrev

Det nya året är här och under januari har styrelsens arbete har till stor del upptagits av sopsugsläckaget som lyckligtvis är åtgärdat nu.
Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen via vår hemsida brfolympia.se och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på detta nyhetsbrev.

Sopsugsproblemet åtgärdat
Som säkerligen ingen har missat så har vi haft problem med inträngande vatten i sopsugssystemet. Som en temporär lösning har vi därför haft sopkärl på plats utanför soprummen. Vid felsökning upptäcktes en läckande sektioneringsventil på Korphoppsgatan 27. Den är nu lagad och nedkasten är öppnade igen. Vi håller tummarna för att allt är som det ska nu igen och att det inte finns läckage via något annat ställe än det som har åtgärdats.

En fuktutredare har varit på plats för att kunna säkerställa att inga av eventuella fuktproblem uppkommit. Glädjande nog har ingen fukt påträffats i väggar och inget annat som måste torkas heller, allt har har normala värden.

Styrelsen har sett till att en extra städning/sanering har genomförts i källargången utanför berörda utrymmen, utanför hissen på källarplan samt i den inre hallen utanför städutrymmet.

Formulär för nyckelbeställning
Styrelsen har skapat ett formulär för nyckelbeställning på föreningens hemsida vilket förenklar informationsinsamling i samband med att medlemmar beställer och hämtar ut nyckelkopior. Formuläret med vidare instruktioner finns att nå här.

Informationsbrev angående ombyggnadsenkätenen
Tiden för att besvara enkäten angående en eventuell ombyggnad av en av våra tvättstugor till en övernattningslägenhet har gått ut. I samband med detta har styrelsen gått ut med ett informationsbrev till alla medlemmar via postfacken. Om någon av någon anledning ändå inte kunnat ta del av detta så finns samma text tillgänglig här. I detta brev framgår det bland annat att styrelsen kommer att gå vidare med en proposition till kommande årsmöte med att bygga om tvättstugan på Babordsgatan 14 till en övernattningslägenhet.

Anmälan av e-faktura
Som omtalats i tidigare nyhetsbrev så har bytet av ekonomisk förvaltare till Fastum möjliggjort att man nu kan få så kallade e-fakturor för avgiftsbetalning till sin internetbank. Anmälan sker via internetbank och det är då viktigt att man väljer ”Fastum 5” och inget av de andra alternativen för Fastum. Observera att den som anmäler också måste vara den person som är mottagare av fakturan. Efter mottagen anmälan så kommer avier att skickas direkt till din internetbank från och med nästa kvartalsavisering.

Motioner till stämman
Det har blivit dags för motioner till årsstämman 2017. Sista datum för inlämning är den 31:a mars. En motionen ska vara skriftlig och innehålla namn, adress samt vara undertecknad av den som lämnar motionen. Motioner läggs i styrelsens postfack på Babordsgatan 14. Alla som bor i föreningen kan skriva en motion. Skriv vad du vill ska förbättras eller förändras och hur du tycker att det ska genomföras.
Kallelse till årsstämman kommer vid senare tillfälle.

Meddela styrelsen vid gjord hissfelanmälan
På förekommen anledning vill vi uppmana alla att alltid också meddela styrelsen vid eventuell felanmälan av hissar. Detta för att undvika att flera ärenden öppnas hos den firma som hjälper oss och att det blir strul med dubbelfakturering.

HSB slutar att parkera på gården
Med anledning av inkomna klagomål på parkering och körning på vår innergård, mest via Korphoppsgatan, så vill vi framhålla att detta inte är tillåtet och vi uppmanar boende att påpeka detta till de som ändå gör det. Vi har även kontaktat HSB som från och med nu inte kommer att parkera på gården längre när de är här.